глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 71 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 70) На тебе, Господи, уповах: Да се не посрамя никога.

2. С правдата си избави ме и освободи ме: Приклони към мене ухото си и спаси ме.

3. Бъди ми канара дето да прибягвам, всякога да обитавам. Ти си завещал да ме спасиш; Защото твърдиня моя и прибежище мое си ти.

4. Боже мой, избави ме от силата на нечестивия, От ръката на законопрестъпника и насилника.

5. Защото ти си моя надежда, Господи Иеова: Упование мое си от младостта ми.

6. На тебе облегнах от рождението си: От утробата на майка ми ти си мой покровител За тебе ще бъде всякога пението ми.

7. Като чудовище станах на мнозина; Но ти си ми яко прибежище.

8. Да се пълнят устата ми с пението ти, Съ славата ти, всеки ден.

9. Не ме отхвърляй въ времето на старостта ми: Когато оскудява силата ми, не ме оставяй.

10. Защото неприятелите ми за мене говорят; И които причакват душата ми наговарят се помежду си

11. И казват: Бог го е оставил: Погнете и хванете го; защото няма кой да го избави.

12. Боже, не се отдалечавай от мене: Боже мой, побързай ми на помощ.

13. Да се посрамят и да се изтребят Неприятелите на душата ми: Да се покрият с укор и срам Които искат злото ми.

14. А аз всякога ще се надея, И ще прилагам на всяка твоя похвала.

15. Устата ми ще проповядват правдата ти, Спасението ти всеки ден, Защото не мога да изброя твоите благодеяния.

16. Ще ходя със силата на Господа Иеова: Ще помня твоята, само твоята, правда.

17. Боже, ти си ме научил от младостта ми; И до сега проповедвам чудесата ти.

18. И даже до старост и седина, Боже, не ме оставяй, Доде проповедвам на идещия род мишцата ти, Силата ти на всичките послеродни.

19. Ей, Боже, правдата ти е превъзвишена; Защото си направил велиичия. Боже, кой е подобен на тебе?

20. Ти който си ми показал много и тежки притеснения Пак ще ме съживиш, И от бездните на земята пак ще ме избавиш.

21. Ще нарастиш величието ми; Ей, ще се върнеш и ще ме утешиш.

22. И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и твоята истина: На тебе, Светий Израилев, Ще песнопея с китара.

23. Ще се радват устните ми когато ти песнопея, И душата ми която си избавил.

24. Още и езикът ми всеки ден ще преговаря правдата ти; Защото се посрамиха - защото се постидиха – Които искат злото ми.