глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 145 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 144) Хвала Давидова. Ще те превъзносям, Боже мой, Царю мой, И ще благославям твоето име въ век века.

2. Всеки ден ще те благославям; И ще хваля твоето име въ век века.

3. Велик е Господ и много достохвален; И величината му е неизследима.

4. Един род ще хвали делата ти на друг; И ще разказват твоето могущество.

5. Ще преговарям славното великолепие на твоето величество, И чудните твои дела;

6. И ще казват силата на страшните твои дела; И ще разказвам твоето величие.

7. Ще раздават паметта на великата твоя благост, И ще възкликнат заради твоята правда.

8. Милостив и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

9. Благ е Господ към всички; И щедротите му са върху всите му творения.

10. Всичките твои творения ще те хвалят, Господи; И преподобните твои ще те благославят.

11. Славата на царството ти ще кажат, И ще разкажат твоето могущество;

12. За да възвестят на человеческите синове за могуществата му, И за славата на великолепието на неговото царство.

13. Твоето царство е царство на всичките векове, И владичеството ти въ всеки род и род.

14. Господ поддържа всичките падащи, И възправя всичките сгърбени.

15. Очите на всичките гледат към тебе; И ти им даваш храната на време.

16. Отваряш ръката си И насищаш желанието на всичко живо.

17. Праведен е Господ въ всичките си пътища, И благ въ всичките свои дела.

18. Господ е близу при всички които го призиват, При всички които го с истина призиват.

19. Изпълнява желанието на тези които му се боят, И викането им слуша, и избавя ги.

20. Господ пази всички които го обичат; А ще изтреби всичките нечестиви.

21. Устата ми ще говарят хвалата Господня; И всяка плът да благославя светото негово име въ век века.