глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 147 Цариградски (BG1871)

1. (По Слав 146) Хвалете Господа; защото е добро да пеем Бога нашего; Защото е приятно: хвалата е прилично нещо.

2. Господ гради Ерусалим; Ще събере заточените Израилеви.

3. Изцелява съкрушените в сърдце, И обвързва раните им.

4. Брои множеството на звездите: Нарича ги всички по име.

5. Велик е Господ наш, и силата му велика, Разумът му е безкраен.

6. Господ въздига смирените, А нечестивите унижава дори до земята.

7. Пейте Господу, и благодарете, Песнопейте с китара на Бога нашего,

8. Който покрива небето с облаци; Приготвя дъжд за земята; Прави да изникнува трева по планините;

9. Който дава на скотовете храната им, И на гарвановите пилета които викат към него.

10. Не се радва на конска сила, Нито благоволява в нозете на мъжете.

11. Господ благоволява в онези които му се боят, И в онези които се надеят на неговата милост.

12. (По Слав.147) (1) Слави, Ерусалиме, Господа: Хвали Бога твоего, Сионе.

13. (2) Защото укрепи вереите на твоите врата; Благослови синовете ти всред тебе.

14. (3) Тури мир в пределите твои; Насища те с тлъстината на пшеницата.

15. (4) Изпроважда заповедта си на земята: Словото му тича много бърже.

16. (5) Дава сняг като вълна; Разсява сланата като пепел;

17. (6) Хвърля леда си като уломци: Пред мраза му кой може устоя?

18. (7) Изпроважда словото си и ги разтопява: Прави вятъра си да духа, и водите текат.

19. (8) Възвещава словото си на Якова, Повеленията си и съдбите си на Израиля.

20. (9) Не е направил така на никой друг народ; И те не са познали съдбите му. Алилуя!