Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Hen Destament

Testament Newydd

Job 39 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

1. A wyddost ti yr amser i eifr gwylltion y creigiau lydnu? a fedri di wylied yr amser y bwrw yr ewigod loi?

2. A gyfrifi di y misoedd a gyflawnant hwy? ac a wyddost ti yr amser y llydnant?

3. Ymgrymant, bwriant eu llydnod, ac ymadawant â'u gofid.

4. Eu llydnod a gryfha, cynyddant yn y maes: ânt allan, ac ni ddychwelant atynt hwy.

5. Pwy a ollyngodd yr asyn gwyllt yn rhydd? neu pwy a ddatododd rwymau yr asyn gwyllt?

6. Yr hwn y gosodais yr anialwch yn dŷ iddo, a'r diffeithwch yn drigfa iddo.

7. Efe a chwardd am ben lliaws tref: ni wrendy ar lais y geilwad.

8. Cilfachau y mynyddoedd yw ei borfa ef, ac efe a chwilia am bob glaswelltyn.

9. A gytuna yr unicorn i'th wasanaethu di? a erys efe wrth dy bresebau di?

10. A rwymi di unicorn â'i did mewn rhych? a lyfna efe y dolydd ar dy ôl di?

11. A ymddiriedi wrtho, am fod ei gryfder yn fawr? a adewi di dy lafur iddo?

12. A goeli di ef, y dwg efe dy had di drachefn, ac y casgl efe ef i'th lawr dyrnu di?

13. A roddaist ti adenydd hyfryd i'r peunod? neu adenydd a phlu i'r estrys?

14. Yr hon a ad ei hwyau yn y ddaear, ac a'u cynhesa yn y llwch;

15. Ac y mae hi yn gollwng dros gof y gallai droed eu dryllio hwynt, neu anifail y maes eu sathru.

16. Caled yw hi wrth ei chywion, fel pe na byddent eiddi hi: ei gwaith hi sydd ofer, heb ofn;

17. Oblegid na roddes Duw iddi ddoethineb, ac na chyfrannodd iddi ddeall.

18. Yr amser yr ymgodo hi yn uchel, hi a ddiystyra y march a'i farchog.

19. A roddaist ti gryfder i farch? neu a ddysgaist iddo weryru?

20. A ddychryni di ef fel ceiliog rhedyn? dychryn ydyw ardderchowgrwydd ei ffroen ef.

21. Ei draed ef a gloddiant yn y dyffryn, ac efe a lawenycha yn ei gryfder: efe a â allan i gyfarfod arfau.

22. Efe a ddiystyra arswyd, ac ni ddychryna efe; ac ni ddychwel yn ei ôl rhag y cleddyf.

23. Y cawell saethau a drystia yn ei erbyn, y ddisglair waywffon a'r darian.

24. Efe a lwnc y ddaear gan greulondeb a chynddaredd: ac ni chred mai llais yr utgorn yw.

25. Efe a ddywed ymhlith yr utgyrn, Ha, ha; ac a arogla o bell ryfel, twrf tywysogion, a'r bloeddio.

26. Ai trwy dy ddoethineb di yr eheda y gwalch, ac y lleda efe ei adenydd tua'r deau?

27. Ai wrth dy orchymyn di yr ymgyfyd yr eryr, ac y gwna efe ei nyth yn uchel?

28. Y trig efe ac yr erys mewn craig; ac ar ysgithredd y graig, a'r lle cadarn?

29. Oddi yno y chwilia am fwyd; ei lygaid a ganfyddant o bell.

30. Ei gywion hefyd a sugnant waed: a lle y byddo celanedd, yno y bydd efe.