глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 25 Цариградски (BG1871)

1. Словото което биде към Иеремия за всичките Юдини люде, в четвъртата година на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, която бе първа година на Навуходоносора Вавилонския цар,

2. което пророк Иеремия говори на всичките Юдини люде и на всичките Ерусалимски жители и каза:

3. От тринадесетата година на Иосия Амоновия син, Юдиния цар, дори до този ден, който е двадесет и трета година, словото Господне биде към мене, и говорих ви като ставах рано и говорех; и не послушахте.

4. И проводи Господ до вас всичките си раби пророците като ставаше рано и ги проваждаше, (и не послушахте, нито приклонихте ухото си да послушате,)

5. които рекоха: Върнете се сега всеки от лукавия си път и от лошотията на делата си, и обитавайте в земята която Господ даде вам и на отците ви от века до века;

6. и не ходете вслед други богове за да им служите и да им се кланяте, и не ме прогневявайте с делата на ръцете си; и няма да ви направя зло.

7. Но не ме послушахте, говори Господ, като ме прогневявахте с делата на ръцете си за зло вам.

8. За то така говори Господ Саваот: Понеже не послушахте словата ми,

9. ето, аз ще проводя и ще взема всичките северни племена, говори Господ, и Навуходоносора Вавилонския цар, раба ми, и ще ги доведа върх тази земя, и върх нейните жители, и върх всичките народи наоколо, и ще ги изтребя, и ще ги направя почудване, и звиздание, и вечно запустение.

10. И ще погубя от тях гласа на радост и гласа на веселие, гласа на младоженец и гласа на невеста, шума на мелница и светенето на светилник.

11. И всичката тая земя ще бъде в запустение и разорение; и тези народи ще работят на Вавилонския цар седемдесет години.

12. И когато се изпълнят седемдесетте години, ще въздам на Вавилонския цар и на онзи народ, говори Господ, беззаконието им, и на Халдейската земя, и ще я направя вечно запустение.

13. И ще донеса върху онази земя всичките си слова които говорих против нея, всичко което е писано в тази книга която Иеремия прорече против всичките народи.

14. Защото много народи и големи царе ще порабощат и тях; и ще им въздам според деянията им и според делата на ръцете им.

15. Защото така ми говори Господ Бог Израилев: Вземи от ръката ми тази чаша от виното на яростта ми та напой от нея всичките народи при които тя аз проваждам;

16. и ще пият, и ще се смутят и изумят заради ножа който аз ще проводя всред тях.

17. Тогаз взех чашата от ръката на Господа та напоих всичките народи при които ме проводи Господ, -

18. Ерусалим, и Юдините градове, и царете им, и големците им, за да ги направя запустение, разорение, звиздание, и проклетия както днес;

19. Фараона Египетския цар, и рабите му, и големците му, и всичките му люде;

20. и всичките смесени люде, и всичките царе на земята Уз, и всичките царе на Филистимската земя, и Аскалон, и Газа, и Акарон, и остатъка на Азот,

21. Едома, и Моава, и Амоновите синове;

22. и всичките Тирски царе, и всичките Сидонски царе, и царете на островите оттатък морето,

23. Дедана, и Тема, и Вуза, и всичките които си стрижат брадите;

24. и всичките Арабски царе, и всичките царе на смесените люде които обитават в пустинята;

25. и всичките Зимрийски царе, и всичките Еламски царе, и всичките Мидски царе,

26. и всичките северни царе, ближните и далечните, един с друг, и всичките царства на вселенната които са по лицето на земята; и царят на Сесах ще пие подир тях.

27. За то ще кажеш тям: Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Пийте, и опийте се, и избълвайте, и паднете, и не станете, заради ножа който аз ще проводя всред вас.

28. И ако не щат да вземат чашата от ръката ти за да пият, тогаз ще им кажеш: Така говори Господ Саваот: Непременно ще пиете;

29. защото, ето, аз начнувам да докарвам зло на града върху който се нарече името ми; и вие ще останете ли ненаказани? Няма да останете ненаказани; защото аз ще призова нож върх всичките земни жители, говори Господ Саваот.

30. За то, пророчествувай ти против тях всички тези слова и кажи им: - Господ ще рикне от височината, И ще изпроводи гласа си от светото свое жилище: Ще рикне силно върху селението си: Ще възопие, като онези които тъпчат грозде, Против всичките жители на земята.

31. Екотът ще стигне до край земята; Защото Господ има съд с народите. Той ще се съди с всяка плът, Ще предаде нечестивите на нож, говори Господ.

32. Така говори Господ Саваот: Ето, зло ще излезе от народ към народ, И голяма вихрушка ще се подигне От краищата на земята.

33. И в онзи ден ще лежат убитите от Господа От край земята до край земята: Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребени: Ще бъдат за тор по повърхността на земята.

34. Лелекайте, пастири, и извикайте, И валяйте се в пръстта, началници на стадото; Защото се изпълниха дните ви за клане и за разпръсването ви; И ще паднете като избран съсъд.

35. И ще се загуби средството за побегване на пастирите, И избавлението от началниците на стадото.

36. Глас на вопъл от пастирите, И виене от началниците на стадото! Защото Господ опустошава пасбището им.

37. И мирните селения запустеха От пламенния гняв Господен.

38. Остави жилището си като лъв; Защото земята им стана пуста От лютостта на насилника И от яростта на гнева му.