глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 51 Цариградски (BG1871)

1. Така говори Господ: Ето, аз подигам вятър губителен върх Вавилон И върх онези които живеят всред противниците ми.

2. И ще проводя върх Вавилон веятели, И ще го извеят, и ще изпразднят земята му; Защото в деня на злощастието ще дойдат от всякъде против него.

3. Стрелец върх стрелец да запъва лъка си, И върх оногоз който се големее с бронята си; И не жалете младите му: Изтребете всичката му войска.

4. И убитите ще паднат в Халдейската земя, И прободените по улиците му.

5. Защото Израил не се остави, нито Юда, От Бога своего, от Господа на Силите, Ако и да се изпълни земята им с беззаконие Против Светия Израилев.

6. Бягайте изсред Вавилон Та отървете всеки душата си: Да не погинете в безаконието му; Защото е време на отмъщение Господне: Въздаяние той въздава нему.

7. Вавилон биде златна чаша в ръката Господня Която опиваше всичката земя: От виното му пиха народите; За то народите обезумяха.

8. Падна внезапно Вавилон и се съкруши: Лелекайте за него: Вземете балсама за раната му, Негли се изцели.

9. Употребихме лекове за Вавилон, но не се изцели: Оставете го, и да отидем всеки в земята си; Защото съдбата му стигна до небето, И възвиси се дори до облаците.

10. Господ яви правдата ни: Елате и да прикажем в Сион Делото на Господа Бога нашего.

11. Изтрийте стрелите: хванете си щитовете: Господ събуди духа на Мидските царе; Защото намерението му е против Вавилон да го изтреби; Понеже отмъщението на Господа е, Отмъщение на храма му.

12. Възвисете знаме против Вавилонските стени, Уякчете стражата, поставете стражари, Пригответе засади; Защото Господ намисли и ще свърши онова Което изрече против Вавилонските жители.

13. О ти който живееш край много води, Който си пълен със съкровища, Дойде свършъкът ти, Предел на лихоимството ти.

14. Господ на Силите се кле в себе си и рече: Непременно ще те напълня с человеци като със скакалци; И ще дигнат възклицание против тебе.

15. Той е направил земята със силата си, Утвърдил вселенната с мъдростта си, И разпрострял небесата с разума си.

16. Когато изпуща глас, стават много води на небесата, И възвожда облаци от земните краища: Прави светкавици за дъжд, И пуща вятър из съкровищата си.

17. Всеки человек стана като скот от знанието си: Всеки леятел се посрами от кумирите; Защото е лъжа леяното му, И няма в тях дихание.

18. Суета са те, дело на заблуждение: Във времето на посещението им ще погинат.

19. Не е като тях Якововият Дял, Защото Той е който създаде всичко; И Израил е жезълът на неговото наследие: Господ Саваот е името му.

20. Ти ми си дрекол, оръдие за бран; И чрез тебе ще съкруша народи; И чрез тебе ще изтребя царства;

21. И чрез тебе ще съкруша коня и всадника; И чрез тебе ще съкруша колесницата и седещите на нея;

22. И чрез тебе ще съкруша мъж и жена; И чрез тебе ще съкруша стар и млад; И чрез тебе ще съкруша юноша и дева;

23. И чрез тебе ще съкруша пастир и стадото му; И чрез тебе ще съкруша земледелец и неговия чифт волове; И чрез тебе ще съкруша войводи и началници;

24. И ще въздам на Вавилон И на всичките жители Халдейски Всичкото им зло което направиха на Сион Пред вас, говори Господ.

25. Ето, аз съм против тебе, горо губителна, говори Господ, Която разоряваш всичката земя; И ще простра ръката си върх тебе, И ще те низрина от скалите, И ще те направя гора изгорена.

26. И не ще да вземат от тебе камик за ъгъл, Нито камик за основания; Но ще бъдеш пустота вечна, говори Господ.

27. Възвисете знаме на земята: Възтръбете с тръба в народите: Опълчете против нея народите: Свикайте против нея царствата На Арарат, на Мини, и на Асханаз: Поставете над нея главатари: Възведете коне като четинави скакалци.

28. Пригответе против нея народи, - Мидските царе, Войводите им, и всичките им началници, И всичката земя на държавата им.

29. Земята ще се потресе и постене; Защото мисълта Господня ще се извърши против Вавилон, За да направи Вавилонската земя пустиня необитаема.

30. Юнаците Вавилонски престанаха от да ратуват, Останаха в твърделите си: Силата им изчезна: Станаха като жени: Изгориха селенията му: Вереите му са съкрушени.

31. Скоротечец ще тича в посрещане скоротечцу, И вестител в посрещане вестителю, За да известят на Вавилонския цар че градът му се превзе от края,

32. И че преходите се хванаха, И изгориха с огън тръстниците, И ратните мъже се разтрепераха;

33. Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Вавилонската дъщеря е като гумно: Време е да се овършее: Още малко, и ще дойде времето на жетвата й.

34. Навуходоносор Вавилонский цар ме изяде, Съкруши ме, Направи ме празден съсъд, Погълна ме като ламя, Напълни утробата си с моите сладки неща, И ме оттласна.

35. Неправдата която е върх мене и върх плътта ми да бъде върх Вавилон, Ще рече жителката на Сион, - И кръвта ми върх жителите Халдейски, Ще рече Ерусалим.

36. За то така говори Господ: Ето, аз ще разсъдя съдбата ти, И ще отмъстя отмъщението ти; И ще направя морето му сухо, И ще изсуша източника му.

37. И Вавилон ще бъде на грамади, Жилище на чакали, Ужас и звиздание, Необитаем.

38. Ще рикаят купно като лъвове, Ще реват като млади лъвове.

39. Когато се сгорещят ще им предложа пировете им И ще ги опия, за да се развеселят, И да заспят вечен сън, и да се не събудят, Говори Господ.

40. Ще ги сваля като агънци за клане, Като овни с ярци.

41. Как се превзе Сесах, И се улови славата на всичката земя! Как стана Вавилон ужас на народите!

42. Морето възлезе против Вавилон: Покрит биде под множеството на вълните му.

43. Градовете му станаха запустение, Земя безводна и пуста, Земя в която не живее никой человек, Нито человечески син преминва през нея.

44. И ще накажа Вила у Вавилон, И ще извадя из устата му колкото е погълнал; И народите не ще се съберат вече при него; И самата Вавилонска стена ще падне.

45. Люде мои, излезте изсред него, И спасете всеки душата си От гнева на яростта Господня.

46. Да не ослабее сърдцето ви и се убоите От известието което ще се чуе в тази земя; А ще дойде известието в едната година, И подир него известието в другата година, И насилство на земята, властител против властител.

47. За то, ето, идат дни, И ще направя посещение върх идолите на Вавилон; И всичката му земя ще се посрами, И всичките му убити ще паднат всред него.

48. Тогаз небесата и земята и всичко що е в тях Ще възкликнат върх Вавилон; Защото изтребителите ще дойдат върх него от север, говори Господ.

49. Както Вавилон направи убитите Израилеви да паднат, Така и у Вавилон ще паднат убитите на всичката земя.

50. Вие, избягнали от ножа, идете, не стойте: Помнете Господа от далеч, И Ерусалим да възлезе на сърдцето ви.

51. Засрамихме се, защото чухме укор: Срам покри лицето ни; Защото влязоха странни в светилищата на дома Господен.

52. За то, ето, идат дни, говори Господ, И ще направя посещение върх идолите му, И по всичката му земя смъртно ранените ще охкат.

53. И ако възлезе Вавилон до небето, И ако утвърди на високо силата си, Ще дойдат от мене изтребители върх него, говори Господ.

54. Глас на вопъл иде от Вавилон, И големо съкрушение от Халдейската земя;

55. Защото Господ изтребва Вавилон, И отмахнува от него големия глас; И вълните им хвучат като много води: Екотът на гласа им се чуе;

56. Защото изтребителят дойде върх него, върх Вавилон, И юнаците му се хванаха: Лъковете им се съкрушиха; Понеже Господ е Бог на въздаяния: Непременно ще направи въздаяния.

57. И ще опия князовете му, и мъдрите му, Войводите му, началниците му, и юнаците му; И ще спят сън вечен, и няма да се събудят, Говори Царят на когото името е Господ Саваот.

58. Така говори Господ Саваот: Широките Вавилонски стени съвсем ще се съсипят, И всичките му порти ще се изгорят с огън; И людете всуе ще се трудят, И народите за огъня, и ще се уморят.

59. Словото което пророк Иеремия заповяда на Сараия сина на Нирия, сина Маасиева, когато отхождаше от Седекия Юдиния цар у Вавилон, в четвъртото лето на царуването му; и Сараия бе главен постелник.

60. А Иеремия писа в една книга всичките злини които щяха да дойдат върх Вавилон, всички тези думи писани против Вавилон.

61. И рече Иеремия на Сараия: Когато отидеш у Вавилон да видиш и да прочетеш всички тези думи,

62. тогаз ще речеш: Господи, ти си говорил против това място за да го изтребиш, та да няма кой да живее в него, от человек до скот, но да е вечна пустота.

63. И като свършиш да четеш тази книга, ще вържеш на нея камик и ще я хвърлиш всред Евфрат,

64. и ще речеш: Така ще потъне Вавилон, и няма да стане, от злото което аз ще докарам върх него; и ще се уморят. До тук са думите на Иеремия.