глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 52 Цариградски (BG1871)

1. На двадесет и една година бе Седекия на възраст когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна.

2. И стори зло пред Господа, според всичко що направи Иоаким.

3. Защото от яростта Господня която бе против Ерусалим и Юда доде ги отхвърли от лицето си Седекия се подигна против Вавилонския цар.

4. И в деветото лето на царуването му, в десетия месец, десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор Вавилонский цар, той и всичката му войска, върх Ерусалим, и поставиха стан против него, и съградиха наоколо бойници против него.

5. И градът се обсаждаше до единадесетото лето на цар Седекия.

6. В четвъртия месец, в деветия ден на месеца, гладът се преукрепи в града, и нямаше хляб за людете на местото.

7. И развали се градът; и всичките ратни мъже побегнаха и излязоха из града през нощта през пътя на вратата които са между двете стени, при царската градина, (а Халдейците бяха близу при града наоколо,) и отидоха по пътя на полето.

8. А войската на Халдейците погна царя отдир, и стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и всичката му войска се разпръсна от него.

9. И хванаха царя и го заведоха при Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.

10. И посече Вавилонский цар синовете на Седекия пред очите му; посече още и всичките началници на Юда в Ривла.

11. И избоде очите на Седекия, и го върза с окови; и го закара Вавилонский цар у Вавилон, и го тури в дом на тъмница до деня на смъртта му.

12. А в петия месец, в десетия ден на месеца, в деветнадесетата година на Навуходоносора Вавилонския цар дойде върх Ерусалим Навузардан началникът на телохранителите предстоещият пред Вавилонския цар,

13. та изгори дома Господен и царския дом; и всичките Ерусалимски домове и всеки голям дом изгори с огън.

14. И всичката Халдейска войска която бе с началника на телохранителите съсипаха всичките стени Ерусалимски наоколо.

15. И от сиромасите на людете, и остатъка на людете които бяха останали в града, и бежанците които прибегнаха при Вавилонския цар, и останалото множество заведе пленници Навузардан началникът на телохранителите;

16. а от местните сиромаси остави Навузардан началникът на телохранителите за лозари и за земледелци.

17. И медните стълпове които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море което беше в дома Господен изломиха Халдейците, и пренесоха всичката им мед у Вавилон.

18. А взеха и котлите, и лопатите, и щипците, и легените, и темянниците, и всичките медни съсъди с които правеха служението.

19. Взе още началника на телохранителите и крондирите, и въгленниците, и легените, и котлите, и светилниците, и кадилниците, и чашите, - което беше златно като злато, и което сребърно като сребро, -

20. двата стълпа, едното море, и дванадесетте медни юнци които бяха вместо подстави, които направи цар Соломон за дома Господен: медта на всички тези съсъди беше без теглилка.

21. И за стълповете, височината на един стълп бе осемнадесет лакти, и връв от дванадесет лакти го окружаваше; и дебелината му четири пръста: бе хралупава;

22. и наглавието върху него медно; а височината на едното наглавие бе пет лакти; и мрежата и наровете върху наглавието наоколо, всичките медни: истите имаше и вторий стълп с наровете.

23. И имаше деветдесет и шест нарове на всяка страна: всичките нарове които бяха върху мрежата бяха сто наоколо.

24. И взе началникът на телохранителите Сараия първия свещеник, и Софония втория свещеник, и тримата вратари;

25. и от града взе едного скопеца който беше настоятел на ратните мъже; и седем мъже от предстоещите пред царя които се намериха в града, и писеца, главния на войските, който направи войскосъбранието от народа на местото, и шестдесет мъже от людете на земята които се намериха всред града.

26. И като ги взе Навузардан началникът на телохранителите, заведе ги при Вавилонския цар в Ривла.

27. И порази ги Вавилонският цар, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така биде пленен Юда от земята си.

28. Тези са людете които плени Навуходоносор: в седмата година, три тисящи и двадесет и три Юдеи:

29. в осемнадесетото лето на Навуходоносора плени той от Ерусалим осемстотин и тридесет и две души:

30. в двадесет и третото лето на Навуходоносора, Навузардан началникът на телохранителите плени от Юдеите седемстотин и четиридесет и пет души: всичките души, четири тисящи и шестстотин.

31. А в тридесет и седмото лето от пленението на Иоахина царя на Юда, в дванадесетия месец, в двадесет и петия ден на месеца, Евил-меродах Вавилонският цар, в летото в което се въцари, възвиси главата на Иоахина Юдиния цар, и го извади из дома на тъмницата,

32. и говори благосклонно с него, и тури престола му над престола на царете които бяха с него у Вавилон.

33. И промени тъмничните му дрехи; и ядеше той хлеб всякога пред него през всичките дни на живота си.

34. И храната му бе всякогашна храна давана нему от Вавилонския цар, дял за всеки ден дори до деня на смъртта му през всичките дни на живота му.