глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 29 Цариградски (BG1871)

1. И тези са думите на писмото което пророк Иеремия проводи от Ерусалим до останалите старейшини на пленниците, и до свещениците и пророците, и до всичките люде които Навуходоносор закара пленници от Ерусалим у Вавилон,

2. (като Иехония царят, и царицата, и скопците, князовете Юдини и Ерусалимски, и дърводелците, и ковачите излsзоха от Ерусалим,)

3. чрез ръката на Еласа Сафановия син, и на Гемария Хелкииния син, (които Седекия Юдинът цар проводи у Вавилон при Навуходоносора Вавилонския цар,) и казваше: -

4. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, на всички онези които се закараха пленници, които аз направих да се закарат пленници от Ерусалим у Вавилон:

5. Съградете къщи и населете се, и насадете градини та яжте плода им:

6. вземете жени и народете синове и дъщери; и вземете жени за синовете си, и дайте дъщерите си на мъже, и нека народят синове и дъщери, и умножавайте се там, и не се смалявайте;

7. и търсете мира на този град дето ви аз направих да бъдете закарани пленници, и молете се за него Господу; понеже в неговия мир ще имате вие мир.

8. Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Да ви не прелъщават пророците ви които са всред вас, и чародеите ви, и не слушайте сънищата си които вие ги правите да сънуват.

9. Защото ви пророчествуват лъжливо в мое име: аз не съм ги проводил, говори Господ.

10. Защото така говори Господ, че: Като се изпълнят седемдесет години у Вавилон ще ви посетя, и ще извърша над вас благото мое слово да ви върна на това място.

11. Защото аз познавам мислите които мисля за вас, говори Господ, мисли на мир, а не на зло, за да ви дам очакваната сетнина.

12. Тогаз ще извикате към мене, и ще отидете та ще ми се помолите; и ще ви послушам.

13. И ще ме подирите и намерите когато ме потърсите с всичкото си сърдце.

14. И ще бъда намерен от вас, говори Господ; и ще върна плена ви, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места дето ви изпъдих, говори Господ; и ще ви върна на мястото от дето ви направих да бъдете закарани пленници.

15. Понеже рекохте: Господ въздигна нам пророци у Вавилон,

16. познайте че така говори Господ за царя който седи на Давидовия престол, и за всичките люде които обитават в този град, братята ви които не излезоха с вас на плен, -

17. така говори Господ Саваот: Ето, ще проводя върх тях нож, глад, и мор, и ще ги направя както непотребните смокви които поради лошотията си не се ядат.

18. И ще ги изпъдя с нож, с глад, и с мор; и ще ги предам на тласкане по всичките царства на земята, щото да са проклетия, и почудване, и звиздание, и укор във всичките народи дето съм ги изпъдил;

19. защото не послушаха моите думи, говори Господ, които им проводих чрез рабите си пророците като ставах рано и проваждах; и не послушахте, говори Господ.

20. Послушайте прочее словото Господне, всички вие пленени които проводих от Ерусалим у Вавилон.

21. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, заради Ахаава Колаиевия син, и заради Седекия Маасиевия син, които пророчествуват вам лъжи в името ми: Ето, ще ги предам в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и ще ги порази пред очите ви.

22. И ще се вземе от тях пример на проклетия във всичките Юдини пленници които са у Вавилон, и ще казват: Господ да те направи като Седекия и като Ахаава които Вавилонският цар опече в огън,

23. защото сториха нечестие в Израил, и прелюбодействуваха с жените на ближните си, и говореха в мое име лъжливи думи които не им съм заповядал; и аз зная и съм свидетел, говори Господ.

24. И на Семаия Нехеламеца да говориш и да кажеш:

25. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Понеже си проводил ти писма в свое име на всичките люде които са в Ерусалим, и на Софония Маасиевия син, свещеника, и на всичките свещеници, и си казал:

26. Господ те постави свещеник вместо Иодая свещеника, за да си настоятел в дома Господен над всеки человек който лудува и пророчествува, за да го туряш в тъмница и в узи,

27. сега прочее защо не си обличил Иеремия Анатотеца който ви пророчествува?

28. Понеже той за то проводи до нас у Вавилон и казва: Този плен ще е дълъг: съградете къщи и населете се, и насадете градини и яжте плода им.

29. И Софония свещеникът прочете това писмо в слушане на пророк Иеремия.

30. И биде слово Господне към Иеремия и рече:

31. Проводи на всичките пленници и кажи: Така говори Господ за Семаия Нехеламеца: Понеже Семаия ви прорече, а аз не съм го проводил, и ви направи да се надеете на лъжа,

32. за то така говори Господ: Ето, ще посетя Семаия Нехеламеца и семето му: той не ще има человек който да обитава между тези люде, нито ще види доброто което аз ще направя на людете си, говори Господ; защото говори бунт против Господа.