глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 16 Цариградски (BG1871)

1. И слово Господне биде към мене и рече:

2. Да си не вземеш жена, Нито да ти се родят синове нито дъщери на това място.

3. Защото така говори Господ За синовете и за дъщерите които се раждат на това място, И за майките им които са ги родили, И заради бащите им които са ги добили в тази земя:

4. Ще умрат с люти смърти: Не ще бъдат оплакани нито погребени: Ще бъдат като тор по лицето на земята, И ще загинат от нож и от глад; И труповете им ще бъдат храна На птиците въздушни и на зверовете земни.

5. Защото така говори Господ: Не влезвай в дом на сетувание. И не ходи да сетуваш нито да ги оплачеш; Защото отнех, говори Господ, от тези люде Мира си, милостта, и щедротите.

6. И ще измрат големи и малки в тази земя: Не ще бъдат погребени, нито ще ги оплачат, Нито ще направят сечения по телата си, Нито ще се обръснат за тях,

7. Нито ще раздадат хляб в сетуванието За утешение тям заради умрелия, Нито ще ги напоят с утешителната чаша Заради баща им или заради майка им.

8. И в дом на пир не влезвай Да седнеш с тях да ядеш и да пиеш;

9. Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, аз ще направя да престане в това място, Пред очите ви, и в дните ви, Гласът на радост и гласът на веселие, Гласът на младоженец и гласът на невеста.

10. И когато възвестиш на тези люде всички тия думи, и ти рекат: Защо Господ изрече всичко това големо зло против нас? и кое е беззаконието ни, и кой грехът ни който сме съгрешили на Господа Бога нашего?

11. тогаз ще им речеш: Понеже ме оставиха отците ви, говори Господ, Та отидоха подир други богове, И им служиха, и им се поклониха, И мене оставиха, и закона ми не упазиха;

12. А вие сторихте по-лошо от отците си, И, ето, ходихте по жестокостта на лукавото си сърдце, И не ме слушате;

13. За то ще ви отхвърля от тази земя В земя която не сте познали ни вие ни отците ви; И там ще служите на други богове деня и нощя; Понеже не ща да покажа милост към вас.

14. За то, ето, идат дни, говори Господ, И няма да рекат вече: Жив Господ Който възведе Израилевите синове от Египетската земя!

15. Но: Жив Господ Който възведе Израилевите синове от северната земя И от всичките места дето беше ги изгонил! И ще ги върна пак в земята им Която дадох на отците им.

16. Ето, ще проводя за много рибари, Говори Господ, та ще ги изловят; И подир това ще проводя за много ловци, Та ще ги ловят от всяка гора, И от всеки хълм, и от дупките на скалите.

17. Защото очите ми са по всичките им пътища: Не са скрити от лицето ми, Нито беззаконието им е утаено от очите ми.

18. И първо ще им направя двойно въздаяние За беззаконието им и греха им; Защото оскверниха земята ми: С труповете на гнусотите си и с мерзостите си Напълниха наследието ми.

19. Господи, сило моя и крепосте моя И прибежище мое в скърбен ден! Езичниците ще дойдат при тебе от краищата на земята, И ще рекат: Наистина бащите ни наследиха лъжа, Суета, и неполезни неща.

20. Ще си направи ли человек богове Онези които не са богове?

21. За то, ето, ще ги направя този път да познаят, - Ще ги направя да познаят ръката ми и силата ми; И ще познаят че името ми е Иеова.