глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 30 Цариградски (BG1871)

1. Словото което биде към Иеремия от Господа и рече:

2. Така говори Господ Бог Израилев и каза: Пиши в книга всички тези думи които ти говорих;

3. защото, ето, идат дни, говори Господ, и ще върна плена на людете си Израил и Юда, говори Господ; и ще ги върна в земята която дадох на отците им, и ще я наследят.

4. И тези са думите които говори Господ за Израил и за Юда: -

5. Защото така говори Господ: чухме глас на трепет, Страх, а не мир.

6. Попитайте сега и вижте, Мъж ражда ли? Защо гледам аз всекиго мъжа Ръцете му на чреслата му като жена която ражда, И лицата на всичките прежелтели?

7. Горко! защото е голям онзи ден: Подобен нему не е бил, И е време на утеснението на Якова; Но ще се избави от него.

8. И в онзи ден, говори Господ Саваот, Ще строша хомота му от врата ти, И ще раскъсам узите ти, И чужди няма вече да го порабощат;

9. Но ще работят на Господа Бога своего, И на Давида царя си Когото ще им въздигна.

10. А ти, не бой се, рабе мой Якове, говори Господ, Нито се страхувай, Израилю; Защото, ето, ще те избавя от далечната страна, И семето ти от земята на плена им; И Яков ще се върне, И ще се успокои и си почине, И не ще да има кой да го устрашава.

11. Защото аз съм с тебе, говори Господ, за да те избавя; И ако довърша всичките народи дето те разпръснах, Тебе обаче не ща да довърша, Но ще те накажа по съдба, И не ща да те направя съвсем невинен.

12. Защото така говори Господ: Съкрушението ти е неизцелимо, Раната ти болезнена.

13. Няма кой да съди съдбата ти, за обвързване: Няма за тебе лекове целителни.

14. Всичките любовници те забравиха: Не те търсят; Защото те нараних с неприятелска рана, С наказание от един жесток, За множеството на твоите беззакония: Греховете ти се умножиха.

15. Защо викаш за съкрушението си? Болката ти е неизцелима За множеството на твоите беззакония: Греховете ти се умножиха; За то ти направих това.

16. За то всички които те пояждат ще се поядат; И всичките ти противници, всички купно, ще отидат в плен; И които те разграбят ще станат разграбване; И всички които те обират, ще ги дам в обир.

17. Защото ще възстановя здраве в тебе, И ще те изцеля от раните ти, говори Господ; Защото те те нарекоха Отхвърлен, и казаха: Той е Сион: няма кой да го търси.

18. Така говори Господ: Ето, аз ще върна от плена Якововите шатри, И ще ущедря селенията му; И градът ще се съгради на развалините си, И храмът ще се възстанови според чина си.

19. И от тях ще да изхожда благодарение И глас на онези които се веселят; И ще ги умножа, и няма да се умалят; И ще ги прославя, и не ще се унижат.

20. И чадата им ще бъдат както по-напред, И събранието им ще се утвърди пред мене, И ще накажа всичките които ги угнетяват.

21. И големецът им ще бъде от тях, И властителят им ще излезе из сред тях; И ще го направя да се приближава, И ще се приближава при мене; Защото кой е този що полага сърдцето си Да се приближи при мене? говори Господ.

22. И ще ми бъдете люде, И аз ще ви бъда Бог.

23. Ето, вихрушка от Господа излезе с ярост, Вихрушка която помита: Ще се устреми върху главата на нечестивите.

24. Пламенният гнев Господен няма да се върне доде не извърши. И доде не изпълни съветите на сърдцето си: В последните дни ще разумеете вие това.