глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 28 Цариградски (BG1871)

1. И в истото лето, в началото на царуването на Седекия Юдиния цар, в четвъртото лето, в петия месец, Анания Азоровий син, пророкът, който бе от Гаваон, говори ми в дома Господен, пред свещениците и всичките люде, и рече:

2. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Съкруших хомота на Вавилонския цар.

3. В разстояние на две цели години ще върна на това място всичките съсъди на дома Господен които Навуходоносор Вавилонский цар взе от това място та ги занесе у Вавилон;

4. и на това място ще върна, говори Господ, Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, и всичките Юдини пленници които отидоха у Вавилон; защото ще съкруша хомота на Вавилонския цар.

5. И говори пророк Иеремия на пророк Анания пред свещениците, и пред всичките люде които стоеха в дома Господен;

6. и рече пророк Иеремия: Амин: Господ да направи така! Господ да изпълни думите ти които ти прорече, и да върне от Вавилон на това място съсъдите на дома Господен и всичко каквото се е пленило.

7. Но чуй сега това слово което аз говоря в ушите ти и в ушите на всичките люде:

8. Пророците които са били преди мене и преди тебе от старо време прорекоха и против много места и против големи царства за бран, за зло, и за мор.

9. Пророкът който прорича за мир, - когато се изпълни думата на пророка, тогаз ще се познае пророкът че наистина го е проводил Господ.

10. Тогаз Анания пророкът взе хомота от врата на пророк Иеремия та го строши.

11. И говори Анания пред всичките люде и рече: Така говори Господ: Така ще строша хомота на Навуходоносора Вавилонския цар от врата на всичките народи в разстояние на две цели години. И пророк Иеремия отиде на пътя си.

12. И биде слово Господне към Иеремия когато Анания пророкът съкруши хомота от врата на пророк Иеремия, и говори:

13. Иди та кажи на Анания и речи: Така говори Господ: Ти строши дървените хомоти: но вместо тях ще направиш железни хомоти.

14. Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Железен хомот турих на врата на всички тези народи за да работят на Навуходоносора Вавилонския цар; и ще му работят: дадох му още и полските зверове.

15. Тогаз рече пророк Иеремия на Анания пророка: Слушай сега, Анание. Не те е проводил Господ; но ти правиш тези люде да се надеят на лъжа.

16. За то така говори Господ: Ето, аз ще те отхвърля от лицето на земята: тази година ще умреш, защото си говорил бунт против Господа.

17. И умря пророк Анания през тази година, в седмия месец.