глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 11 Цариградски (BG1871)

1. Словото което биде към Иеремия от Господа и каза:

2. Слушайте думите на този завет, и говорете на Юдините мъже и на Ерусалимските жители

3. и кажи им: Така говори Господ Бог Израилев: Проклет онзи человек който не слуша думите на този завет

4. който заповядах на отците ви в който ден ги изведох из Египетската земя, из желязната пещ, и рекох: Слушайте гласа ми, и правете по всичко що ви заповядах; и вие ще ме бъдете люде, и аз ще ви бъда Бог,

5. за да изпълня клетвата с която се клех на отците ви да им дам земя дето тече мляко и мед, както в този ден. Тогаз отговорих та рекох: Амин, Господи!

6. И Господ ми рече: Проповядай всички тези думи в Юдините градове и в Ерусалимските пътища, и кажи: Слушайте думите на този завет и правете ги.

7. Защото нарочно засвидетелствувах към отците ви в който ден ги възведох от Египетската земя дори до днес, като ставах рано, и засвидетелствувах и казвах: Слушайте гласа ми.

8. Но не чуха, и не преклониха ухото си, но ходиха всеки в жестокостта на лукавото си сърдце; за то ще докарам върх тях всичките думи на този завет по който заповядах да правят, но не правиха.

9. И рече ми Господ: Съзаклятие се намери между мъжете Юдини и между Ерусалимските жители.

10. Върнаха се в беззаконията на праотците си които не рачиха да слушат моите думи, и отидоха те подир други богове за да им служат: Израилевът дом и Юдинът дом разрушиха завета ми който направих с отците им.

11. За то така говори Господ: - Ето, ще докарам върх тях зло От което не ще могат да излязат; И ще викнат към мене, Но няма да ги послушам.

12. Тогаз Юдините градове и Ерусалимските жители ще отидат И ще викнат към боговете на които кадят; Но няма никак да ги спасят Във времето на злощастието им.

13. Защото според числото на градовете ти Бяха боговете ти, Юдо; И според числото на Ерусалимските пътища Въздигнахте олтари на срамотата, Олтари за да кадите Ваалу.

14. За то ти не се моли за тези люде, И не възвишавай викане или молене за тях; Защото аз няма да послушам когато викат към мене Заради злощастието си.

15. Що има да прави любезната ми в дома ми Като стори блуд с мнозина, И се отне от тебе светото месо? Когато струваш зло тогаз се веселиш.

16. Господ нарече името ти, Маслина приснозелена, красна, доброплодна: С глас на голем метеж запали огън върх нея, И вейките й се строшиха.

17. Защото Господ на Силите който те насади Изрече зло против тебе Заради злото на Израилевия дом и на Юдиния дом Което сториха, И ме разгневиха като кадяха Ваалу.

18. И Господ ми даде знание, та познах: Тогаз ми показа ти деянията им.

19. Но аз бях като агне питомно водено на заклание, И не разумях че се съветваха съвети против мене: Да свалим дървото с плода му, И да го отсечем от земята на живите, Щото името му да се не помене вече.

20. Но, о Господи на Силите, който съдиш праведно, Който опитваш вътрешностите и сърдцето, Да видя твоето отмъщение върх тях! Защото на тебе явих съда си.

21. За то така говори Господ За Анатотските мъже които искат живота ти и казват: Да не пророчествуваш в името Господне, За да не умреш от ръцете ни, -

22. За то така говори Господ Саваот: Ето, ще ги посетя: Младите ще умрат чрез нож: Синовете им и дъщерите им ще умрат от глад,

23. И няма да остане остатък от тях; Защото ще докарам зло върх Анатотските мъже В годината на посещението им.