глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 45 Цариградски (BG1871)

1. Словото, което пророк Иеремия говори на Варуха Нириевия син когато писа в книга тези слова от Иеремиевите уста, в четвъртата година на Иоакима сина на Иосия, Юдиния цар, и рече:

2. Така говори Господ, Бог Израилев, заради тебе, Варуше:

3. Рекъл си: Горко ми сега! защото Господ притури печал върх скърбта ми: запрях в стенанието си, и почивка не намирам.

4. Така ще му кажеш: Така говори Господ: Ето, онова което съградих, аз ще съборя; и онова което насадих, аз ще го изкореня, и всичката таз земя.

5. И ти искаш ли за себе си големи неща? Не искай; защото, ето, аз ще докарам зло върх всяка плът, говори Господ; но живота ти ще ти дам като корист по всичките места дето отидеш.