Старият Завет

Новият Завет

Еремия 25:13 Цариградски (BG1871)

И ще донеса върху онази земя всичките си слова които говорих против нея, всичко което е писано в тази книга която Иеремия прорече против всичките народи.

Прочетете пълната глава Еремия 25

Изглед Еремия 25:13 в контекст