глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 21 Цариградски (BG1871)

1. Словото което биде към Иеремия от Господа когато проводи при него цар Седекия Пасхора Мелхиевия син, и Софония Маасиевия син, свещеника, и рече:

2. Попитай, моля, Господа заради нас; защото Навуходоносор Вавилонският цар подигна бран върх нас: може би да подействува Господа за нас според всичките си чудеса, та да се махне той от върх нас.

3. Тогаз им рече Иеремия: Така да кажете на Седекия:

4. Така говори Господ Бог Израилев: Ето, аз обръщам назад оръжията на бранта които са в ръцете ви, с които се биете вие против Вавилонския цар и Халдейците които ви обсаждат из вън стените; и ще събера тях всред този град.

5. И аз ще ратувам против вас с простряна ръка, и с крепка мишца, и с ярост, и с негодуване, и с голям гнев.

6. И ще поразя жителите на този град, и человек и скот; и от мор велик ще умрат.

7. И след това, говори Господ, ще предам Седекия Юдиния цар, и рабите му, и людете му, и останалите в този град от мор, от нож, и от глад в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и в ръката на враговете им, и в ръката на онези които искат душата им; и той ще ги порази с острото на ножа: не ще ги пощади, нито ще ги пожали, нито ще се смили за тях.

8. И на тези люде да речеш: Така говори Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живот и пътя на смърт.

9. Който остане в този град ще умре от нож и от глад и от мор; но който излезе та припадне на Халдейците които ви обсаждат ще живее, и животът му ще бъде като корист за него.

10. Защото турих лицето си против този град за зло, а не за добро, говори Господ: ще се предаде в ръката на Вавилонския цар, и ще го изгори с огън.

11. А на дома на Юдиния цар кажи: Слушайте словото Господне:

12. Доме Давидов, така говори Господ: Съдете съдба заран, и отървайте оголения от ръката на насилника, да не би поради злото на делата ви да излезе гневът ми като огън, и се запали без да има кой да го угаси.

13. Ето, аз съм против тебе, говори Господ, който обитаваш в дола, скала всред полето против вас които говорите: Кой ще слезе против нас? или кой ще влезе в жилищата ни?

14. И ще ви накажа според плода на делата ви, говори Господ; и ще запаля огън в дъбравата на този град, та ще пояде всичкото около него.