глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 26 Цариградски (BG1871)

1. В началото на царуването на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, стана това слово от Господа и рече: -

2. Така говори Господ: Застани в двора на дома Господен та говори към всичките Юдини градове които дохождат да се поклонят в дома Господен всичките думи които ти заповядах да им говориш: не задържай ни дума;

3. негли послушат, и се върне всеки от лукавия си път, и се разкая заради злото което аз мисля да им направя за лошотията на делата им.

4. И да им кажеш: Така говори Господ: Ако не ме послушате да ходите в закона ми който турих пред вас,

5. да слушате словата на рабите ми пророците които проводих при вас като ставах рано и проваждах, (но вие не послушахте,)

6. тогаз ще направя този дом като Сило, и този град ще го направя проклетия на всичките народи на земята.

7. И чуха свещениците, и пророците, и всичките люде Иеремия като говореше тези думи в дома Господен.

8. И като престана Иеремия да говори всичко което му бе заповядал Господ да каже на всичките люде, свещениците, и пророците, и всичките люде хванаха го и думаха: Непременно ще се умъртвиш.

9. Защо пророчествува ти в името Господне и рече: Този дом ще стане както Сило, и този град ще се запусти да няма жител? И всичките люде се събраха върх Иеремия в дома Господен.

10. И като чуха Юдините князове това нещо, възлязоха от царския дом в дома Господен, и седнаха във входа на новите врата Господни.

11. Тогаз свещениците и пророците говориха на князовете и на всичките люде и рекоха: Този человек трябва да се осъди на смърт, защото пророчествува против този град, както чухте с ушите си.

12. И говори Иеремия на всичките князове и на всичките люде и рече: Господ ме проводи за да пророчествувам против този дом и против този град всичките думи които чухте.

13. За то сега оправете пътищата си и деянията си, и послушайте гласа на Господа Бога вашего; и Господ ще се разкае за злото което говори против вас.

14. А аз, ето, в ръката ви съм: направете ми както е добро и както е угодно пред очите ви.

15. Но да знаете добре че, ако ме умъртвите, наистина неповинна кръв ще докарате върх себе си, и върх този град, и върх жителите му; защото наистина Господ ме проводи при вас да говоря в ушите ви всички тези думи.

16. Тогаз князовете и всичките люде рекоха на свещениците и на пророците: Този человек не трябва да се осъди на смърт, защото в името на Господа Бога нашего говори нам.

17. Тогаз станаха некои от старейшините на мястото та говориха на всичкото събрание на людете и рекоха:

18. Михей Моресетецът пророчествуваше в дните на Езекия Юдиния цар, и говори на всичките Юдини люде и рече: Така говори Господ Саваот: Сион ще се изоре като нива, и Ерусалим ще бъде грамади от развалини, и гората на дома като високи места на дъбрава.

19. Умъртвиха ли го Езекия Юдинът цар и всичкий Юда? Не убоя ли се от Господа, и умилостиви лицето Господне и Господ се разкая за злото което говори против тях? Ние прочее причинили би голямо зло на душите си.

20. А още имаше человек който пророчествуваше в име Господне, Урия Семаиевий син от Кириатиарим, и пророчествува против този град и против тази земя според всичките думи на Иеремия.

21. И когато чу цар Иоаким, и всичките му силни, и всичките князове думите му, царят искаше да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се и побегна та отиде в Египет.

22. И проводи цар Иоаким мъже в Египет, Елнатана Еховоровия син, и мъже с него в Египет,

23. та изведоха Урия из Египет, и го доведоха при цар Иоакима; и порази го с нож, и хвърли трупа му в гробищата на простия народ.

24. Но ръката на Ахикама Сафановия син бе с Иеремия за да го не предадат в ръката на людете та да го убият.