глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 49 Цариградски (BG1871)

1. За Амоновите синове така говори Господ: - Няма ли синове Израил? Няма ли наследник? Защо Мелхом наследи Гада, И людете му живеят в неговите градове?

2. За то, ето, идат дни, говори Господ, И ще направя да се чуе възклицание на бран В Рава на Амоновите синове; И ще бъде грамада на развалини, И селата му ще изгорят с огън: Тогаз Израил ще наследи онези които са го наследили, говори Господ.

3. Излелекей, Есевоне, защото Гай се разруши: Извикайте, дъщери на Рава, опашете се с вретище, Плачете и лутайте се през заградите Защото Мелхом ще отиде в плен Наедно със свещениците си и с князовете си.

4. Защо се хвалиш с доловете? Долът ти изтече, дъщи отстъпнице Която си се надеела на съкровищата си, И си казвала: Кой ще дойде против мене?

5. Ето, аз нося страх върх тебе, Говори Господ Иеова Саваот, От всички които са около тебе; И ще се разпръснете всеки къде му лице види; И не ще има кой да прибере скитащите се.

6. И подир това ще върна пленението На Амоновите синове, говори Господ.

7. Заради Едом така говори Господ Саваот: - Няма ли вече мъдрост в Теман? Изгуби ли се съветът от благоразумните? Изчезна ли мъдростта им?

8. Бягайте, завърнете се, направете дълбоки места за селение, Дедански жители; Защото ще докарам върх Исава неговата гибел, Времето на моето посещение нему.

9. Ако дойдеха при тебе гроздоберци, Не щяха ли да оставят пабирък? Ако крадци през нощ, Биха грабнали това що е доволно за тях.

10. Но аз оголих Исава, Открих скришните му места, И не ще може да се скрие: Разграби се семето му, братята му, и съседите му; И него го няма.

11. Остави сирачета си: аз ще ги упазя живи; И вдовиците ти да се надеят на мене.

12. Защото така говори Господ: Ето, онези на които не се падаше да пият от чашата Наистина ще пият; И ти ще останеш ли съвсем ненаказан? Няма да останеш ненаказан, Но непременно ще пиеш.

13. Защото се заклех в себе си, говори Господ, че Восора ще бъде в ужас, В укор, в запустение, и в проклетия; И всичките й градове ще бъдат пусти във век.

14. чух известие от Господа, И вестител се проводи на народите и каза: Съберете се та елате против нея, И станете на бран.

15. Защото, ето, ще те направя малък между народите, Презрителен между человеците.

16. Прелъстила те е твоята ужасност, Гордостта на сърдцето ти, О ти, който живееш в разселините на канарите, Който владееш височината на хълмовете: Ако и да възвисиш гнездото си като орел, И от там ще те сваля, говори Господ.

17. И Едом ще бъде в ужас: Всеки що би минал през него ще се ужаси, И ще позвизди за всичките му язви.

18. Както биде разорен Содом и Гомор И ближните им страни, говори Господ, Така человек няма да живее там, Нито человечески син ще пришелствува там.

19. Ето, ще възлезе като лъв От надуването на Иордан Против силното жилище; Но аз скоро ще изпъдя тогоз от него; И кой е избран, да го поставя над него? Защото кой е подобен мене? и кой ще ми противостане? И кой е онзи пастир който ще застане против лицето ми?

20. За то слушайте съвета на Господа Който съвеща против Едом, И мислите му които намисли против жителите на Теман: Непременно и най-малките от стадото ще ги повлекат; Непременно жилището им ще запустее с тях.

21. От гласа на разорението им земята се потресва: Екотът на гласа му се чуе до червено Море.

22. Ето, ще възлезе и ще полети като орел, И ще разпростре крилата си над Восора; И онзи ден сърдцето на крепките на Едом Ще бъде като сърдце на жена кога ражда.

23. За Дамаск: - Посрами се Емат и Арфад: Защото чуха зло известие, стопиха се: Смущение има в морето, Не може да се утиши.

24. Дамаск ослабе, Обърна се в бяг, Трепет го обзе: Скърб и болки го обладаха Като жена кога ражда.

25. Как не биде оставен този прочут град, Град на веселието ми!

26. За то младите му ще паднат в стъгдите му, И всичките ратници мъже ще загинат в онзи ден, Говори Господ Саваот.

27. И ще запаля огън в стената на Дамаск, И ще пояде палатите на Венадада.

28. За Кидар и за Асорските царства които порази Навуходоносор Вавилонският цар, така говори Господ: - Станете, възлезте към Кидар Та погубете източните синове.

29. Ще обладаят шатрите им и стадата им: Ще вземат за себе си опоните им, И всичката им покъщнина, и камилите им; И ще викнат към тях: Трепет от вред!

30. Бягайте, отдалечете се скоро, Направете дълбоки места за жилища, Асорски жители, говори Господ; Защото Навуходоносор Вавилонский цар Съвеща съвет против вас, И намисли мисъл против вас.

31. Станете, възлезте при спокойния народ Който живее безопасно, говори Господ, - Които нямат врата нито вереи, Но живеят сами.

32. Камилите им ще бъдат в обир, И множеството на скотовете им в корист; И ще разпръсна по всичките ветрища Онези които си стрижат брадите; И ще докарам гибелта им от всичките им страни, говори Господ.

33. А Асор ще бъде жилище на чакали, Пуст до века: Няма да живее там человек, И няма да пришелствува в него человечески син.

34. Словото Господне което стана към пророк Иеремия против Елам, в началото на царуването на Седекия Юдиния цар, и рече: -

35. Така говори Господ Саваот: Ето, ще счупя лъка на Елам, Началото на силата им;

36. И ще докарам върх Елам четирите ветрища От четирите страни небесни, И ще ги разпръсна по всички тези ветрища; И не ще има народ Дето изпъдените Еламци да не отидат.

37. Защото ще разтреперя Елам пред враговете им И пред онези които искат душата им; И ще докарам зло върх тях, Яростта на гнева си, говори Господ; И ще проводя нож след тях Доде ги довърша.

38. И ще поставя престола си в Елам, И ще изтребя от там Цар и князове, говори Господ.

39. Но в последните дни Ще върна пленението на Елам, говори Господ.