глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 39 Цариградски (BG1871)

1. В деветото лето на Седекия Юдиния цар, през десетия месец, дойде Навуходоносор Вавилонский цар и всичката му войска против Ерусалим, и го обсаждаха.

2. А в единадесетото лето на Седекия, през четвъртия месец, деветия ден на месеца, разби се градът.

3. И всичките князове на Вавилонския цар влязоха и седнаха в средната порта: Нергал-саресер, Самгарнево, Сарсехим началникът на скопците, Нергал-саресер началникът на мъдреците, и всичките други князове на Вавилонския цар.

4. И щом ги видя Седекия Юдинът цар и всичките ратни мъже, побегнаха и излязоха през нощта из града през пътя на царската градина, през портата която е между двете стени; и излезе през пътя на полето.

5. А войската на Халдейците погна след тях та стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и хванаха го та го заведоха при Навуходоносора Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.

6. И посече Вавилонският цар синовете на Седекия в Ривла пред него; и всичките благородни Юдини посече Вавилонският цар.

7. И избоде очите на Седекия, и върза го с окови за да го заведе у Вавилон.

8. И царския дом и домовете на людете изгориха Халдейците с огън, и съсипаха Ерусалимските стени.

9. А остатъка на людете които останаха в града, и бежанците които прибегнаха при него, и остатъка на людете що бе останал закара пленници у Вавилон Навузардан началникът на телохранителите.

10. И от людете, сиромасите които нямаха нищо, Навузардан началникът на телохранителите остави ги в Юдината земя, и даде им лозя и ниви в онова време.

11. И даде повеление Навуходоносор Вавилонският цар за Иеремия на Навузардана началника на телохранителите, и рече:

12. Вземи го и имай грижа за него, и да не му сториш никакво зло; но каквото ти рече така да му направиш.

13. И проводи Навузардан началникът на телохранителите, и Навусазвач началникът на скопците, и Нергал-саресер началникът на мъдреците, и всичките князове на Вавилонския цар, -

14. проводиха та взеха Иеремия от двора на тъмницата, и предадоха го на Годолия сина на Ахикама, сина Сафанова, за да го заведе в дома си; и се насели между людете.

15. И биде слово Господне към Иеремия когато бе затворен в двора на тъмницата, и рече:

16. Иди та говори на Авдемелеха Етиопянина и кажи: - Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, аз ще направя да се сбъдат моите слова върх този град За зло, а не за добро, И ще се извършат пред тебе в онзи ден;

17. Но тебе ще избавя в онзи ден, говори Господ, И не ще бъдеш предаден в ръката на человеците На които от лицето се ти боиш.

18. Тогаз непременно ще те избавя, И няма да паднеш от нож; Но животът ти ще ти бъде корист, Понеже си уповал на мене, говори Господ.