глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 46 Цариградски (BG1871)

1. Словото Господне което биде към пророк Иеремия против народите:

2. против Египет, против войската на Фараона Нехао, Египетския цар, която бе при реката Евфрат в Кархамис, която порази Навуходоносор Вавилонский цар в четвъртото лето на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар: -

3. Пригответе оръжие и щит Та пристъпете на бой.

4. Впрегнете конете и качете се, конници, И предстанете с шлемове: Лъснете копията, облечете се с брони.

5. Защо ги видях уплашени и се връщат назад? А крепките им се съкрушиха И побегнаха бърже без да гледат назад: Треперане от всякъде! говори Господ.

6. Бързият да не избегне, И крепкият да се не отърве: Ще се спънат, и ще паднат към север При реката Евфрат.

7. Кой е той който възлиза като наводнение, На когото водите се валят като реки?

8. Египет възлиза като наводнение, И неговите води се валят като реки; И говори: Ще възляза, ще покрия земята, Ще разоря града и жителите в него.

9. Възлизайте, коне, Неистовствувайте, колесници, Нека излизат крепките, Етиопяните и Ливианите които държат щит, И Лидианите които държат и запъват лък.

10. Защото този е денят на Иеова, Господа на Силите, Ден на отмъщение, за да отмъсти на враговете си; И нож ще ги пояде. И ще се насити и опие от кръвта им; Защото Иеова, Господ на Силите, има жъртва В земята на север при реката Евфрат.

11. Възлез в Галаад и вземи балсама, Дево, дъщи Египетска: Напраздно ще умножаваш ти лекове: Няма изцеление за тебе.

12. Народите чуха за посрамването си, И викът ти изпълни земята; Защото крепък се сблъсква с крепък, И двамата наедно паднаха.

13. Словото което говори Господ на Иеремия пророка заради дохождането на Навуходоносора Вавилонския цар за да порази Египетската земя: -

14. Възвестете в Египет, и проповядайте в Мигдол, И проповядайте в Мемфис и в Тафнес: Речете: Предстани и бъди готов; Защото ножът изяде които са около тебе.

15. Защо се постлаха по земята твоите юнаци? Не устояха, защото Господ ги блъсна.

16. Умножи онези които се спъват: Даже падаха един върх друг; И говореха: Станете и да се върнем при людете си И в земята на рождението си От лицето на лютия нож.

17. Викаха там: Фараон Египетският цар е шум: Остави да мине времето му.

18. Жив съм аз, говори Царят На когото името е Господ на Силите, Непременно както е Тавор между горите, И както е Кармил при морето, така ще дойде той.

19. Дъщи която живееш в Египет, Приготви си потребните за плен; Защото Мемфис ще се погуби и запусти Щото да няма жител.

20. Египет е като юница прекрасна; Но гибелта иде, иде от север.

21. И самите му наемници са всред него като тлъсти юнци; Защото и те се върнаха, Побегнаха наедно: Не устояха, понеже денят на бедствието им дойде върх тях, Времето на посещението им.

22. Гласът му ще излезе както на змия; Защото ще излязат със сила, И ще дойдат върх него с топори Както дървосечци.

23. Ще изсекат дъбравата му, говори Господ, Ако и да е неизмерима; Защото според множеството са повече от скакалците, И безбройни.

24. Ще се посрами Египетската дъщеря: Ще се предаде в ръката на северните люде.

25. Господ на Силите, Бог Израилев говори: Ето, ще накажа множеството на Но, И Фараона, и Египет, И боговете му, и царете му, Самаго Фараона, и които уповават на него;

26. И ще ги предам в ръката на онези които търсят живота им, И в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, И в ръката на рабите му; А подир това ще се насели Както в по-прежните дни, говори Господ.

27. Но ти, рабе мой Якове, да се не убоиш, Нито да се устрашиш, Израилю; Защото, ето, ще те избавя от далечното място, И семето ти от земята на плена им; И Яков ще се върне, и ще си почине, И ще се успокои, и не ще има никой да го устрашава.

28. Да се не убоиш ти, рабе мой Якове, Говори Господ, защото аз съм с тебе; Защото ако и да довърша Всичките народи дето те изпъдих, Тебе обаче няма да довърша, Но ще те накажа със съдба, И няма да те направя съвсем невинен.