Старият Завет

Новият Завет

Числа 5:21 Цариградски (BG1871)

(тогаз свещеникът да закълне жената с клетва на проклятия, и да рече свещеникът на жената:) Господ да те тури проклетия и клетва в народа ти, и да направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;

Прочетете пълната глава Числа 5

Изглед Числа 5:21 в контекст