поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Нов Завет

Матеј 15 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

Исус ги отфрла човечките обичаи

1. Тогаш пристапија кон Исус ерусалимските книжници и фарисеи, велејќи:

2. „Зошто учениците Твои го престапуваат преданието на старите? Бидејќи не си ги мијат рацете кога јадат леб.“

3. А Тој им одговори и рече: „Па зошто и вие ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание?

4. Зашто Бог заповедал и рекол: ‚Почитувај ги татка си и мајка си‘, и ‚кој злослови против таткото свој или мајка си, со смрт да се казни‘.

5. А вие велите: ‚Ако некој му рече на татка си или на мајка си: она, со што би можел да се ползуваш од мене, дар е‘,

6. тогаш тој може и да не го почитува својот татко или својата мајка! Така ја нарушивте заповедта Божја заради вашето предание!

7. Лицемери, добро пророкувал за вас Исаија, велејќи:

8. ‚Овој народ се приближува до Мене со устата своја и со усните Ме почитува, а срцето негово стои далеку од Мене;

9. но напразно Ме почитува, учејќи со човечки учења и заповеди.‘“

Што го осквернува човекот?

10. И откако ги повика луѓето, им рече: „Слушајте и разберете!

11. Не го осквернува човекот она што влегува во устата, туку она што излегува од устата, тоа го осквернува човекот.“

12. Тогаш Неговите ученици Му пристапија и рекоа: „Знаеш ли дека фарисеите, штом го чуја тој збор, се соблазнија?“

13. А Тој, одговарајќи им, рече: „Секоја садница, што не ја насадил Мојот Отец небесен, ќе се искорне;

14. оставете ги: тие се слепи водачи на слепи: а кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама.“

15. Петар, пак, Му одговори и рече: „Објасни ни ја оваа парабола.“

16. А Исус им рече: „Ама вие, уште ли не сфаќате?

17. Уште ли не разбирате дека сѐ што влегува во устата, минува преку стомакот и се исфрлува надвор?

18. А она што излегува од устата, излегува од срцето и тоа го осквернува човекот;

19. зашто од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули;

20. тоа го осквернува човекот. А да се јаде со неизмиени раце, тоа не го осквернува човекот.“

Верата на една Хананејка

21. И кога излезе оттаму Исус, замина во краевите Тирски и Сидонски.

22. И ете, една жена Хананејка, излезе од оние краишта, повика кон Него, велејќи: „Смилувај ми се, Господи, Сине Давидов! Ќерка ми жестоко ја мачи демон.“

23. Но Тој не ѝ одговори ниту збор. И откако пристапија до Него, учениците Негови Го молеа и велеа: „Отпушти ја, зашто вика по нас.“

24. А Тој одговори и рече: „Јас сум пратен само кај загубените овци на домот израилев.“

25. Но таа, кога пристапи, Му се поклони и велеше: „Господи, помогни ми!“

26. Тој, одговарајќи ѝ рече: „Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата.“

27. Но таа Му рече: „Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на своите господари.“

28. Тогаш Исус одговори и рече: „О, жено, голема е твојата вера; нека ти биде по желбата твоја!“ И во тој час оздраве ќерката нејзина.

Исус исцелува многу народ

29. Штом замина оттаму, Исус дојде кај Галилејското Море, се искачи на гората и седна таму.

30. И дојде кај Него многу народ, кој имаше со себе куци, слепи, неми, сакати и многу други, и ги положија пред нозете на Исус, и Тој ги исцели,

31. така што народот се восхитуваше гледајќи како неми зборуваат, сакати оздравуваат, куци се движат и слепи прогледуваат и Го прославуваше Бога Израилев.

Исус нахранува над четири илјади души

32. А Исус, кога ги повика учениците Свои, им рече: „Жал ми е за луѓето, зашто три дни веќе стојат кај Мене и немаат што да јадат; а да ги распуштам гладни, не би сакал, за да не премалеат по патот.“

33. Но учениците Негови Му рекоа: „Од каде при нас толку леб во пустинава за да се нахрани толку народ?“

34. Исус ги праша: „Колку лебови имате?“ А тие одговорија: „Седум и неколку рипчиња.“

35. Тогаш му заповеда Исус на народот да поседне по земјата.

36. И откако ги зеде седумте лебови и рибите, заблагодари, ги прекрши и им ги даде на учениците Свои, а учениците – на народот.

37. И јадеа сите и се наситија; и кренаа останати парчиња – седум полни кошници.

38. А оние што јадеа беа четири илјади мажи, покрај жените и децата.

39. Па, штом го распушти народот, влезе во кораб и дојде во магдалските предели.