Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51

Hen Destament

Testament Newydd

Ecclesiasticus 5 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Peidio â Bod yn Eofn

1. Paid â rhoi dy fryd ar dy gyfoeth,na dweud, “Yr wyf ar ben fy nigon.”

2. Paid â dilyn trywydd dy ewyllys a'th gryfder dy hun,gan rodio yn ôl chwantau dy galon dy hun.

3. Paid â dweud, “Pwy gaiff fod yn feistr arnaf fi?”Oherwydd y mae'r Arglwydd yn siŵr o'th alw i gyfrif.

4. Paid â dweud, “Pechais, a beth a ddigwyddodd imi?”Oherwydd hirymarhous yw'r Arglwydd.

5. Paid â bod yn eofn ynglŷn â phuredigaeth dy bechod,nes pentyrru ohonot bechod ar bechod.

6. A phaid â dweud, “Mawr yw ei dosturi ef;fe faddeua fy aml bechodau.”Oherwydd gydag ef y mae trugaredd, a digofaint hefyd,ac ar bechaduriaid y gorffwys ei lid ef.

7. Paid ag oedi cyn troi at yr Arglwydd, na gohirio o ddydd i ddydd,oherwydd yn ddisymwth y daw digofaint yr Arglwydd,ac yn nydd ei ddial ef i ddistryw yr ei.

Didwylledd a Hunanreolaeth

8. Paid â rhoi dy fryd ar gyfoeth anonest,oherwydd ni chei ddim budd ohono pan ddaw aflwydd arnat.

9. Paid â throi i nithio gyda phob gwynt, na chanlyn pob llwybr;ffordd y pechadur dauwynebog yw hynny.

10. Bydd yn gadarn dy argyhoeddiadac yn gyson dy air.

11. Bydd yn gyflym i wrandoond yn bwyllog i roi dy ateb.

12. Ateb dy gymydog os yw'r deall gennyt;onid e, bydded dy law ar dy geg.

13. Yn lleferydd rhywun y mae ei fri a'i warth,ac yn ei dafod y mae achos cwymp iddo.

14. Paid ag ennill enw fel clepgi,na chynllwynio â'th dafod,oherwydd rhan y lleidr fydd cywilydd,a barnedigaeth lem fydd i'r dauwynebog.

15. Paid â chyfeiliorni mewn dim, boed fawr neu fach.