глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 1 Цариградски (BG1871)

1. И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет наедно с Якова : всеки наедно с челядта си влязоха:

2. Рувим, Симеон, Левий, и Юда,

3. Исахар, Завулон, и Вениамин,

4. Дан, и Нефталим, Гад, и Асир.

5. И всичките души които излязоха из чреслата на Якова бяха души седемдесет; а Иосиф беше в Египет.

6. И умря Иосиф, и всичките му братя, и всичкий онзи род.

7. И наплодиха се синовете Израилеви, и разпространиха се, и много станаха, и укрепиха се твърде много, до толко щото мястото се напълни от тях.

8. А тогаз стана нов цар над Египет който не познаваше Иосифа.

9. И рече на людете си: Ето, людете на синовете Израилеви са по-много и по-яки от нас:

10. елате да измислим нещо против тях за да се не умножат, и, ако се случи бран, и те се съединят с неприятелите ни, и направят бран против нас, и излезат из мястото.

11. И постави над тях настойници на работите за да ги утесняват с тежките си работи; и съзидаха на Фараона градове за житници, Питом и Рамесий.

12. Но колкото ги утесняваха, толкоз повече се умножаваха те и нарасваха. И Египтяните бяха неспокойни поради Израилевите синове.

13. И Египтяните порабощаваха жестоко Израилевите синове,

14. и огорчаваха живота им с жестокото работене в калта, и в кирничите, и в всичките работи на полетата: всичките им работи с които ги порабощаваха бяха жестоки.

15. И говори Египетский цар на бабите Еврейски, (от които първата се именуваше Шифра, а втората Фуа,)

16. и рече им: Когато бабувате на Еврейките и видите ги че раждат, ако е мъжко, убивайте го, ако ли е женско, тогаз нека живее.

17. Но бабите се убояха от Бога, и не правеха каквото им рече Египетский цар, но оставяха живи мъжките.

18. Тогаз повика Египетский цар бабите и рече им: Защо направихте това нещо, и оставяте живи мъжките?

19. И бабите говориха Фараону: че Еврейките не са като Египетските жени; защото са здрави, и раждат преди да влязат при тях бабите.

20. И Бог правеше добро на бабите; и умножаваха се людете и укрепяваха се твърде много.

21. И понеже се боеха бабите от Бога, направи им къщи.

22. А Фараон заповяда на всичките си люде и казваше: Всяко мъжко което се роди, хвърляйте го в реката; а всяко женско оставяйте да живее.