глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 22 Цариградски (BG1871)

1. Ако някой открадне вол или овца, та го заколе или го продаде, то да плати пет вола вместо вола, и четири овци вместо овцата.

2. Ако някой намери крадец кога подкопава та го удари и умре, няма да се пролее кръв за него.

3. Ако ли е слънцето изгряло над него, ще се пролее кръв за него; трябва непременно да плати; ако ли няма, то да се продаде за украденото.

4. Ако украденото се намери живо в ръцете му, или вол, или осел, или овца, ще плати двойно.

5. Ако някой повреди нива или лозе, и остави скота си да се напасе в чужда нива, да плати от най-добрата рожба на нивата си и от най-добрия плод на лозето си.

6. Ако излезе огън и намери тръне, и изгорят копни или класове или нива, който е запалил огъня непременно ще плати.

7. Ако някой даде на ближния си пари или някакви съдове да ги пази, и се откраднат от къщата на человека, ако се намери крадецът, ще плати двойно.

8. Ако ли се не намери крадецът, тогаз стопанинът на къщата ще се заведе пред съдиите да се изпита дали е турил ръка върх притежанията на ближния си.

9. За всякакъв вид престъпление, - за вол, за осел, за овца, за дреха, за всяко загубено нещо за което би рекъл някой че е негово, - съдбата на двоицата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойното на ближния си.

10. Ако някой даде на ближния си осел, или вол, или овца, или какъв-годе скот за да го пази, и умре, или охромее, или се откара без да види някой,

11. клетва Господня да бъде между двоицата, че не е турил ръка върх стоката на ближния си, и стопанинът му ще приеме това свидетелство, а другият да не плати.

12. Но ако се открадне от него, ще плати на стопанина му.

13. Ако бъде от звяр разкъсано, ще го донесе за свидетелство: за разкъсаното няма да плати.

14. И ако заеме някой от ближния си животно, и охромее или умре когато стопанинът му не е с него наедно, непременно ще плати.

15. Ако ли е стопанинът му наедно с него, няма да плати: ако е било наемнато с пари, ще отиде за наема си.

16. И ако някой прелъсти негодена девица и легне с нея, непременно ще й даде вено, и ще я вземе за жена.

17. Ако ли баща й не рачи да му я даде, ще плати сребро според веното на девиците.

18. Магесница жива да не оставиш.

19. Всеки скотоложник непременно да се умъртви.

20. Който жъртвува на богове, а не самому Господу, да погине като проклет.

21. И чужденецът да не притесняваш, нито да го насилствуваш; защото чужденци бяхте в Египетската земя.

22. Да не угнетявате ни една вдовица или сираче.

23. Ако ги угнетите някак, и извикат към мене, непременно ще послушам гласа им,

24. и гневът ми ще се разпали, и ще ви убия с нож; и жените ви ще бъдат вдовици, и чадата ви сирачета.

25. Ако дадеш на заем сребро на съседа си сиромаха между моя народ, да не постъпваш с него като лихоимец, да му не наложиш лихва.

26. Ако вземеш залог дрехата на ближния си, до захождането на слънцето да му я върнеш;

27. защото това е само завивката му, това е дрехата на кожата му: с какво ще спи? и като викне към мене ще чуя, защото аз съм милостив.

28. Да не злословиш съдии, нито да прокълнеш началника на народа си.

29. Начатките на гумното си и на жлеба си да не забавиш; първородния от синовете си ще дадеш на мене.

30. Така ще направиш за говедото си и за овцата си: седем дни ще бъде с майка си, а в осмия ден ще го дадеш на мене.

31. И ще ми бъдете свети мъже. И месо разкъсано от зверове в полето да не ядете, на псетата го хвърлете.