глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 11 Цариградски (BG1871)

1. И рече Господ Моисею: Още една язва ще нанеса на Фараона и на Египет: после ще ви пусне от тука: като ви пусне ще ви изпъди съвсем от тука.

2. Говори сега в ушите на людете; и нека поиска всеки мъж от съседа си, и всяка жена от съседката си, сребърни и златни неща.

3. И даде Господ благодат на людете пред Египтяните; а още Моисей беше един человек твърде голям в Египетската земя пред слугите Фараонови и пред людете.

4. И рече Моисей: Така говори Господ: Около полунощ аз ще изляза всред Египет;

5. и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараона който седи на престола си до првородния на рабинята която е на воденицата, и всичко първородно на скотовете.

6. И ще бъде по всичката Египетска земя вик голям, какъвто никога не е бивал, нито ще бъде вече такъв.

7. А нито куче няма да поклати езика си против синовете Израилеви, от человек до скот; за да познаете че Господ направи разлика между Египтяните и Израиляните.

8. И всички тези твои раби ще слязат при мене, и ще припаднат пред мене, и ще рекат: Излез ти и всичките люде които те следват; и след това ще изляза. И излезе Моисей от присътствието на Фараона с голям гняв.

9. И рече Господ Моисею: Не ще да ви послуша Фараон, за да се умножат моите знамения в Египетската земя.

10. А Моисей и Аарон направиха всичките тези знамения пред Фараона: но Господ ожесточи Фараоновото сърдце: и не пусна Израилевите синове из земята си.