глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 37 Цариградски (BG1871)

1. И направи Веселеил ковчега от дърво ситим: два лакта и половина дължината му, и един лакът и половина ширината му, и един лакът и половина височината му.

2. И обкова го с чисто злато отвътре и отвън, и направи му златен венец наоколо.

3. И изле за него четири златни колцета за четирите му ъгла: две колцета на едната му страна, и две колцета на другата му страна.

4. И направи върлини от дърво ситим, и обкова ги със злато.

5. И провря върлините през колцетатата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът.

6. И направи очистилището от чисто злато: два лакта и половина дължината му, и един лакът и половина ширината му.

7. И направи два херувима от злато: изковани ги направи, на двата края на очистилището:

8. един херувим от единия край, и един херувим от другия край: от същото очистилище направи херувимите на двата му края.

9. И херувимите бяха с разпрострени отгоре криле, и покриваха с крилете си очистилището; и лицата им бяха едно срещу друго: към очистилището бяха лицата на херувимите.

10. И направи трапезата от дърво ситим: два лакта дължината й, и един лакът ширината й, и височината й един лакът и половина.

11. И обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.

12. Направи й и краищник наоколо, една длан на шир; и върх краищника й наоколо направи златен венец.

13. И изля за нея четири златни колцета, и тури колцетата на четири ъгла които бяха на четирите й нозе.

14. Около краищника бяха колцетата, влагалища на върлините за да носят трапезата.

15. И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги със злато, за да носят трапезата.

16. И направи от чисто злато съдовете които бяха на трапезата, блюдата й, и темянниците й, и тасовете й, и възливалниците й за да стават с тях възлиянията.

17. И направи светилника от чисто злато: изкован направи светилника: стеблото му, и ветвите му, чашките му, яблъчките му, и цветята бяха из него си.

18. И шест ветви излезваха от страните му, три ветви на светилника от едната му страна, и три ветви на светилника от другата му страна:

19. на едната ветва три чашки като мигдали, една яблъчка, и едно цвете; и на другата ветва три чашки като мигдали, една яблъчка, и едно цвете: така и на шестте ветви които излязваха из светилника.

20. И на стеблото на светилника имаше четири като мигдали чашки, с яблъчките им и цветята им,

21. и на шестте ветви които изхождаха от светилника, една яблъчка под двете му ветви, и една яблъчка под двете му ветви, и една яблъчка под двете му ветви.

22. Яблъчките им и ветвите им бяха от него: всичкото му цяло изковано от чисто злато.

23. И направи седемте му светила, и щипците му, и подноските му от чисто злато.

24. От един талант чисто злато направи него и всичките му съдове.

25. И направи олтаря на каденето от дърво ситим: дължината му един лакът, и ширината му един лакът, четвероъгълен, и височината му два лакта: роговете му бяха от него си.

26. И обкова го с чисто злато, върха му, и страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.

27. И под венеца му направи две златни колцета за него, близу при двата му ъгла, на двете му страни, за да са влагалища на върлините, та да го носят с тях.

28. И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги със злато.

29. И направи светото масло на помазанието, и чистия благовонен темян, по изкуството на мироварец.