глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 35 Цариградски (BG1871)

1. И събра Мойсей всичкото събрание на Израилевите синове и рече им: Това е което заповяда Господ да правите.

2. Шест дни да се работи работа; а седмий ден да ви бъде свет, събота на упокоение посвещена Господу: всеки който работи в него ден да се умъртви.

3. В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.

4. И говори Мойсей на всичкото събрание от Израилевите синове и казваше: Това е словото което Господ заповяда и рече:

5. Вземете приношение за Господа от каквото имате: всеки който има произволение в сърдцето си нека принесе приношението Господне: злато, и сребро, и мед,

6. и синьо, и багрено, и червено, и висон, и козина,

7. и очервени кожи от овни, и язовечки кожи, и дърво ситим,

8. и масло за светене, и аромати за масло на помазанието и за благовонното кадене,

9. и ониксови камене, и камене да се вложат на ефода и на нагръдника.

10. И всеки мъдър сърдцем между вас да дойде и да направи всичко, което заповяда Господ:

11. скинията, прикрова й, покривалото й, петелките й, и дъските й, вереите й, стълповете й, и подложките й,

12. ковчега и върлините му, очистилището, и закривателната завеса,

13. трапезата и върлините й и всичките й съдове, и хляба на предложението,

14. и светилника за светенето, и съдовете му, и светилата му, и маслото за светенето,

15. и олтаря на каденето и върлините му, и маслото за помазане, и благовонното кадене, и закрова на входа на скинията.

16. олтаря на всесъжението, и медната за него решетка, върлините му, и всичките му съдове, омивалницата и стоялото й,

17. привезките на двора, стълповете му и подложките им, и закрова за дверите на двора,

18. колете на скинията, и колете на двора, и въжата им,

19. служебните одежди за да служат в светилището, светите одежди за Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват.

20. Тогаз всичкото събрание на Израилевите синове си отиде от лицето Мойсеево.

21. И дойдоха, всеки человек когото сърдце теглеше, и всеки на когото духът произволяваше, та принесоха приношение Господу за дялото на скинията на събранието, и за всяко нейно служене, и за светите одежди.

22. И дойдоха, и мъже и жени които имаха произволно сърдце, та принесоха гривни, и обеци, и пръстене, и мъниста, всякакви златни неща; и всички които принесоха златно приношение принесоха Господу.

23. И всеки человек у когото се намерваше синьо, багрено, и червено, и висон, и козина, очервени кожи от овни, и язовечки кожи, принесоха ги.

24. Всеки който можеше да направи приношение от сребро и мед принесоха приношение Господу; и всеки у когото се нахождаше дърво ситим за всяка работа на служенето принесоха.

25. И всяка жена която умееше предеше с ръцете си, и приносяше напредени синьото, и багреното, и червеното, и висона.

26. И всичките жени които ги сърдце теглеше и умееха предяха козината.

27. И началниците принесоха ониксовите камене, и каменете за вложение на ефода и на нагръдника,

28. и ароматите и маслото за светенето, и маслото за помазанието и за благовонното кадене.

29. Израилевите синове принесоха самоволно приношение Господу, всеки мъж и жена които имаха произволно сърдце да принесат за всяко дело което заповяда Господ чрез Мойсеева ръка да бъде.

30. И рече Мойсей на Израилевите синове: Вижте, Господ повикна на име Веселеила сина на Урия, който е син Оров, от Юдиното племе,

31. и изпълни го с Дух Божий, с мъдрост, разум, и знание, и с всяко изкуство,

32. за да измисля художествени дела, да работи злато, и сребро, и мед,

33. и да изсича камене за вложение, и да дяла дърва за изработване, на всяко художествено дело.

34. И даде в сърдцето му да поучава, той и Елиав синът Ахисамахов, от Дановото племе.

35. Изпълни с мъдрост сърдцето им за да работят всяка работа на ваятел, и на изкусен художник, и на везател в синьо, и в багрено, в червено, и във висон, и на ткач, сиреч, на онези които работят всяка работа и измислят художествени дела.