глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 2 Цариградски (BG1871)

1. И отиде един человек от дома Левиев та взе за жена една от дъщерите Левиеви.

2. И зачна жената, и роди син; и като го видя че беше прекрасен, скри го три месеца.

3. Но понеже не можеше вече да го крие, взе за него ковчежец рогозен и намаза го с смола и катран, и тури детето в него, и положи го в тръстта при брега на реката.

4. И сестра му стоеше от далеч за да види що ще да му се случи.

5. И слезе Фараоновата дъщеря да се укъпе в реката; а служкините й ходеха по брега на реката. И когато съгледа тя ковчежеца в тръстта, проводи служкинята си и го взе.

6. И като го отвори, видя детето, и, ето, малкото плачеше; и пожали го, и рече: От децата Еврейски е това.

7. Тогаз рече сестра му на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикна жена кърмилница от Еврейките за да ти дои детето?

8. И рече й Фараоновата дъщеря: Иди. И отиде момичето та повикна майката на детето.

9. И рече й Фараоновата дъщеря: Вземи това дете та ми го отдой; и аз ще ти дам заплатата ти. И жената взе детето и доеше го.

10. И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и стана син неин; и нарече името му Моисей, и рече: Понеже из водата го извлякох.

11. И в онези дни, когато Моисей порасна, излезе при братята си; и като гледаше теготите им, видя человека Египтянина че биеше едного Евреина от братята му.

12. И като разгледа насам натам и видя, че нямаше никой, уби Египтянина, и скри го в пясъка.

13. И излезе на другия ден, и, ето, двама мъже Евреи се караха; и каза на неправедния: Защо биеш ближния си?

14. А той рече: Кой те постави да си началник и съдник нам? Да ли искаш да ме убиеш както уби Египтянина? И уплаши се Моисей, и рече: Явно че това нещо стана познато.

15. И Фараон чу това нещо, и търсеше да убие Моисея; но Моисей бяга от лицето Фараоново, и насели се в земята Мадиам. И седна до кладенеца.

16. А свещенникът Мадиамски имаше седем дъщери, които дойдоха и начерпаха вода, и напълниха коритата за да напоят овците на баща си.

17. И дойдоха овчарите и изпъдиха ги; а Моисей стана та им помогна, и напои овците им.

18. И като дойдоха при Ратуила баща си, рече им той: Как дойдохте днес толко скоро?

19. А те рекоха: человек Египтянин избави ни от ръцете на овчарите, и още начерпа ни и вода, и напои овците.

20. И той рече на дъщерите си: А де е той? защо оставихте человека? Повикайте го да яде хляб.

21. И възблагодари се Моисей да живее наедно с человека; който даде на Моисея за жена Сепфора дъщеря си.

22. И роди син, и нарече името му Герсам, и думаше: Пришлец станах в чужда земя.

23. И подир много дни умря Египетският цар; и въздишаха синовете Израилеви от порабощението, и викнаха; и викането им възлезе пред Бога от причината на порабощението.

24. И чу Бог въздиханията им; и помена Бог завета си с Авраама, Исаака, и Якова.

25. И погледна Бог на синовете Израилеви; и позна Бог състоянието им.