глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 27 Цариградски (BG1871)

1. И да направиш олтар от дърво ситим, пет лакти дължина, и пет лакти ширина: четвероъгълен да бъде олтарът, и височината му три лакти.

2. И да му направиш рогове на четирите му ъгла: роговете да бъдат от него си; и да го обковеш с мед.

3. И да му направиш котли за изсипване на пепела, и лопатите му, и тасовете му, и вилиците му, и въглениците му: медни да направиш всичките му съдове.

4. И да направиш за него медна решетка, работа като на мрежа, и на мрежата да направиш четири медни колцета на четирите й ъгла.

5. И да я положиш под околността на олтаря отдолу, щото мрежата да е до средата на олтаря.

6. И да направиш върлини за олтаря, върлини от дърво ситим, и да ги обковеш с мед.

7. И върлините да се проврат през колцетата, и да бъдат върлините от двете страни на олтаря за да го носят.

8. Хралуп от дъски да го направиш: както ти се показа на гората така да го направиш.

9. И да направиш двора на скинията: от южната страна към пладне да има за двора привеси от препреден висон: дължината за едната страна сто лакти.

10. И двадесетте му стълпа и техните двадесет подложки да бъдат медни, а куките на стълповете и свръзките им сребърни.

11. Така и към северната страна на длъж да има привеси, дължина сто лакти, и за тях двадесет стълпа, и техните двадесет медни подложки; а куките на стълповете и свръзките им сребърни.

12. И за ширината на двора към западната страна да има петдесет лакти привеси: за тях стълпове десет, и техните подложки десет.

13. И ширината на двора към предната страна на изток да е петдесет лакти.

14. И привесите на едната страна на вратата да бъдат петнадесет лакти: за тях три стълпа, и техните три подложки.

15. И на другата страна да има привеси петнадесет лакти: за тях три стълпа, и техните три подложки.

16. И за вратата на двора да има двадесет лакти закров от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, от везана работа за тях четири стълпа, и техните подложки четири.

17. Всичките стълпове около двора да бъдат свързани със сребро, куките им сребърни, и подложките им медни.

18. Дължината на двора да е сто лакти, и ширината всякъде да е петдесет лакти, и височината пет лакти, от препреден висон и подложките им медни.

19. Всичките съдове на скинията, за всяко служение в нея, и всичките й коле, и всичките коле на двора да бъдат медни.

20. И ти заповядай на Израилевите синове да ти доносят елей първоток, чист, за светене, за да горят винаги светилата.

21. В скинията на събранието, извън завесата която е пред свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа: това да е за всякога узаконение за Израилевите синове в родовете им.