глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 29 Цариградски (BG1871)

1. И това е което ще направиш на тях за да ги осветиш да ми свещенствуват. Вземи един юнец от говедата, и два овена без порок,

2. и безквасен хляб, и безквасни пити месени с елей, и безквасни кори помазани с елей: от чисто брашно пшенично да ги направиш.

3. И да ги туриш в един кош, и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овна.

4. Тогаз да приведеш Аарона и синовете му при дверите на скинията на събранието, и да ги умиеш с вода.

5. После да вземеш одеждите, и да облечеш Аарона с хитона, и с мантията на ефода, и с ефода, и с нагръдника, и да го препашеш с препоясанието на ефода,

6. и да туриш кидара на главата му, и на кидара да туриш светия венец.

7. Тогаз да вземеш маслото на помазанието, и да го излееш на главата му, и да го помажеш.

8. После да приведеш синовете му, и да ги облечеш с хитони.

9. И да ги опашеш с пояси, Аарон и синовете му, и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечно узаконение; и да посветиш Аарона и синовете му.

10. И да приведеш юнеца пред скинията на събранието; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца.

11. И да заколеш юнеца пред Господа, при дверите на скинията на събранието.

12. И да вземеш от кръвта на юнеца, и с пръста си да туриш на роговете на олтаря: и да излееш всичката кръв при основанието на олтаря.

13. И да вземеш всичката тлъстина която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека, и тлъстината върх тях, и да ги изгориш на олтаря.

14. А месото на юнеца, и кожата му, и лайната му да изгориш в огън вън от стана: това е жертва за грях.

15. И единия овен да вземеш; и Аарон и синовете му да турят ръцете си на главата на овена.

16. И да заколеш овена, и да вземеш кръвта му та да поръсиш олтаря наоколо.

17. И да разсечеш овена на късове, и да измиеш вътрешностите му и нозете му, и да ги туриш на късовете му и на главата му.

18. И всичкия овен да изгориш на олтаря: това е всесъжение Господу, ухание благовонно, жертва Господу.

19. И да вземеш втория овен; и Аарон и синовете му да турят ръцете си на главата на овена.

20. Тогаз да заколеш овена, и да вземеш от кръвта му, и да туриш на края на дясното ухо на Аарона, и на края на дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на големия пръст на дясната им нога, и да поръсиш с кръвта олтаря наоколо.

21. И да вземеш от кръвта която е на олтаря, и от маслото на помазанието, и да поръсиш Аарона, и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; и така ще се осветят, той, и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.

22. И да вземеш от овена тлъстината, и опашката, и тлъстината която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека, и тлъстината която е върх тях, и дясното бедро, (защото е овен за посвещение,)

23. и един хляб, и една пита месена с елей, и една кора из коша на безквасните на предложените пред Господа;

24. и да туриш всичките на ръцете на Аарон и на ръцете на синовете му, и да ги подвижиш за движимо приношение пред Господа.

25. И да ги вземеш от ръцете им, и да ги изгориш над олтаря над всесъжението за ухание благовонно пред Господа: това е жертва Господу.

26. И от овена на посвещението което е за Аарона да вземеш гръдите, и да ги подвижиш за движимо приношение пред Господа, и то да бъде твой дял.

27. И да осветиш гръдите на движимото приношение, и бедрото на възвишаемото приношение, което се е подвижило и което се е възвишило от овена на посвещението, от онзи който е за Аарона, и от онзи който е за синовете му.

28. И това ще бъде от Израилевите синове на Аарона и на синовете му по вечно узаконение, защото е възвишаемо приношение: и ще бъде възвишаемо приношение от Израилевите синове от примирителните им жъртви, тяхното възвишаемо приношение Господу.

29. И светите одежди на Аарона да бъдат на синовете му след него, за да се помажат в тях и да се осветят в тях.

30. Седем дни да се облича с тях онзи свещеник от синовете му който е вместо него, който ще влази в скинията на събранието за да служи в светилището.

31. И да вземеш овена на посвещението, и да свариш месото му на свето място.

32. И да ядат Аарон и синовете му месото на овена и хляба който е в коша, при дверите на скинията на събранието.

33. И да ядат онези приношение с които биде умилостивение за посвещение и освещение на тях; но чужденец да не яде, защото са свети.

34. И ако остане от месото на посвещението или от хляба до утрото, тогаз да изгориш остатъка в огън: да се не яде, защото е свят.

35. И така да направиш на Аарона и на синовете му, по всичко що ти заповядах: в седем дни ще ги посветиш.

36. И за грях да приносиш всеки ден един юнец за умилостивение; и да очистяш олтаря като правиш умилоствение за него, и да го помажеш за да го осветиш.

37. Седем дни да правиш умилостивение за олтаря и да го освещаваш, и да бъде олтар пресвят: всичко що се прикоснува до олтаря ще бъде свето.

38. И това е което ще приносиш на олтаря: по две агнета еднолетни на ден, винаги.

39. Едното агне да приносиш заран, а другото агне да приносиш привечер;

40. и с едното агне една десета част на ефа чисто брашно смесено с четвъртата част на един ин от първоток елей; и за възлияние четвъртата част на един ин от вино.

41. И второто агне да приносиш привечер: с приношение подобно на утренното и с възлиянието му да направиш нему, за благовонно ухание, жъртва Господу.

42. Това е всесегдашно всесъжение в родовете ви, при дверите на скинията на събранието пред Господа, дето ще се виждам с вас да говоря с тебе там.

43. И там ще се виждам с Израилевите синове; и това място ще се освещава със славата ми.

44. И ще осветя скинията на събранието и олтаря: ще осветя и Аарона и синовете му, за да ми свещенствуват.

45. И ще се населя между Израивелите синове, и ще им бъда Бог.

46. И те ще познаят че аз съм Иеова техний Бог, който ги изведох из Египетската земя за да се населя между тях: аз съм Иеова техний Бог.