Старият Завет

Новият Завет

Изход 1:13 Цариградски (BG1871)

И Египтяните порабощаваха жестоко Израилевите синове,

Прочетете пълната глава Изход 1

Изглед Изход 1:13 в контекст