глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 31 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Виж, аз повикнах на име Веселеила сина на Урия, който е син Оров, от племето Юдино;

3. и изпълних го с Дух Божий, с мъдрост, и с разум, и с знание, и с всичко изкуство,

4. за да измисля художествени дела, да работи злато и сребро и мед,

5. и да изрязва камене за вложение, и да дяла дърва, за изработване на всяко дело.

6. И, ето, аз дадох му Елиава Ахисамаховия син от Дановото племе; и на всекиго мъдър сърцем турих мъдрост в сърдцето му, за да направят всичко което ти заповядах:

7. скинията на събранието, и ковчега на свидетелството, и очистилището което е отгоре му, и всичките съдове на скинията,

8. и трапезата и съдовете й, и чистия светилник с всичките му съдове, и олтаря на каденето,

9. и олтаря на всесъжението с всичките му съдове, и омивалницата и стоялото й,

10. и служебните одежди, и светите одежди на Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват,

11. и маслото за помазание, и благовонното кадене за светилището: по всичко що ти заповядах ще направят.

12. И говори Господ Мойсею и рече:

13. Говори и ти на Израилевите синове и речи: Съботите ми непременно да пазите; защото това е знамение между мене и вас в родовете ви, за да знаете че аз съм Господ който ви освещавам.

14. И да пазите съботата, защото е света вам: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки който работи в нея, тая душа да се изтреби отсред народа си.

15. Шест дни да се работи работа; а в седмия ден е събота на почиване, света Господу: всеки който работи в съботния ден непременно да се умъртви.

16. И да пазят Израилевите синове съботата, за да я празднуват в родовете си по вечен завет.

17. Това е знамение между мене и Израилевите синове за всегда; защото в шест дни направи Господ небето и земята, а в седмия ден се успокои и почина си.

18. И даде на Мойсея, като престана да говори с него на Синайската гора, две плочи на свидетелството, плочи каменни написани с Божия пръст.