глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 36 Цариградски (BG1871)

1. Тогаз Веселеил, и Елиав, и всеки който умееше, комуто Господ бе дал мъдрост и разум за да знае да работи всяка работа за служене на светилището, направиха по всичко което заповяда Господ.

2. Защото повикна Мойсей Веселеила, и Елиава, и всекиго който умееше, комуто в сърдцето Господ даде мъдрост, всекиго когото сърдце теглеше да дойде при делото да го направи;

3. и взеха от Мойсея всичките приношения които принесоха Израилевите синове за работата в служене на светилището, за да я работят. И всяка заран още приносяха нему самоволно приношение.

4. И дойдоха всичките мъдри които работеха всяка работа на светилището, всеки от работата си която работеше,

5. та говориха Мойсею и казваха: Людете приносят повече от онова което е доволно за служенето на тази работа която Господ заповяда да се направи.

6. Тогаз заповяда Мойсей, и прогласиха в стана и говориха: Никой мъж нито жена да не работи вече за приношение на светилището. И людете престанаха да приносят вече.

7. Защото веществото което имаха беше им доволно за всичката работа за да я направят, и повече бе.

8. И всичките изкусни от онези които работеха скинията направиха десет опони от препреден висон, и синьо, и багрено, и червено: направиха на тях херувими изкусна работа:

9. дължината на едната опона двадесет и осем лакти, ширината на едната опона четири лакти: всичките опони от една мярка.

10. И съедини петте опони една с друга, и другите пет опони съедини една с друга.

11. И направи сини запетелки по края на едната опона, в краищата на съединението: така направи по края на крайната опона на второто съединение.

12. Петдесет запетелки направи на едната опона, и петдесет запетелки направи по края на опоната която беше във второто съединение, за да се посрещат запетелките една с друга.

13. И направи петдесет златни петелки, и съедини опоните една с друга с петелките; и стана скинията една.

14. После направи опони от козина за покров над скинията: единадесет опони ги направи:

15. дължината на едната опона тридесет лакти, и ширината на едната опона четири лакти: единадесетте опони на една мярка.

16. И съедини петте опони особно, и шестте опони особно.

17. И направи петдесет запетелки по края на крайната опона в съединението, и петдесет запетелки направи по края на опоната от второто съединение.

18. Направи още петдесет медни петелки за да съедини покрова, да е един.

19. И направи покрив за скинията от овенски очервени кожи, и прикривало отгоре от язовечки кожи.

20. И направи дъските за скинията от дърво ситим да стоят прави:

21. дължината на едната дъска десет лакти, и ширината на едната дъска лакът и половина.

22. Една дъска имаше два шина посрещани един с друг: така направи за всичките дъски на скинията.

23. И направи дъските за скинията, двадесет дъски от южната страна към пладне.

24. И под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки: две подложки отдолу на едната дъска за двата й шина, и две подложки отдолу на другата дъска за двата й шина.

25. И за втората страна на скинията на север направи двадесет дъски,

26. и четиридесетте им подложки сребърни: две подложки отдолу на едната дъска, и две подложки отдолу на другата дъска.

27. И за задната страна на скинията, откъм запад, направи шест дъски.

28. И две дъски направи за ъгловете на скинията на задната страна.

29. И съединиха се отдолу, и ставиха се наедно отгоре, с едно колце: така направи и за двете, на двата ъгла.

30. Така станаха осем дъски, и подложките им шестнадесет подложки сребърни, по две подложки под всяка дъска.

31. И направи вереите от дърво ситим: пет за дъските от едната страна на скинията,

32. и пет вереи за дъските от другата страна на скинията, и пет вереи за дъските на скинията от задната страна към запад.

33. И направи средната верея да преминва през дъските от край до край.

34. И обкова дъските със злато, и направи колцетата им златни за влагалища на вереите, и обкова вереите със злато.

35. И направи завесата от синьо, багрено, и червено, и препреден висон; и с изкусна работа направи на нея херувими.

36. И направи за нея четири стълпа от ситим, и обкова ги със злато: куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.

37. И направи закров за дверите на скинията от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, работа везана,

38. и петте му стълпа и куките им; и обкова върховете им и свръзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.