глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 6 Цариградски (BG1871)

1. И рече Господ Моисею: Сега ще видиш що ще сторя Фараону; защото с крепка ръка ще ги пусне, и с крепка ръка ще ги изпъди из земята си.

2. Бог говори още Моисею и рече му: Аз съм Иеова;

3. и явих се Аврааму, Исааку, и Якову с името Бог Вседържител; но не им се опознах с името си Иеова.

4. А още поставих с тях завета мой да им дам Ханаанската земя, земята на пришелството им, в която бяха пришелци.

5. И аз чух още въздиханието на Израилевите синове за порабощението което им правят Египтяните; и поменах завета си.

6. За това кажи на Израилевите. Аз съм Иеова; и ще ви извадя изпод Египетските товари, и ще ви избавя от работенето им, и ще ви изкупя с простряна мишца и с големи съдби.

7. И ще ви приема при себе си за мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете че Аз съм Господ Бог ваш който ви изваждам изпод Египетските товари.

8. И ще ви въведа в земята за която се клех че ще я дам Аврааму, Исааку, и Якову, и ще ви я дам в наследие. Аз съм Господ.

9. И говори Моисей на Израилевите синове така, но от утеснението на душите си и от жестокото порабощение те не послушаха Моисея.

10. И говори Господ Моисею и рече:

11. Влез и речи на Фараона Египетския цар да пусне Израилевите синове из земята си.

12. И говори Моисей пред Господа и рече: Ето, Израилевите синове не ме послушаха; и как ще ме послуша Фараон като съм аз необрязан в устните?

13. И говори Господ Моисею и Аарону, и проводи ги при Израилевите синове и при Фараона Египетския цар, за да изведат Израилевите синове из Египетската земя.

14. Тези са началници на отечествените им домове: Синовете но Рувима, първородния син Израилев: Енох, и Фалу, Есрон, и Хармий: тези са Рувимовите родове.

15. И синовете Симеонови: Иемуил, и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, син на Хананейска жена тези са Симеоновите родове.

16. И имената на Левиевите синове според родословията им са тези: Гирсон, и Каат, и Мерарий; и годините на живота Левиев бяха сто и тридесет и седем години.

17. Синовете Гирсонови са Ливний и Семей по родовете им.

18. И синовете Каатови са Амрам, и Исар, и Хеврон, и Озиил; и годините на живота Каатови бяха сто и тридесет и три години.

19. И синовете на Мерария бяха Маалий и Мусий: тези са Левиевите родове по родословията им.

20. И взе си Амрам жена леля си Иохаведа; и роди му Аарона и Моисея: и годините на живота Амрамов бяха сто и тридесет и седем години.

21. И синовете Исаарови бяха Коре, и Нефег, и Зехрий.

22. И Озииловите синове: Мисаил, и Елисафан, и Ситрий.

23. И взе си Аарон жена, Елисавета, дъщеря Аминадавова, сестра Наасонова; и роди му Надава, и Авиуда, Елеазара, и Итамара.

24. И синовете Корееви бяха Асир, и Елкана, и Авиасаф: тези са Кореевите родове.

25. И Елеазар, Аароновий син, взе си жена една от Футииловите дъщери; и роди му Финееса: тези са началниците на Левитските отци според родовете им.

26. Тези са Аарон и Моисей на които рече Господ: Изведете Израилевите синове из Египетската земя според пълковете им.

27. Тези са които говориха на Фараона Египетския цар за да изведат Израилевите синове из Египет: тези, Моисей и Аарон.

28. И в онзи ден когато говори Господ Моисею в Египетската земя,

29. говори Господ Моисею и рече: Аз съм Господ: кажи на Фараона Египетския цар всичко що ти казвам.

30. И рече Моисей пред Господа: Ето, аз съм като необрязан в устните; и как ще ме послуша Фараон?