глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Старият Завет

Новият Завет

Изход 25 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Кажи на Израилевите синове да вземат за мене приношение: от всекиго человека който от самоволно сърце би дал ще приемете приношението за мене.

3. И това е приношението което ще приемете от тях: злато, и сребро, и мед,

4. и синьо, и багрено, и червено, и висон, и козина,

5. и овенски кожи очервени, и кожи от язовци, и дърво ситим,

6. и масло за светене, аромати за маслото на помазването и за благовонното кадене,

7. камене ониксови, и камене за вложение на ефода и на нагръдника.

8. И да ми направят светилище, за да обитавам между тях.

9. По всичко което ти показвам аз образа на скинията, и образа на всичките й съдове, така да направите.

10. И да направят ковчег от дърво ситим: дължината му два лакта и половина, и ширината му един лакът и половина, и височината му един лакът и половина.

11. И да го обковеш с чисто злато: ще го обковеш отвън и отвътре, и върху него ще направиш злат венец наоколо.

12. И да излееш за него четири златни колцета, и да ги туриш на четирите му ъгла, две колцета на едната му страна, и две колцета на другата му страна.

13. И да направиш върлини от дърво ситим, и да ги обковеш със злато.

14. И да провреш върлините през колцетата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът чрез тях.

15. Върлините да останат в колцетата на ковчега: да се не изваждат от него.

16. И да туриш в ковчега свидетелството което ще ти дам.

17. И да направиш очистилище от чисто злато: два лакта и половина дължината му и лакът и половина ширината му.

18. И да направиш два херувима от злато: изковани да ги направиш, на двата края на очистилището.

19. И да направиш един херувим от единия край, и един херувим от другия край: херувимите да направите от същото очистилище на двата му края.

20. И херувимите да бъдат с разпростряни отгоре крила, и ще прикриват с крилата си очистилището, и лицата им ще са едно срещу друго към очистилището да бъдат лицата на херувимите.

21. И да положиш очистилището на ковчега отгоре; и да туриш вътре в ковчега свидетелството което ще ти дам.

22. И там ще се виждам с тебе, и отгоре на очистилището, от средата на двата херувима които са над ковчега на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко което ще ти заповядам за Израилевите синове.

23. И да направиш трапеза от дърво ситим: два лакта дължината й, и един лакът ширината й, а височината й един лакът и половина.

24. И да я обковеш с чисто злато, и да й направиш злат венец наоколо.

25. И да й направиш краищник наоколо, една длан на шир, и да направиш на краищника и злат венец наоколо.

26. И да направиш четири златни колцета, и да туриш колцетата на четирите ъгли които са на четирите й нозе.

27. Колцетата да бъдат около краищника влагалища на върлините, за да се носи трапезата.

28. И да направиш върлините от дърво ситим, и да ги обковеш с злато, и да се носи трапезата чрез тях.

29. И да направиш блюдата й, и темянниците й, и възливалниците й, и тасовете й, за да биват чрез тях възлиянията: от чисто злато ще ги направиш.

30. И да полагаш на трапезата хлябове за предложение пред мене всякога.

31. И да направиш светилник от чисто злато: изкован да направиш светилника: стеблото му, и ветвите му, чашките му, и яблъчките му, и цветята му да бъдат из него си.

32. И от страните му да изхождат шест ветви, три ветви на светилника от едната страна, и три ветви на светилника от другата страна.

33. На едната ветва да има три чашки като на мигдали, една яблъчка, и едно цвете; и на другата ветва три чашки като на мигдали, една яблъчка, и едно цвете: така да има на шестте ветви които изхождат из светилника.

34. И на стеблото на светилника да има четири чашки като на мигдали, с яблъчките им и цветята им.

35. И на шестте ветви които изхождат из светилника да има под двете му ветви една яблъчка, и под двете му ветви една яблъчка, и под двете му ветви една яблъчка.

36. Яблъчките и ветвите им да бъдат от него: всичкото му цяло изковано от чисто злато.

37. И светилата му да направиш седем; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.

38. И щипците му и подносцниците му да бъдат от чисто злато

39. От един талант чисто злато да се направи той и всички тези съдове.

40. И виж да ги направиш по образа им който ти биде показан на гората.