Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Samuelu 6 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua ‘Amia e Tavita le ‘Atola‘au a le Atua

1. ‘Ua toe fa‘apotopoto e Tavita tagata ‘ua filifilia uma o Isaraelu, e tolu sefulu o afe.

2. ‘Ona tula‘i lea o Tavita, ‘ua alu o ia ma le nu‘u uma sa ‘iā te ia mai Paala-Iuta, ‘ina ‘ia ‘ava‘e ai le ‘atola‘au a le Atua, ‘ua fa‘aigoa ai i le suafa, o le suafa lava o le ALI‘I o ‘au o lē afio i ona luga i le vā o kerupi.

3. ‘Ua latou fa‘ae‘e le ‘atola‘au a le Atua i le fata fa‘ata‘avalevale fou, ‘ua latou ‘ava‘e ai nai le fale o Apinatapa i Kipea; a o Usa ma Aio, o atali‘i o Apinatapa, ‘ua la ta‘ita‘ia le fata fa‘ata‘avalevale fou.

4. ‘Ua latou ‘ava‘e ai nai le fale o Apinatapa i Kipea, ‘atoa ma le ‘atola‘au a le Atua, ‘ua muamua fo‘i Aio i luma o le ‘atola‘au.

5. A o Tavita ma le ‘āiga uma o Isaraelu na latou sisiva i luma o le ALI‘I, ma latou ta la‘aupese uma e fai i le perosi, ma kitara, ma napeli, ma topa, ma lulutagitagi, ma sumepalo.

6. ‘Ua o‘o i latou i le mea e sasa ai saito a Nakano, ‘ona tago atu lea o Usa i le ‘atola‘au a le Atua, ma na tāofia ai, auā ‘ua taupa‘ū povi.

7. ‘Ona tupu ai lea o le to‘asā o le ALI‘I ‘iā Usa, ‘ona fasia lea o ia e le Atua i lea lava mea ‘ona o lona sesē, i le ‘ua oti ai o ia i lea mea i tafatafa o le ‘atola‘au a le Atua.

8. ‘Ua tigā Tavita ‘ina ‘ua lipi Usa i le ALI‘I; ‘ona ia fa‘aigoa ai lea o lea mea o Faresausa, ‘ua o‘o mai i le aso nei.

9. ‘Ua fefe Tavita i le ALI‘I i lea aso, ‘ua fai ane, “Pe fa‘apefea ‘ea ‘ona o‘o mai o le ‘atola‘au a le ALI‘I ‘iā te a‘u.”

10. ‘Ua lē mafai e Tavita ‘ona ‘aumaia ‘iā te ia o le ‘atola‘au a le ALI‘I i le ‘a‘ai a Tavita; a ‘ua avane ai e Tavita i le fale o Opeteetoma o lo sa Katā.

11. ‘Ona tu‘u ai lea o le ‘atola‘au a le ALI‘I i le fale o Opete-etoma o lo sa Katā i masina e tolu; ‘ona fa‘amanuia ai lea e le ALI‘I ‘iā Opete-etoma ma lona ‘āiga uma.

12. ‘Ona ta‘uina mai lea ‘iā Tavita le tupu, ‘ua fa‘apea, “‘Ua fa‘amanuia e le ALI‘I le ‘āiga o Opete-etoma, ‘atoa ma mea uma ‘ua ‘iā te ia ‘ona o le ‘atola‘au a le Atua.” ‘Ona alu ai lea o Tavita ‘ua ‘ave ma le fiafia le ‘atola‘au a le Atua a‘i le fale o Opete-etoma i le ‘a‘ai a Tavita.

13. ‘Ua uma ‘ona sāvavali ē na ‘ava‘e le ‘atola‘au a le ALI‘I i la‘asaga e ono, ‘ona fai taulaga lea o ia i povi ma manu pepeti.

14. ‘Ona siva lea o Tavita, ‘ua fa‘amalosi ai lava i luma o le ALI‘I; sa ‘ofu Tavita i le efota ‘ie vavae.

15. O Tavita ma le ‘āiga uma o Isaraelu ‘ua latou ‘ava‘e le ‘atola‘au a le ALI‘I ma le ‘alalaga ma le ili o le pū.

16. ‘Ua ‘aumai le ‘atola‘au a le ALI‘I i le ‘a‘ai a Tavita, ‘ona va‘ai mai lea o Mekala le afafine o Saulo i le fa‘amalama, na na iloa Tavita le tupu, o lo‘o osooso ma sivasiva i luma o le ALI‘I, ‘ona ‘ino‘ino lea o ia ‘iā te ia i lona loto.

17. ‘Ua latou avatu le ‘atola‘au a le ALI‘I, ma latou tu‘u atu ai i le mea e tu‘u ai i totonu o le fale ‘ie na fai ai e Tavita; ‘ona fai ai lea e Tavita o taulaga mū i luma o le ALI‘I, ‘atoa ma taulaga fa‘afetai.

18. ‘Ua fa‘auma e Tavita ‘ona fai o taulaga mū ma taulaga fa‘afetai, ‘ona fa‘amanuia lea e ia le nu‘u i le suafa o le ALI‘I o ‘au.

19. ‘Ona tufatufa atu lea e ia i le nu‘u uma, ‘atoa uma le vao tagata o Isaraelu, o tane ‘atoa ma fafine, e ta‘itasi ma le pōtoi areto e tasi, ma le ipu uaina e tasi, ma le areto suamalie e tasi; ‘ona ta‘itasi lea o le nu‘u uma ma alu i lona ‘āiga.

20. ‘Ona fo‘i atu lea o Tavita e fa‘amanuia lona ‘āiga; ‘ua sau Mekala le afafine o Saulo e fa‘afetaia‘i ‘iā Tavita, ‘ona fai mai lea o ia, “‘Ua mamalu na‘uā i le asō le tupu o Isaraelu, le na fa‘alelavalavā i le asō i luma o ‘au‘auna fafine a ana ‘au‘auna, e pei ‘ona fa‘alelavalavā se ulavale.”

21. ‘Ua fai atu Tavita ‘iā Mekala, “Na faia i luma o le ALI‘I, sa na filifilia a‘u, ‘ae tu‘ua lou tamā ma lona ‘āiga uma, na tofia a‘u e pule i le nu‘u o le ALI‘I, o Isaraelu lava ia, ‘ou te siva ai lava i luma o le ALI‘I.

22. ‘Ou te toe fa‘alēaogāina a‘u e a‘u e sili i lenā, ma ‘ou fa‘amaulalo lava; a o ‘au‘auna fafine, na e fai mai ai, e vi‘ia lava a‘u e i latou.”

23. O Mekala fo‘i le afafine o Saulo, sa leai sana fānau, ‘ua o‘o i le aso o lona oti.