Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Samuelu 22 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Vi‘i a Tavita e Fa‘afetai ai i le Atua

1. ‘Ua fai ane Tavita i le ALI‘I i ‘upu o lenei pese i le aso na lavea‘iina ai o ia e le ALI‘I a‘i lima o ē na ita ‘iā te ia uma lava, ‘atoa ma le lima o Saulo.

2. ‘Ua ia fa‘apea ane:O le ALI‘I, o lo‘u papa lea,ma lo‘u ‘olo ma lo‘u fa‘aola.

3. O le Atua o lo‘u papa,‘ou te fa‘atuatua lava ‘iā te ia.O lo‘u talitā o ia ma le nifo o lo‘u olataga,o lo‘u ‘olo maualuga, ma lo‘u malu.O lo‘u fa‘aola,‘e te fa‘aola ‘iā te a‘u a‘i le sauāga.

4. ‘Ou te vala‘au i le ALI‘I,e tusa ‘ona vi‘ia o ia.O lea e fa‘aolaina ai a‘u a‘i ē ita mai ‘iā te a‘u.

5. Auā na si‘osi‘omia a‘u i galu e oti ai,o tāfega a ē ulavavale na fa‘amata‘utia ai a‘u.

6. Na si‘omia a‘u i mailei a seoli,na ‘ou lumana‘i o matāsele a le oti.

7. ‘Ona ‘ou vala‘au atu ai lea i le ALI‘I i lo‘u puapuagā;na ‘ou vala‘au lava i lo‘u Atua.‘Inā fa‘afofoga mai fo‘i o ia i lo‘u leo a‘i lona malumalu,o la‘u ‘alaga na o‘o i ona fofoga.

8. ‘Ona lūlūina ai lea ma mafui‘e le lalolagi;o fa‘avae o le lagi na gatete ia,na lūlūina ia auā na to‘asā lava o ia.

9. Na alu a‘e le asu i ona pogaiisu;o le afi mai lona fofoga ‘ua ma‘ama‘ai lea, ‘ua mū ai malala ola.

10. Na ia fa‘aifo fo‘i le lagi ma afio ifo,sa i lalo o ona ‘a‘ao le pogisā.

11. Sa ti‘eti‘e o ia i le kerupi ma lele,na iloa o ia i ‘apa‘au o le matagi.

12. Na faia e ia o le pouliuli ma fale apitaga e si‘osi‘o ai ‘iā te ia;o le fa‘apotopotoga o vai ma ao uliuli.

13. o le pupula nai ona luma na mū ai malala ola o le afi.

14. Na faititili e le ALI‘I mai le lagi;na tulei ifo e le Silisili‘ese o lona si‘ufofoga.

15. Na fana atu e ia o ū fanafana ma fa‘ata‘ape‘ape ‘iā te i latou,na ia fa‘a‘emo mai le uila ma tuli ‘ese ai ‘iā te i latou.

16. ‘Ona iloa ai lea o le ‘iliti vai;‘ua aliali mai fa‘avae o le lalolagi,i le a‘oa‘iga a le ALI‘I,i le mapugatama‘i ai ona fofoga.

17. ‘Ua ia ‘a‘apa mai lona ‘a‘ao mai luga, ‘ua ia tago mai ‘iā te a‘u,na ia fa‘aea ‘iā te a‘u a‘i vai e tele.

18. ‘Ua ia lavea‘i mai ‘iā te a‘u a‘i lē na ita mai,o lē sa malosi o ē na ‘ino‘ino mai ‘iā te a‘u,auā na sili lo latou malosi i lo‘u.

19. Na latou lumana‘i a‘u i le aso o lo‘u malaia,a o le ALI‘I o ia na ‘ou fa‘alagolago i ai.

20. ‘Ua ia ‘aumaia a‘u i le mea lautele ‘ua ia lavea‘i ‘iā te a‘u,auā ‘ua finagalo alofa mai o ia ‘iā te a‘u.

21. ‘Ua tauia mai a‘u e le ALI‘I e tusa ma la‘u amiotonu,‘ua taui mai e ia ‘iā te a‘u e tusa ma o‘u lima mamā.

22. Auā ‘ua ‘ou tausia ala o le ALI‘I,ma ‘ou lē lafoa‘i fa‘alēmata‘u i lo‘u Atua.

23. Auā na ‘ou lumana‘i pea ana fa‘amasinoga uma,‘ua ‘ou lē tu‘u‘eseina fo‘i ana tulafono ‘iā te a‘u.

24. Na ‘ou amiotonu i ona luma,na ‘ou tāofia a‘u i la‘u agasala.

25. O lenei ‘ua tauia mai a‘u e le ALI‘I e tusa ma la‘u amiotonu,e tusa fo‘i ma o‘u lima mamā i ona lava luma.

26. ‘E te amio alofa oe i lē ‘ua alofa,‘e te amiotonu oe i lē ‘ua amiotonu.

27. E amio mamā oe i lē ‘ua amio mamā,‘e te fa‘api‘opi‘o fo‘i oe i lē ‘ua fa‘api‘opi‘o.

28. ‘E te fa‘aolaina le nu‘u ‘ua tigāina,a o lo‘o e silasila ifo i ē fa‘amaualuga,ma ‘ia e fa‘amaulaloina i latou.

29. Auā o oe lava le ALI‘I e, o lo‘u lamepa;e fa‘amalamalamaina fo‘i e le ALI‘I lo‘u pouliuli.

30. Auā o oe na ‘ou sofa‘i ai le ‘au,o lo‘u Atua na ‘ou osopuna ai i le pā.

31. O le Atua e sao lava lona ala,‘ua se ario ‘ua te‘a ma le otaota le afioga a le ALI‘I.O le talitā o ia,i ē fa‘atuatua uma lava ‘iā te ia.

32. Auā o ai ‘ea le Atua, ‘ua na o le ALI‘I lava?O ai ‘ea le papa ‘ua na o lo tatou Atua?

33. O le Atua o lo‘u ‘olo malosi ia,‘ina ‘ia fa‘asa‘oina fo‘i lo‘u ala.

34. ‘Ua na faia o‘u vae e pei o vae o ‘aila,‘ua ia fa‘atūina lava a‘u i a‘u mea maualuga.

35. ‘Ua ia a‘oa‘o i o‘u lima e tau ai le tau‘a,ma ‘ua lolo‘u ai e o‘u lima le ‘aufana ‘apamemea.

36. ‘Ua e foa‘iina mai fo‘i ‘iā te a‘u le talitā o le olataga mai ‘iā te oe,o lou agamalū ‘ua fa‘asilisiliina ai a‘u.

37. ‘Ua fa‘alauteleina e oe le mea ‘ou te savali ai,ne‘i mapeva o‘u vae.

38. Na ‘ou tuliloa i ē na fai a‘u mo latou fili ma ‘ou fasiotia i latou,na ‘ou fa‘aumatia i latou ‘ona ‘ou fa‘ato‘ā fo‘i mai lea.

39. ‘Ua ‘ou tineia i latou ma ‘ou fasia i latou; ‘ua latou lē mafaia ‘ona tutū i luga,na pa‘u‘ū i latou i lalo o o‘u vae.

40. ‘Ua e fusia a‘u i le malosi mo le tau‘a,‘ua e fa‘ato‘ilalo i ē na laga mai ‘iā te a‘u.

41. O oe ‘ua liutuaina mai ai ‘iā te a‘u o ē ‘ua fai a‘u mo latou fili;o ē na ‘ino‘ino ‘iā te a‘u, ‘ua fano lava i latou ‘iā te a‘u.

42. Na va‘ava‘ai i latou, a ‘ua leai sē fa‘aola,‘ua latou va‘ava‘ai i le ALI‘I, a ‘ua na lē tali atu ‘iā te i latou.

43. ‘Ona ‘ou nutinini‘i lea ‘iā te i latou, e pei o le efuefu o le ‘ele‘ele,na ‘ou tu‘ipala ‘iā te i latou, e pei o le palapala o le ala, na ‘ou solia i latou.

44. Na e lavea‘i ‘iā te a‘u a‘i fefinaua‘iga ma lo‘u nu‘u,‘ua e tausi ‘iā te a‘u e fai ma pule i nu‘u ‘ese;e ‘au‘auna mai ‘iā te a‘u le nu‘u na ‘ou lē iloa.

45. E fa‘atagā vivi‘i mai ‘iā te a‘u tagata ‘ese,a latou lagona, ‘ona latou fa‘alogo ai lea ‘iā te a‘u.

46. E mavae atu tagata ‘ese;e fusia i latou i mea ‘ua puipuia mo i latou.

47. O lo‘o soifua le ALI‘I, ‘ia fa‘afetaia fo‘i lo‘u papa.‘Ia vi‘ia le Atua, o le papa o lo‘u fa‘aolataga.

48. O le Atua o ia lē taui ma sui ‘ona o a‘u,o ia fo‘i lē fa‘ato‘ilaloina le nu‘u ‘iā te a‘u.

49. O lē lavea‘i mai fo‘i ‘iā te a‘u i ē ‘ua ita mai ‘iā te a‘u,ma e fa‘asilisiliina a‘u i ē na laga mai ‘iā te a‘u,‘ua e lavea‘iina a‘u nai le tagata fa‘asauā.

50. O le mea lava lea, le ALI‘I e, ‘ou te vivi‘i atu ai ‘iā te oe,i luma o nu‘u ‘ese, ‘ou te pese atu fo‘i i lou suafa.

51. O le ‘olo o le olataga o ia i lana tupu,e agalelei o ia i lē na ia fa‘au‘uina,o Tavita lava, ‘atoa ma ana fānau e o‘o i le fa‘avavau.#