Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Samuelu 9 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua ‘Auina Sipa e Tavita e ‘A‘ami ‘iā Mefiposeta

1. ‘Ua fesili ane Tavita, “Pe ai se tasi ‘ua toe o le ‘āiga o Saulo, ‘ina ‘ia ‘ou alofa ‘iā te ia ‘ona o Ionatana?”

2. Sa i le ‘āiga o Saulo le ‘au‘auna e igoa ‘iā Sipa, ‘ua latou ‘a‘ami ‘iā te ia e sau ‘iā Tavita. ‘Ona fai atu lea o le tupu ‘iā te ia, “O oe ‘ea o Sipa?”‘Ua fai mai o ia, “O a‘u lava o lau ‘au‘auna.”

3. ‘Ua fai atu le tupu, “E lē o toe ‘ea se tagata o le ‘āiga o Saulo, ‘ou te faia le alofa o le Atua ‘iā te ia?”‘Ona fai mai lea o Sipa i le tupu, “‘Ua toe se atali‘i o Ionatana, o lo‘o pipili ona vae”

4. ‘Ona fai atu lea o le tupu, “O fea o i ai o ia?”‘Ua fai mai Sipa i le tupu, “Fa‘auta, o lo‘o i ai o ia i le ‘āiga o Makiro le atali‘i o Amueli i Lotapara.”

5. ‘Ua fe‘au atu e le tupu o Tavita, ‘ona latou ‘aumaia lea o ia mai le fale o Makiro le atali‘i o Amueli mai Lotapara.

6. ‘Ua sau Mefiposeta le atali‘i o Ionatana, le atali‘i ia o Saulo ‘iā Tavita, ‘ona fa‘apa‘ū faō ai lea o ia, ‘ua ifo. ‘Ua fai atu Tavita, “Mefiposeta e!” ‘Ua fai mai o ia, “Fa‘auta, o a‘u lava o lau ‘au‘auna.”

7. ‘Ona fai ane lea o Tavita ‘iā te ia, “‘Aua le fefe, auā ‘ou te agalelei lava ‘iā te oe, ‘ona o Ionatana lou tamā; ‘ou te toe tu‘u atu lava ‘iā te oe le fanua uma o Saulo lou tamā; a o oe, tā te ‘a‘ai fa‘atasi ma a‘u i la‘u la‘o‘ai e lē aunoa.”

8. ‘Ona ifo lea o ia, ma fai mai, “O ai ‘ea lau ‘au‘auna, ‘ina ‘ua e silasila i le ulī mate, e pei o a‘u nei?”

9. ‘Ua vala‘au le tupu ‘iā Sipa le ‘au‘auna a Saulo; ‘ona fai atu ai lea o ia ‘iā te ia, “O mea uma sa ‘iā Saulo ma lona ‘āiga uma, ‘ua ‘ou avatua i le atali‘i o lou ali‘i.

10. ‘Ia e fai le galuega i le fanua mo ia, o oe, ma ou atali‘i, ma au ‘au‘auna; ‘e te ‘aumaia fo‘i mea e ‘ai mā le atali‘i o lou ali‘i, ‘ina ‘ia ‘ai ai o ia; a o Mefiposeta le atali‘i o lou ali‘i e lē aunoa ‘ona ‘ai o ia i la‘u la‘o‘ai.” Sa ia Sipa, o atali‘i e to‘asefulu ma le to‘alima, ma ‘au‘auna o to‘aluafulu.

11. ‘Ona fai mai lea o Sipa i tupu, “E pei o mea uma, na fetalai mai ai lo‘u ali‘i le tupu i lana ‘au‘auna e fa‘apea lava ‘ona faia e lau ‘au‘auna.”‘Ua fa‘apea atu le tupu, “E ‘ai Mefiposeta e lē aunoa i la‘u la‘o‘ai,” pei o so le fānau a le tupu.

12. Sa ‘iā Mefiposeta si ona atali‘i itiiti, o Mika lona igoa; o i latou uma sa mau i le ‘āiga o Sipa, sa ‘au‘auna i latou ‘iā Mefiposeta.

13. Sa nofo Mefiposeta i Ierusalema, auā sa ‘ai o ia e lē aunoa i le la‘o‘ai a le tupu; sa pipili fo‘i ona vae e lua.#