Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Samuelu 18 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Fasia Apisaloma i le Tau‘a

1. ‘Ua faitauina e Tavita le nu‘u ‘ua ‘iā te ia, ma na tofia fo‘i o ali‘i o ta‘ito‘aafe ma ali‘i o ta‘ito‘aselau e pule ‘iā i latou.

2. ‘Ua tu‘u atu e Tavita le nu‘u ‘ua vaetoluina, o le tasi vaega i le pule a Ioapo, ma le tasi ona vaega i le pule a Apisai le tama a Seruia, le uso o Ioapo, ma le isi ona vaega i le pule a Itai le sa Katā; ‘ua fai ane fo‘i le tupu i le nu‘u, “O a‘u fo‘i, tatou te ō lava fa‘atasi ma ‘outou.”

3. A ‘ua fai mai le nu‘u, “‘E te lē maliu atu lava, auā ‘āfai e sōsōla i matou, latou te lē manatu mai lava ‘iā i matou; ‘āfai fo‘i e vaeluaina i matou i le oti, latou te lē manatu mai lava ‘iā te i matou; a o lenei ‘ua tusa oe ma le sefulu afe o i matou; o lenei, e lelei ‘ona e fesoasoani ‘iā te i matou ai le ‘a‘ai.”

4. ‘Ona fai atu lea o le tupu ‘iā i latou, “O le mea e lelei ‘iā te ‘outou ‘ou te faia lea;” ‘ona tu lea o le tupu i le itū o le faitoto‘a, a ‘ua ō atu le nu‘u uma i ‘au ta‘ito‘aselau ma ta‘ito‘aafe.

5. ‘Ua fai atu le tupu ‘iā Ioapo ma Apisai ma Itai, ‘ua fa‘apea, “‘Ia ‘outou agamalū i le taule‘ale‘a o Apisaloma ‘ona o a‘u.” ‘Ua fa‘alogo ai le nu‘u uma, ‘ina ‘ua fai atu le tupu i ali‘i uma le ‘upu ‘iā Apisaloma.

6. ‘Ua ō atu le nu‘u i le vao e fa‘afetaia‘i ‘iā Isaraelu; ‘ona tau ai lea o le tau‘a i le vao matua o Efaraima.

7. ‘Ona fasia lea i lea mea o le nu‘u o Isaraelu e ‘au‘auna a Tavita; sa fai le fasi tele i lea aso, e lua sefulu o afe.

8. ‘Ua salalau solo ‘ona tau o le tau‘a i le fogā‘ele‘ele uma; ‘ua sili ‘ona to‘atele o le nu‘u ‘ua oti i le vao i ē na oti i le pelu i lea aso.

9. ‘Ua fetaia‘i Apisaloma ma ‘au‘auna a Tavita; sa ti‘eti‘e Apisaloma, i le falata, ‘ona alu lea o le falata i lalo o le tapeneto felefele tele, ‘ua lavemauina lona ulu i le tapeneto, ‘ua tu‘ua o ia i le vā o le lagi ma le lalolagi, a ‘ua alu ‘ese le falata sa ti‘eti‘e ai o ia.

10. ‘Ua iloa ai e le tasi tagata, ‘ona ia ta‘u atu lea ‘iā Ioapo, ‘ua fa‘apea atu, “Fa‘auta, na ‘ou iloa Apisaloma, ‘ua tautau i le tapeneto.”

11. ‘Ua fai mai Ioapo i le tagata ‘ua ta‘u atu ‘iā te ia, “Fa‘auta, na e iloa o ia, o le a le mea na e lē fasioti ai ‘iā te ia ‘ia pa‘ū i le ‘ele‘ele? ana e fa‘apea, po ‘ua ‘ou avatu ‘iā te oe o tupe e sefulu ma le fusi e tasi.”

12. ‘Ona fai atu lea o le tagata ‘iā Ioapo, “E ui lava ‘ina e fua mai o tupe e afe i lo‘u lava lima, ‘ou te lē fa‘ao‘o atu lo‘u lima i le atali‘i o le tupu; auā na poloa‘i le tupu ‘iā te oe ma Apisai ma Itai, o matou fa‘alogo ane ‘ua fa‘apea: ‘Ia ‘outou, ne‘i ai se tasi e mao i le taule‘ale‘a o Apisaloma.

13. ‘Ana a‘u fa‘apea po ‘ua pelogia a‘u e a‘u; auā e lē natia se mea e tasi i le tupu; o oe fo‘i po ‘ua e molia a‘u.”

14. ‘Ua fai mai Ioapo, “‘Ou te lē mafai ‘ona tā tutū pea fa‘apenei ma oe.” ‘Ona ia ‘ave ai lea o tao e tolu i lona lima, ma tutu‘i ai i le fatu o Apisaloma, a o ola lava o ia i totonu o le tapeneto.

15. ‘Ona si‘osi‘o ai lea o taulele‘a e to‘asefulu, o soātau o Ioapo, ma latou fasi ‘iā Apisaloma, ‘ua fa‘aoti ‘iā te ia.

16. ‘Ona ili lea e Ioapo o le pū, i le ‘ua fo‘i ai le nu‘u ai le tuliloaga o Isaraelu; auā na tāofia le nu‘u e Ioapo.

17. ‘Ona latou ‘ave lea ‘iā Apisaloma, ma lafo ‘iā te ia i le lua tele i le vao; ‘ona fa‘aputu ai lea i ona luga o le faupu‘egama‘a matuā tele; a o Isaraelu uma ‘ua ta‘itasi ma sola i lona fale ‘ie.

18. Sa ‘ave ma fa‘atū e Apisaloma, ‘ina o ola o ia, le fa‘ailoga, o lo‘o i le vanu o le tupu, auā sa fa‘apea o ia, “E leai so‘u atali‘i e fa‘amanatuina a‘i lo‘u igoa;” na ia fa‘aigoa le fa‘ailoga i lona lava igoa, ‘ua igoa a‘i, o le fa‘ailoga o Apisaloma; ‘ua o‘o lava i le aso nei.

‘Ua Tagi Tavita ‘ina ‘ua Oti Apisaloma

19. ‘Ona fai ane lea o Aimaasu le atali‘i o Satoka, “Se‘i ‘ou momo‘e, ma ta‘u atu i le tupu, ‘ua lavea‘iina o ia e le ALI‘I a‘i lima o ē na ita ‘iā te ia.”

20. A ‘ua fai atu Ioapo ‘iā te ia, “‘E te lē ‘avea se tala i lenei aso, a o‘o i le tasi aso ‘e te ‘avea ai se tala, a o le aso nei ‘e te lē ‘avea se tala, auā ‘ua oti le atali‘i o le tupu.”

21. ‘Ua fai atu Ioapo ‘iā Kusi, “Alu ia oe, ta‘u atu i le tupu le mea ‘ua e iloa.” ‘Ona ifo lea o Kusi ‘iā Ioapo ‘ona momo‘e ai lea o ia.

22. ‘Ona toe fai mai lea o Aimaasu le atali‘i o Satoka ‘iā Ioapo, “Tu‘u mai ia, se‘i ‘ou momo‘e atu fo‘i a‘u, e mulimuli ‘iā Kusi.”‘Ona fai atu lea o Ioapo, “Lo‘u atali‘i e, o le a le mea ‘e te momo‘e atu ai, auā ‘e te le‘i maua se tala?”

23. ‘Ua fai mai o ia, “Tu‘u mai pea, se‘i ‘ou momo‘e.”‘Ona fai atu lea o ia, “Momo‘e ia.” ‘Ona momo‘e ai lea o Aimaasu i le ala o le fanua laugatasi, na ia tu‘una o Kusi i tua.

24. Sa nofo Tavita i le vā o puipui e lua; a ‘ua alu le tagata va‘ai i luga lava o le faitoto‘a i luga o le pā; ‘ua va‘ai atu o ia, ‘ona iloa atu lea, fa‘auta, o le tagata ‘ua momo‘e to‘atasi mai.

25. ‘Ua vala‘au le tagata va‘ai ma ta‘u mai ai i le tupu. ‘Ua fai atu le tupu, “‘Āfai e to‘atasi o ia, ‘ua i ai se tala.” ‘Ua saga momo‘e mai pea o ia, ‘ua taulata mai.

26. ‘Ona iloa lea e le tagata va‘ai o le tasi tagata ‘ua momo‘e mai; ‘ua vala‘au le tagata va‘ai i le leoleo o le faitoto‘a, ‘ua fa‘apea ane, “Fa‘auta, o le tasi tagata ‘ua momo‘e to‘atasi mai.”‘Ua fai atu le tupu, “O i ai fo‘i se tala.”

27. ‘Ona fai mai lea o le tagata va‘ai, “‘Ou te va‘ai i le momo‘e o lē muamua, e pei o le momo‘e o Aimaasu le atali‘i o Satoka.”‘Ona fai atu lea o le tupu, “O le tagata lelei o ia, na te ‘aumaia le tala lelei.”

28. ‘Ona vala‘au lea o Aimaasu, ‘ua fai mai i le tupu, “‘Ia manuia;” ‘ona ifo to‘ele ai lea o ia i le tupu; ‘ua fai mai, “‘Ia fa‘afetaia le ALI‘I lou Atua, o lē ‘ua tu‘uina mai ia tagata ē na si‘i le tau‘a i lo‘u ali‘i le tupu.”

29. ‘Ua fai ane le tupu, “O saogalemū ‘ea le taule‘ale‘a o Apisaloma.”‘Ona fai mai ai lea o Aimaasu, “Na a‘u iloa le nunu o tagata ‘ina ‘ua ‘auina mai le ‘au‘auna a le tupu e Ioapo ma lau ‘au‘auna, a ‘ou te le‘i iloa po o le a.”

30. ‘Ua fai atu le tupu, “Fa‘atafa ia oe ma e tu ‘ese ane”; ‘ona fa‘atafa ai lea o ia ma tu ‘ese.

31. Fa‘auta fo‘i, ‘ua sau Kusi; ‘ua fai mai Kusi, “Lo‘u ali‘i e, le tupu, o le tala lelei! Auā ‘ua lavea‘iina oe e le ALI‘I i lenei aso a‘i lima o ē na tutū mai uma lava e tau ma oe.”

32. ‘Ua fetalai atu le tupu ‘iā Kusi, “O saogalemū ‘ea le taule‘ale‘a o Apisaloma?”‘Ua fai mai Kusi, “‘Ia pei o lea taule‘ale‘a ē ‘ua ita i lo‘u ali‘i le tupu, ‘atoa ma i latou uma e tutū mai e agaleaga ‘iā te oe.”

33. ‘Ona mutimutivale ai lea o le finagalo o le tupu; ‘ua alu a‘e a‘i i le afeafe i luga o le faitoto‘a, ‘ua tagi, ‘ua fa‘apea fano, “Lo‘u atali‘i Apisaloma e, lo‘u atali‘i e, lo‘u atali‘i Apisaloma e! tā fia oti e sui ai oe Apisaloma lo‘u atali‘i e, lo‘u atali‘i e, lo‘u atali‘i Apisaloma e, tā fia oti e sui ai oe Apisaloma lo‘u atali‘i e, lo‘u atali‘i e.”