Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Samuelu 13 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Fasiga o Amanono le Atali‘i o Tavita

1. ‘Ua mavae atu ia mea; sa ‘iā Apisaloma le atali‘i o Tavita le tuafafine lālelei, o lona igoa o Tamara; ‘ua mana‘o ‘iā te ia Amanono le atali‘i o Tavita.

2. ‘Ua fa‘anoanoa Amanono, ‘ua o‘o ‘ina ma‘i o ia ‘ona o Tamara; lona tuafafine, auā o le taupou o ia; ‘ua faigatā fo‘i ‘iā Amanono e fai se mea ‘iā te ia.

3. Sa ‘iā Amanono o lana uō, o lona igoa o Ionatapa o le atali‘i o Sama le uso o Tavita; o le tagata togafiti poto lava Ionatapa.

4. ‘Ua fai mai o ia ‘iā te ia, “O le a le mea ‘ua fa‘apea ai oe ‘ona tino vale i lea aso ma lea aso, o oe o le atali‘i o le tupu? ‘e te lē ta‘u mai ‘ea ‘iā te a‘u?”‘Ua fai atu Amanono ‘iā te ia, “‘Ou te mana‘o ‘iā Tamara; le tuafafine o Apisaloma lo‘u uso.”

5. ‘Ua fai mai Ionatapa ‘iā te ia, “Ta‘oto ia i lou moega, ma e fa‘atagā ma‘i. A sau lou tamā e asiasi mai ‘iā te oe, ‘ona e fai atu lea ‘iā te ia, ‘Se‘i sau Tamara; lo‘u tuafafine e ‘aumai mea e ‘ai ma a‘u, ma ia sauni e ia mea e ‘ai i o‘u luma, ‘ina ‘ia ‘ou iloa ai ma ia fafaga mai ‘iā te a‘u.’”

6. ‘Ona ta‘oto ai lea o Amanono, ‘ua fa‘atagā ma‘i; ‘ua alu atu le tupu e asiasi ‘iā te ia, ‘ona fai mai lea o Amanono i le tupu, “Se‘i sau Tamara; lo‘u tuafafine, ma ia sauni e ia i o‘u luma ni fa‘apāpā areto se lua, na te fafaga fo‘i ‘iā te a‘u.”

7. ‘Ua fe‘au atu e Tavita ‘iā Tamara; i lona fale, ‘ua fa‘apea atu i ai, “Se‘i e alu ane i le fale o Amanono lou tuagane, ‘e te sauni ai ni mea e ‘ai māna.”

8. ‘Ona alu lea o Tamara; i le fale o Amanono lona tuagane, a o ia ‘ua ta‘oto; ‘ona tago ai lea o ia i le paluga falaoa, ‘ua lomi ma fai a‘i fa‘apāpā areto i ona luma, na ia tunu fo‘i fa‘apāpā areto.

9. ‘Ona tago lea o ia i le pani, ma sasa‘a ifo i ona luma, a ‘ua lē mafai ‘ona ‘ai ai o ia; ‘ua fai ane Amanono, “‘Ia ō ‘ese tagata uma ‘iā te a‘u;” ‘ona ō ‘ese lea o tagata uma ‘iā te ia.

10. ‘Ua fai ane Amanono ‘iā Tamara; “‘Aumai ia le mea e ‘ai i le afeafe, ‘ina ‘ia e fafaga mai ai ‘iā te a‘u.” ‘Ona tago lea o Tamara; i fa‘apāpā areto na ia faia, ‘ua avatu ai ‘iā Amanono lona tuagane i le afeafe.

11. ‘Ua ia avatu ai ‘iā te ia ‘ina ‘ia ‘ai ai o ia; ‘ona tago atu lea o ia ‘iā te ia, ma na fai atu i ai, “Lo‘u tuafafine e, sau ia, tā te momoe ma a‘u.”

12. ‘Ua tali mai o ia ‘iā te ia, “‘Aua, lo‘u tuagane e, ‘aua le toso ‘iā te a‘u, auā e lē faia fa‘apea i Isaraelu; ‘aua le faia lenā mea leaga.

13. O a‘u fo‘i, e fa‘apefea ‘ona ‘ou fa‘ate‘aina o lo‘u luma; a o oe, e tusa ma se ulavale o Isaraelu; o lenei, se‘i lua tautala ma le tupu, auā na te lē tāofia a‘u mai ‘iā te oe.”

14. ‘Ae lē mafai o ia ‘ona fa‘alogo i lana ‘upu, na ia fa‘amalosi ‘iā te ia, ma na toso ‘iā te ia, ‘ua momoe fo‘i ma ia.

15. ‘Ona matuā ‘ino‘ino tele lava lea o Amanono ‘iā te ia, o lea ‘ua sili lava lona ‘ino‘ino ‘iā te ia i lona lua‘i mana‘o; ‘ua fai atu Amanono ‘iā te ia, “Tula‘i ia, ‘inā alu.”

16. ‘Ua tali mai o ia ‘iā te ia, “‘Ai se a fo‘i e sili ‘ona leaga o lenei tuliga o a‘u i le mea na e faia ‘iā te a‘u.”A ‘ua lē mafai o ia ‘ona fa‘alogo ‘iā te ia.

17. ‘Ua ia vala‘au i le tama sa ‘au‘auna ‘iā te ia, ‘ua fai atu i ai, “Tu‘u atu ia i fafo o lenei fafine ai ‘iā te a‘u, ma fa‘amau le faitoto‘a i ona tua.”

18. Sa ‘ofu ia i le ‘ofu talaloa, auā sa fa‘apea ‘ona ‘ofu ai alofafine, o le tupu o ē taupou. ‘Ona ta‘ita‘i lea e le ‘au‘auna ‘iā te ia i fafo ma na fa‘amauina le faitoto‘a i ona tua.

19. ‘Ona tu‘u lea e Tamara; o le efu i lona ulu, ma na saeia lona ‘ofu talaloa sa ‘ofu ai o ia, ‘ua na fa‘ae‘e fo‘i lona lima i lona ulu, ‘ua alu atu ma tagi auē fano.

20. ‘Ua fai mai Apisaloma lona tuagane ‘iā te ia, “Sa ‘iā te oe ‘ea o Amanono lou tuagane? A o lenei, lo‘u tuafafine e, ‘inā fa‘alologo ia oe, auā o lou tuagane o ia, ‘aua le manatu i lenei mea.” ‘Ona nofo fua ai lea o Tamara; i le fale o Apisaloma lona tuagane.

21. ‘Ua lagona e Tavita le tupu nei mea uma, ‘ona ita tele ai lea o ia;

22. ‘ae le‘i fai atu Apisaloma ‘iā Amanono se ‘upu leaga po o se ‘upu lelei; auā ‘ua ‘ino‘ino Apisaloma ‘iā Amanono, ‘ina ‘ua na toso ‘iā Tamara; lona tuafafine.

O le Tete‘e a Apisaloma

23. ‘Ua mavae tausaga e lua, ‘ona i ai lea ‘iā Apisaloma o ē sele fulufulu o mamoe i Paala-asora, e lata ane i Efaraima. ‘Ua fai atu Apisaloma i atali‘i uma o le tupu latou te ō i ai.

24. ‘Ona alu atu lea o Apisaloma i le tupu, ‘ua fai atu i ai, “Silasila mai ia, o lo‘o i lau ‘au‘auna o ē sele fulufulu o mamoe; se‘i maliu atu ai le tupu ma ana ‘au‘auna fa‘atasi ma a‘u lau ‘au‘auna.”

25. A ‘ua fai mai le tupu ‘iā Apisaloma, “‘Aua, lo‘u atali‘i e, ‘aua lava matou te ō uma atu, ‘ina ne‘i mafatia oe e i matou.” ‘Ua tauānau o ia ‘iā te ia, ‘ae lē mafai ‘ona maliu atu ai o ia, a ‘ua fa‘amanuia ‘iā te ia.

26. ‘Ona fai mai lea o Apisaloma, “‘Āfai tatou te lē ō, ‘ia matou ō ma lo‘u uso o Amanono.”‘Ua fai mai le tupu ‘iā te ia, “Lua te ō ma ia i se a?”

27. A ‘ua tauānau Apisaloma ‘iā te ia, ‘ona ia tu‘uina atu lea o Amanono e ō ma ia, ‘atoa ma atali‘i uma o le tupu.

28. ‘Ua fai atu Apisaloma i ana ‘au‘auna, ‘ua fa‘apea atu, “Va‘ava‘ai ‘outou pe a fiafia le loto o Amanono i le uaina; a a‘u fai atu ‘iā te ‘outou, ‘Fasi ‘iā Amanono;’ ‘ona ‘outou fasioti lea ‘iā te ia, ‘aua le fefefe; e lē o a‘u ‘ea ‘ua fai atu ai ‘iā te ‘outou? ‘ia fa‘amalolosi, ma ‘ia ‘outou loto tetele.”

29. ‘Ua faia e ‘au‘auna a Apisaloma ‘iā Amanono, pei ‘ona fai atu ai Apisaloma. ‘Ona tula‘i lea o atali‘i uma o le tupu, ‘ua ta‘itasi ma ti‘eti‘e i lana falata, ma latou sōsōla.

30. Sa i le ala i latou, ‘ona o‘o mai lea o le tala ‘iā Tavita, ‘ua fa‘apea, ‘ua fasia e Apisaloma atali‘i uma lava o le tupu, ‘ua lē toe so latou e to‘atasi.

31. ‘Ona tula‘i lea o le tupu, ‘ua ia saeia ona ‘ofu ma ta‘oto i le ‘ele‘ele; o ana ‘au‘auna uma fo‘i, ‘ua latou tutū atu ‘ua saei o latou ‘ofu.

32. ‘Ua fai atu Ionatapa le atali‘i o Sama le uso o Tavita, ‘ua fa‘apea atu, “‘Aua ne‘i manatu lo‘u ali‘i, ‘ua tāma‘ia taulele‘a uma o alo o le tupu, auā ‘ua na o Amanono ‘ua maliu; auā ‘ua pulea o ia e Apisaloma talu mai le aso na ia toso ai ‘iā Tamara; lona tuafafine.

33. O lenei, ‘aua ne‘i manatu lo‘u ali‘i le tupu i lenei mea, o lo‘o fa‘apea, ‘ua maliliu alo uma o le tupu; auā ‘ua na o Amanono ‘ua maliu.”

34. ‘Ua sola Apisaloma. ‘Ua tepa atu le taule‘ale‘a na va‘ava‘ai, ‘ona iloa atu lea, fa‘auta, o le nu‘u e to‘atele o lo‘o ō mai i le ala i ona tua i le itū o le mauga.

35. ‘Ona fai atu lea o Ionatapa i le tupu, “Fa‘auta, o alo o le tupu o lo‘o maliu mai e pei o le ‘upu a lau ‘au‘auna, ‘ua fa‘apea lava ‘ona fai.”

36. ‘Ua o‘o ‘ina fa‘auma e ia ana ‘upu, fa‘auta, ‘ua ō mai alo o le tupu; ‘ona fētāgisi ai lea o i latou ‘ua leo tetele, ‘atoa fo‘i ma le tupu, ma ana ‘au‘auna uma ‘ua fētāgisi tele lava i latou.

37. A ‘ua sola Apisaloma ma ‘ua alu atu ‘iā Talemai le atali‘i o Ameuta, le tupu o Kasuri; a ‘ua fa‘anoanoa pea Tavita ‘ona o lona atali‘i i aso uma lava.

38. ‘Ua sola Apisaloma, ma alu atu i Kasuri; sa i ai fo‘i o ia i tausaga e tolu.

39. ‘Ua naunau Tavita le tupu e alu atu ‘iā Apisaloma; auā ‘ua filemū lona loto ‘iā Amanono, auā ‘ua oti o ia.#