Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Samuelu 3 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

1. Sa levaleva ‘ona tau o le tau‘a a o le ‘āiga o Saulo ma le ‘āiga o Tavita; ‘ua tupu pea le malosi o Tavita, a o le ‘āiga o Saulo ‘ua tauāu ‘ina vaivai.

2. Na fānau atali‘i o Tavita i Heperona; o lana ulumatua o Amanono, le tama a Ainoama le Isereelu;

3. o lona to‘alua o Kiliava, le tama a Apikaila le avā a Napalu le Karamelu; o lona to‘atolu o Apisaloma, le tama a Maaka le afafine o Talemai le tupu o Kasuri.

4. O lona to‘afa o Atonia, le tama a Akita; lona to‘alima o Sefatia, le tama Apitala;

5. o lona to‘aono o Itereamu, le tama a Ekeli le avā a Tavita; o i latou nei na fānau ‘iā Tavita i Heperona.

‘Ua Teva mai Apineru ‘iā Tavita

6. O ona po na vā tau ai le ‘āiga o Saulo ma le ‘āiga o Tavita, na fa‘amalosi ai Apineru i le ‘āiga o Saulo.

7. Sa ‘iā Saulo le palake, o Risepa lona igoa, le afafine o Aia; ‘ua fai mai Isoposeta ‘iā Apineru, “O le a le mea na e alu ane ai i le palake a lo‘u tamā?”

8. ‘Ona ita tele lea o Apineru i ‘upu a Isoposeta; ‘ua fai atu ai, “‘Ou te se ulu o se ulī ‘ea, ‘ou te tete‘e atu i nei ona po ‘iā Iuta, a ‘ua ‘ou alofa i le ‘āiga o Saulo lou tamā? ma ona uso, ma ana uō, ‘ua ‘ou le tu‘uina atu ai oe i le lima o Tavita, ‘ina ‘ua e fai mai ‘iā te a‘u i le aso nei ‘ua ‘ou pagotā i lenā fafine?

9. ‘Ia fa‘apea ‘ona faia e le Atua ‘iā Apineru, ma ia fa‘aopoopo i ai, pe ‘āfai ‘ou te lē faia ‘iā Tavita e tusa ma le mea na tautō ai le ALI‘I;

10. e ‘ave ‘ese le mālō i le ‘āiga o Saulo, ‘ae fa‘atūina le nofoāli‘i o Tavita e pule i Isaraelu ma Iuta, e pau mai i Tanu e pau mai i Peresepa.”

11. ‘Ua ia lē mafai ‘ona toe tali atu se ‘upu ‘iā Apineru, ‘ona o lona fefe ‘iā te ia.

12. ‘Ona tu‘u mai lea e Apineru le sāvali ‘iā Tavita ‘ona o ia, ‘ua fa‘apea, “O ai ‘ea e ona le nu‘u? ‘Ua fa‘apea fo‘i o ia, ‘Inā tā osia ia se feagaiga ma a‘u; fa‘auta fo‘i, tā te ‘au ma oe e fuli ai Isaraelu uma ‘iā te oe.”

13. ‘Ona tali atu ai lea o ia, “E lelei; tā te osia se feagaiga ma a‘u; a o le mea e tasi ‘ou te fai atu ai ‘iā te oe, o lenei: ‘Ae sau tā te feiloa‘i, ‘āfai ‘e te lē mua‘i ‘aumaia Mekala le afafine o Saulo, tā te lē feiloa‘i lava ma a‘u.”

14. ‘Ua ‘auina atu fo‘i e Tavita le sāvali ‘iā Isoposeta le atali‘i o Saulo, ‘ua fa‘apea atu, “Tu‘u mai ia o la‘u avā o Mekala, na ‘ou fai avā ai i muāpa‘u o Filisitia e selau.”

15. ‘Ona ‘auina atu lea nisi e Isoposeta, ‘ina ‘ia fao mai ‘iā te ia a‘i lana tane o Paletieli le atali‘i o Laisa.

16. ‘Ua ō lana tane ma ia, o mulimuli ‘iā te ia ma tagi fano, ‘ua o‘o i Pauri; ‘ona fai atu lea o Apineru ‘iā te ia, “Alu ia, ‘inā fo‘i;” ‘ona fo‘i ai lea o ia.

17. ‘Ua o‘o le ‘upu a Apineru i toeaina o Isaraelu, ‘ua fa‘apea, “Sa ‘outou naunau ‘iā Tavita anamua e fai ma tupu ‘iā te ‘outou;

18. o lenei, ‘ia ‘outou faia lava; auā na fetalai le ALI‘I ‘iā Tavita, ‘ua fa‘apea mai, o le lima o Tavita la‘u ‘au‘auna ‘ou te fa‘aolaina ai lo‘u nu‘u o Isaraelu a‘i lima o Filisitia, ma lima o ē ita ‘iā te i latou uma lava.”

19. ‘Ua tautala fo‘i Apineru i taliga o sa Peniaminā; ‘ua alu atu fo‘i Apineru e tautala atu i taliga o Tavita i Heperona i mea uma e loto i ai Isaraelu, ‘atoa ma le ‘āiga uma o Peniamina.

20. ‘Ua o‘o atu Apineru ‘iā Tavita i Heperona, ‘atoa ma tagata e to‘aluafulu fa‘atasi ma ia; ‘ona fai ai lea e Tavita o le taumafataga mā Apineru ma lana ‘au malaga.

21. ‘Ua fai mai Apineru ‘iā Tavita, “O le a a‘u tula‘i, ‘ou te alu, ‘ona ‘ou fa‘apotopotoina mai lea o Isaraelu uma, i lo‘u ali‘i le tupu latou te osia se feagaiga ma oe, ‘e te pule aoao fo‘i, e tusa ma lou finagalo.” ‘Ona tu‘u atu lea o Tavita ‘iā Apineru e alu; i le ‘ua alu o ia ma le filemū.

O le Fasiotia o Apineru

22. Fa‘auta fo‘i, o ‘au‘auna a Tavita ma Ioapo, ‘ua ō mai i latou nai le tuliloaga o le ‘au, ‘ua ‘aumai fo‘i e i latou le vete tele; a o Apineru ‘ua lē i ai o ia ma Tavita i Heperona, auā na ia tu‘u atu ‘iā te ia e alu, i le ‘ua alu o ia ‘ua saogalemū.

23. ‘Ua o‘o mai Ioapo ma ‘au uma sa ‘iā te ia, ‘ona latou ta‘u atu lea ia Ioapo ‘ua fa‘apea atu, “Na sau Apineru le atali‘i o Neru i le tupu, ‘ua ‘iā toe tu‘uina atu ‘iā te ia e alu, i le, ‘ua alu lava o ia ‘ua saogalemū.”

24. ‘Ona alu atu lea o Ioapo i le tupu, ‘ua fa‘apea atu, “O le a ‘ea le mea ‘ua e faia? Fa‘auta, na sau Apineru ‘iā te oe, o le a le mea ‘ua e tu‘uina atu ai ‘iā te ia e alu, i le ‘ua alu lava ia?

25. ‘Ua e silafia lava ‘ia Apineru le atali‘i o Neru, na sau o ia e ‘ole‘ole ‘iā te oe ‘ina ‘ia va‘ava‘ai fo‘i o ia i lau amio, ‘ina ‘ia iloa ai mea uma ‘e te faia.”

26. ‘Ua alu atu Ioapo na ia Tavita, ‘ona ‘auina atu lea e ia nisi ‘iā Apineru, ‘ua fa‘afo‘i mai ‘iā te ia nai le vai‘eli o Sera, ‘ae le‘i iloa e Tavita.

27. ‘Ua fo‘i mai Apineru i Heperona, ‘ona fa‘aafe ane lea e Ioapo ‘iā te ia i totonu o le faitoto‘a, e tautala lemū ma ia; ‘ona tutu‘i ai lea ‘iā te ia i lona manava, ‘ua oti ai o ia, ‘ona o le toto o Asaelu lona uso.

28. Mulimuli ane ‘ua fa‘alogo ai Tavita, ‘ona fai ane ai lea o ia, “‘Ou te mamā a‘u ma lo‘u mālō i luma o le ALI‘I e fa‘avavau i le toto o Apineru le atali‘i o Neru;

29. ‘ia tumau pea ia i luga o le ulu o Ioapo, ‘atoa ma le ‘āiga uma o lona tamā, ‘aua le te‘a le ‘āiga o Ioapo ma sē gau, ma sē lepela, ma sē to‘ona‘i i le to‘oto‘o, ma sē oti i le pelu, ma sē otilaina.”

30. O Ioapo ma Apisai lona uso, ‘ua la fasioti lava ‘iā Apineru, ‘ina ‘ua na fasioti ‘iā Asaelu lo la uso i Kipeona i le tau‘a.

O le Tanu o Apineru

31. ‘Ua fai atu fo‘i Tavita ‘iā Ioapo ma le nu‘u uma sa ‘iā te ia, “‘Ia saei o ‘outou ‘ofu, ma ‘ia lavalava ‘outou i ‘ie talatala, ma ‘ia tagitu‘i i luma o Apineru;” ‘ua mulimuli atu fo‘i Tavita le tupu i le fata.

32. ‘Ua latou tanu ‘iā Apineru i Heperona; ‘ua tagi le tupu ‘ua leo tele i le tu‘ugamau o Apineru, ‘ua fētāgisi fo‘i le nu‘u uma.

33. ‘Ua lagi fo‘i e le tupu le fatu ‘iā Apineru, ‘ua fa‘apea,“‘Ua oti ‘ea Apineru pei ‘ona oti o se vale?

34. Na le fusifusia ou lima,e le‘i tu‘uina ou vae i fusi ‘apamemea;e pei ‘ona oti le tagata i ē fa‘alētaupulea, ‘ua oti ai oe.”‘Ona toe fētāgisi lea o le nu‘u uma ‘iā te ia.

35. ‘Ona ō atu lea o le nu‘u uma ‘iā Tavita, ia ‘ai o ia i ni mea e ‘ai, a o malamalama lava; ‘ona tautō lea o Tavita, ‘ua fa‘apea, “‘Ia fa‘apea ‘ona fai e le ALI‘I ‘iā te a‘u ma ‘ia fa‘aopoopo i ai, pe ‘āfai ‘ou te ‘ai sina areto, po o se tasi lava mea se‘ia alu ifo le lā.”

36. ‘Ua iloa e le nu‘u uma, ‘ona lelei ai lea ‘iā te i latou e pei o mea uma na faia e le tupu sa lelei i le nu‘u uma.

37. ‘Ua iloa e le nu‘u uma, ‘atoa ma Isaraelu uma lava i lea aso, e lē mai le tupu le fasiga o Apineru le atali‘i o Neru.

38. ‘Ua fai atu le tupu i ana ‘au‘auna, “Tou te lē iloa ‘ea, ‘ua maliu le ali‘i tele lava i lenei aso i Isaraelu?

39. E ui lava ‘ina fa‘au‘uina o a‘u e fai ma tupu, ‘ou te vaivai i le aso nei; o nei tagata fo‘i, o tama a Seruia, e sili ‘ona faigatā ‘iā te a‘u; e taui atu e le ALI‘I i lē fai mea leaga, e tusa ma lana amio leaga.”#