Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 20 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavao u Makedoniji i Grčkoj

1. Kad je sva strka prošla, Pavao pošalje po vjernike. Ohrabri ih, pozdravi se s njima i otputuje u Makedoniju.

2. Putem je hrabrio braću u mjestima kuda je prolazio. Stigne tako u Grčku

3. i ostane ondje tri mjeseca. Baš kad se spremao otploviti natrag u Siriju, dozna da su mu Židovi postavili zasjedu pa se odluči vratiti preko Makedonije.

4. Pratili su ga Pirov sin Sopater iz Bereje, Solunjani Aristarh i Sekund, Gaj iz Derbe, Timotej i Azijci Tihik i Trofim.

5. Otišli su prije nas i sačekali nas u Troadi.

6. A mi smo poslije Blagdana beskvasnih kruhova krenuli brodom iz Filipa i za pet dana stigli k njima u Troadu, gdje smo ostali sedam dana.

Pavao u Troadi

7. Prvoga dana u tjednu sastali smo se da lomimo kruh. Pavao je propovijedao. Kako je sutradan kanio otputovati, govorio je sve do ponoći.

8. U sobi na katu gdje smo se okupili bilo je mnogo svjetiljki.

9. Na prozoru je sjedio mladić Eutih. Kako je Pavao dugo govorio, on duboko zaspi i svladan snom padne s trećega kata na zemlju. Kad su ga podignuli, bio je mrtav.

10. Pavao siđe, legne na dječaka i zagrli ga. "Ne uznemirujte se!" reče. "Živ je!"

11. Popne se zatim na kat, razlomi kruh i blaguje s njima. Zatim je govorio još dugo, sve do svanuća. Onda otputuje.

12. A mladića su odveli živa, neizmjerno utješeni.

Pavao susreće efeške starješine

13. Mi smo prije Pavla krenuli lađom u As. On je tamo trebao doći pješice, a dalje smo ga trebali povesti.

14. Kad nam se u Asu pridružio, skupa smo otplovili u Mitilenu.

15. Onande smo sutradan projedrili nadomak Hija, dan poslije krenuli u Sam te sutradan stigli u Milet.

16. Pavao je, naime, odlučio izbjegnuti Efez da se ne zadrži u Maloj Aziji. Žurio se da, ako bude mogao, stigne u Jeruzalem do Pedesetnice.

17. Ali iz Mileta pošalje u Efez po crkvene starješine.

18. Kad su došli, reče im: "Znate kako sam postupao od prvog dana kad sam nogom kročio u Malu Aziju.

19. Služio sam Gospodinu ponizno, u suzama i kušnjama koje su me snašle zbog židovskih urota.

20. Ipak se nikada nisam sustezao propovijedati, u javnosti ili po kućama, sve što bi vam moglo biti korisno.

21. Upozoravao sam i Židove i pogane da se odvrate od grijeha i obrate Bogu te da povjeruju u našega Gospodina Isusa.

22. Sada idem u Jeruzalem, neodoljivo vođen Svetim Duhom, ne znajući što me čeka,

23. osim što mi Sveti Duh u svakome gradu potvrđuje da me čekaju tamnica i nevolje.

24. Ali nije mi stalo hoću li živjeti ili ne, već hoću li dovršiti svoju trku, djelo koje sam primio od Gospodina Isusa: svjedočiti o Radosnoj vijesti i Božjoj milosti.

25. Sada znam da me vi, kojima sam propovijedao o Kraljevstvu, nećete više vidjeti.

26. Zato vam danas jasno kažem: čist sam od krvi svih vas. Nisam kriv propadne li tko od vas

27. jer se nisam sustezao navijestiti vam u potpunosti Božju nakanu.

28. Pazite na sebe i na Božje stado - na njegovu Crkvu otkupljenu njegovom krvlju, u kojoj vas je Sveti Duh postavio za starješine.

29. Znam da će se, kad odem, među vas uvući okrutni vuci koji ne štede stada.

30. Čak će i neki od nas neki iskrivljavati učenje ne bi li odvukli učenike za sobom.

31. Zato bdijte! Ne zaboravite da sam tri godine bio s vama i danonoćno vas bez prestanka opominjao lijući suze.

32. A sada vas povjeravam Bogu i Riječi njegove milosti, koja vas može izgraditi i dati vam baštinu kao i svima posvećenima.

33. Nikada nisam želio tuđe srebro, zlato ili odjeću.

34. Znate da sam vlastitim rukama radio za svoje potrebe i potrebe svojih pratitelja.

35. U svemu sam vam bio primjerom kako se treba truditi, pomagati nevoljnima i pamtiti riječi Gospodina Isusa: 'Blaženije je davati nego primati.'"

36. Kad je to rekao, klekne i pomoli se s njima.

37. Glasno su plakali, grlili Pavla i cjelivali ga

38. ražalošćeni posebice što je rekao da ga nikada više neće vidjeti. Zatim ga isprate na lađu.