Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 1 Knjiga O Kristu (CKK)

Obećanje Svetoga Duha

1. Dragi Teofile, u prvoj knjizi koju sam ti napisao iznio sam sve što je Isus činio i poučavao

2. do dana kad je uznesen na nebo, pošto je odabranim apostolima dao upute Svetoga Duha.

3. Još četrdeset dana nakon raspeća ukazivao se apostolima i na mnoge im načine dokazao da je živ. Govorio im je o Božjemu kraljevstvu.

4. Dok je tako s njima blagovao, reče im: "Ne idite iz Jeruzalema, nego ostanite ondje dok vam Otac ne pošalje što je obećao. Sjetite se, već sam vam o tomu govorio.

5. Ivan je krstio vodom, ali vi ćete uskoro biti kršteni Svetim Duhom."

Isusovo uzašašće

6. Apostoli koji su bili s njim upitaju ga: "Gospodine, hoćeš li sada osloboditi Izrael i obnoviti izraelsko kraljevstvo?"

7. "Ta vremena i prigode određuje Otac svojom vlasti", odgovori im on, "i nije na vama da ih znate."

8. Ali kad na vas siđe Sveti Duh, primit ćete snagu da o meni svjedočite ljudima posvuda - u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i do kraja zemlje."

9. Tek što je to rekao, uznesen je na nebo pred njihovim očima i nestao u oblaku.

10. Dok su očiju uprtih u nebo gledali kako odlazi, odjednom se među njima pojave dvojica ljudi u bijeloj odjeći.

11. "Galilejci, što tu stojite i gledate u nebo?" rekli su. "Isus je od vas uznesen na nebo, ali jednoga dana će se vratiti jednako tako kao što ste ga vidjeli da odlazi!"

Umjesto Jude izabran Matija

12. Bilo je to na Maslinskoj gori. Vrate se zatim do Jeruzalema udaljenoga otprilike kilometar.

13. Čim uđu u grad, odu u kuću u kojoj su boravili, u sobu na katu. Bili su ondjePetar, Ivan, Jakov, Andrija, Filip, Toma, Bartolomej, Matej, Jakov (Alfejev sin), Šimun (zelot) i Juda (Jakovljev sin).

14. Svi su se ustrajno i jednodušno sastajali na molitvu s Isusovom majkom Marijom, još nekoliko drugih žena i s Isusovom braćom.

15. Kad ih je jednom tako bilo okupljeno sto dvadeset, Petar ustane i reče:

16. "Braćo, moralo se ispuniti ono što piše u Svetome pismu za Judu, koji je doveo hramsku policiju da uhiti Isusa. To je odavno, kroz Davida, pretkazao Sveti Duh.

17. Juda je bio jedan od nas, dionik naše službe.

18. Novcem koji je dobio za svoje zlodjelo Juda je kupio polje. Ondje je pao i rasprsnuo se tako da mu se prosula sva utroba.

19. Vijest o njegovoj smrti brzo se pronijela među stanovnicima Jeruzalema pa su to polje prozvali Akeldama, što na aramejskome znači 'Krvavo polje'.

20. To je pretkazano u Knjizi psalama. Ondje piše: 'Neka njegov dom opusti, neka nitko u njemu ne stanuje!' i 'Neka njegovu službu dobije drugi!'

21. Moramo zato odabrati nekoga da zamijeni Judu - nekoga tko je bio s nama cijelo vrijeme dok smo bili s Gospodinom Isusom

22. otkad ga je Ivan krstio pa do uznesenja u nebo. Taj će s nama biti svjedokom Isusova uskrsnuća."

23. Predlože dvojicu: Josipa Barsabu (kojega su zvali i Just) i Matiju.

24. Svi se svi pomole: "Gospodine, ti poznaješ svako srce. Pokaži nam kojega si od ove dvojice izabrao

25. da kao apostol zamijeni izdajnika Judu koji nas je napustio i otišao onamo kamo pripada."

26. Zatim bace kocke i kocka padne na Matiju. Tako je on postao dvanaestim apostolom.