Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 19 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavlovo treće misijsko putovanje

1. Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao proputuje gornje krajeve i dođe u Efez. Ondje nađe nekoliko vjernika.

2. Jeste li primili Svetoga Duha kad ste povjerovali? upita ih."Nismo", odgovore. "Nismo čuli ni da Sveti Duh postoji."

3. "Kako ste se onda krstili?" upita on. "Ivanovim krštenjem", odgovore.

4. Pavao im reče: "Ivanovo je krštenje bilo u znak obraćenja, volje da se čovjek odvrati od grijeha i da se obrati Bogu. Sam je Ivan govorio narodu da vjeruju u onoga koji za njim dolazi, u Isusa."

5. Kad su to čuli, krste se u ime Gospodina Isusa.

6. Pavao položi na njih ruke pa na njih siđe Sveti Duh te počnu govoriti drugim jezicima i prorokovati.

7. Bilo ih je svega dvanaestak.

Pavlova služba u Efezu

8. Pavao zatim ode u sinagogu i tri je mjeseca hrabro i uvjerljivo raspravljao o Božjemu kraljevstvu.

9. Ali neki okorjeli i nepokorni ljudi klevetali su Put pred mnoštvom. Pavao zato ode iz sinagoge i povede vjernike sa sobom. Počne zatim poučavati u školi nekoga Tirana.

10. To je trajalo dvije godine, dok svi azijski žitelji, i Židovi i Grci, nisu čuli Božju riječ.

11. Bog je Pavlu dao moć da čini neobična čudesa.

12. Ljudi su na bolesnike stavljali rupce ili rublje koje se doticalo Pavlove kože, a njihovi su bolesti nestajale i zlodusi su izlazili iz njih.

13. Zato su neki Židovi koji su putovali od mjesta do mjesta istjerujući zloduhe pokušali zazvati ime Gospodina Isusa. Govorili su: "Izlazite! Zaklinjem vas Isusom kojega Pavao propovijeda!"

14. Činila su to sedmorica sinova židovskoga velikog svećenika Skeve.

15. Ali zloduh im odgovori: "Isusa i Pavla poznajem, ali tko ste vi?"

16. I čovjek kojega je opsjedao nasrne na njih te ih tako silovito nadjača da su goli i izranjeni pobjegli doma.

17. Za to su doznali svi žitelji Efeza, i Židovi i Grci. Obuzme ih strah te počnu veličati ime Gospodina Isusa.

18. Mnogi koji su postali vjernicima ispovijedali su svoja zla djela.

19. Bilo ih je mnogo koji su se bavili čarobnjaštvom. Oni donesu knjige koje su uporabljali za to i pred svima ih spale. Procijenjeno je da je spaljeno knjiga u vrijednosti pedeset tisuća srebrnjaka.

20. Tako se Gospodnja riječ širila i jačala.

Pobuna u Efezu

21. Zatim Pavao nakani vratiti se u Jeruzalem preko Makedonije i Ahaje. "Nakon toga će valjati da odem i u Rim", reče on.

22. Pošalje u Makedoniju dvojicu svojih poslužitelja, Timoteja i Erasta, a on se još neko vrijeme zadrži u Maloj Aziji.

23. Ali u to vrijeme u Efezu nastane velika pobuna protiv Puta.

24. Potaknuo ju je neki srebrnar Demetrije koji je mnogo zarađivao izrađujući Artemidine hramiće od srebra. Mnogi su obrtnici na tomu zarađivali.

25. On okupi sve obrtnike koji su se time bavili i reče im:"Ljudi, znate da naše blagostanje ovisi o ovomu poslu.

26. A vidite i čujete da je taj Pavao, ne samo u Efezu nego i u svoj Maloj Aziji, pobunio veliko mnoštvo tvrdeći da bogovi načinjeni rukama nisu bogovi.

27. Ne govorim, dakako, samo o tomu da će naš posao doći na zao glas. Brinem se i da će obezvrijediti hram naše velike božice Artemide te da će nestati veličanstva te velike božice koju štuje cijela Mala Azija i sav svijet!"

28. Oni se na to razgnjeve i poviču: "Velika je efeška Artemida!"

29. Sav se grad uzbuni. Složno jurnu prema kazalištu vukući za sobom Pavlove suputnike, Makedonce Gaja i Aristarha.

30. Pavao htjede ući među narod, ali mu vjernici ne dopuste.

31. Neki njegovi prijatelji, dužnosnici u tom kraju, pošalju mu poruku moleći ga da se ne izlaže pogibelji ulazeći u kazalište.

32. Unutra su svi vikali: jedni jedno, drugi drugo. Vladala je opća zbrka pa mnogi nisu ni znali zašto su ondje.

33. Svjetina izgura naprijed nekog Aleksandra jer su ga Židovi onamo gurali. On podigne ruku i pokuša se obratiti narodu.

34. Ali kad su shvatili da je Židov, opet jednoglasno udare vikati dvije ure: "Velika je efeška Artemida! Velika je efeška Artemida!"

35. Na koncu gradski poglavar umiri svjetinu i reče: "Efežani! Svatko zna da je grad Efez čuvar hrama velike Artemide, koje nam je kip pao s neba.

36. To je neporecivo. Umirite se stoga. Ne činite ništa nepromišljeno!

37. Doveli ste ovamo te ljude, a niti su ukrali što iz hrama niti su hulili našu božicu.

38. Imaju li pak Demetrije i obrtnici protiv njih kakvu tužbu, sudovi zasjedaju, a tu su i suci. Neka podnesu tužbu!

39. Ima li još kakvih pritužbi, neka se riješe zakonitim putem.

40. Bojim se da će nas ovako rimska vlada optužiti za pobunu jer za sav ovaj metež nema nikakva opravdanog razloga."

41. Zatim raspusti skup.