Novi Zavjet

Djela Apostolska 20:32 Knjiga O Kristu (CKK)

A sada vas povjeravam Bogu i Riječi njegove milosti, koja vas može izgraditi i dati vam baštinu kao i svima posvećenima.

Pročitaj kompletan poglavlje Djela Apostolska 20

Prikaz Djela Apostolska 20:32 u kontekstu