Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 3 Knjiga O Kristu (CKK)

Petar iscjeljuje hromog čovjeka

1. Dok su Petar i Ivan jednoga popodneva išli u Hram na molitveni sastanak koji se održavao u tri ure,

2. naiđu neki ljudi noseći čovjeka hroma od rođenja, kojega su svaki dan donosili pred hramska vrata zvana Divna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u Hram.

3. Kad ugleda Petra i Ivana kako ulaze u Hram, zamoli ih za milostinju.

4. Petar i Ivan prodorno ga pogledaju. "Pogledaj nas!" reče mu Petar.

5. Hromi ih je čovjek molećivo gledao očekujući milostinju.

6. Ali Petar mu reče: "Nemam novca, ni srebrna ni zlatna. Ali dajem ti što imam: u ime Isusa Krista Nazarećanina, ustani i hodaj!"

7. Uhvati čovjeka za desnu ruku i podigne ga. Čovjeku smjesta ojačaju noge i gležnjevi.

8. On skoči, uspravi se i počne hodati. Uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i slaveći Boga.

9. Svi su ga vidjeli kako hoda i slavi Boga.

10. Shvatili su da je to isti čovjek koji je na Divnim vratima prosio milostinju i zaprepastili su se, gotovo izbezumili zbog toga što se s njim dogodilo.

11. On se pak držao Petra i Ivana koji su bili u Salomonovu trijemu. Zato svi nagrnu onamo.

Petar propovijeda u Hramu

12. Kad je to vidio Petar, reče ljudima: "Što se čudite ovomu, Izraelci? I što gledate u nas, kao da smo mi svojom snagom ili pobožnošću učinili da ovaj čovjek prohoda!

13. Učinio je to Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših predaka, i tako proslavio svojega slugu Isusa. A vi ste toga Isusa predali da ga uhite i odrekli ste ga se pred Pilatom kad ga je već odlučio osloboditi.

14. Odrekli ste se Sveca i Pravednika, a namolili ste da vam oslobode ubojicu.

15. Ubili ste začetnika života, ali Bog ga je uskrisio od mrtvih. Mi smo tomu svjedoci.

16. Isusovo je ime iscijelilo ovoga čovjeka, a znate da je bio hrom. Vjera u Isusovo ime vratila mu je potpuno zdravlje naočigled svih vas.

17. Braćo, znam da ste s Isusom tako postupili zbog neznanja, kao i vaši poglavari.

18. Ali Bog je tako ispunio ono što su proroci prorekli o Mesiji: da će pretrpjeti sve to.

19. Pokajte se dakle za grijehe i obratite se Bogu pa će vam on izbrisati grijehe

20. i poslati vam vrijeme okrepe: unaprijed vam namijenjenoga Mesiju Isusa.

21. On mora ostati u nebu sve dok ne dođe vrijeme svekolike obnove koju je Bog odavno obećao kroz svete proroke.

22. Mojsije je rekao: 'Gospodin vaš Bog podignut će vam proroka poput mene iz vašega vlastitog naroda. Dobro slušajte sve što vam on kaže!

23. A tko god ne bude slušao tog proroka, neka se iskorijeni iz naroda!'

24. Još od Samuela, svi su proroci navijestili ovo što se sada događa.

25. Vi ste djeca tih proroka i Saveza koji je Bog sklopio s vašim precima. Bog je rekao Abrahamu: 'Tvoje će potomstvo biti na blagoslov svim narodima na Zemlji.'

26. Bog je podignuo svojega slugu i najprije ga je poslao da vas blagoslovi - da se svatko od vas obrati od svojih opačina."