Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 18 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavao susreće Priscilu i Akvilu u Korintu

1. Pavao zatim iz Atene ode u Korint.

2. Ondje upozna nekoga Židova Akvilu, rodom iz Ponta, koji je sa svojom ženom Priscilom tek došao iz Italije jer je Klaudije zapovjedio da svi Židovi napuste Rim.

3. Kako su izrađivali šatore kao i on, Pavao je s njima stanovao i radio.

4. Svake je subote u sinagogi raspravljao uvjeravajući Židove i Grke.

5. Kad su se iz Makedonije vratili Sila i Timotej, Pavao se potpuno posveti propovijedanju i svjedočenju Židovima da je Isus Mesija.

6. Ali kad su mu se oni počeli suprotstavljati i vrijeđati ga, Pavao otrese prašinu sa svoje odjeće te im reče: "Vaša će krv pasti na vaše glave. Ja sam nedužan. Od sada idem poganima."

7. Ode odande u kuću pobožnog čovjeka Ticija Justa, čija je kuća bila odmah do sinagoge.

8. Nadstojnik sinagoge Krisp i svi njegovi ukućani povjeruju u Gospodina. I još mnogi Korinćani koji su to čuli povjeruju i krste se.

9. Jedne noći Gospodin progovori Pavlu i viđenju: "Ne boj se! Govori i ne daj se ušutkati!

10. Ja sam s tobom i nitko se neće usuditi da ti učini što nažao. Jer u ovomu je gradu mnogo mojega naroda.

11. Tako je ondje ostao godinu i šest mjeseci poučavajući Božju riječ.

12. Dok je Galion bio prokonzul Ahaje, Židovi složno navale na Pavla te ga dovuku u sudnicu.

13. Optuže ga: "Potiče ljude da štuju Boga protuzakonito."

14. Pavao zausti da nešto kaže, ali Galion uto reče: "Židovi, da je riječ o kakvu zločinu ili nedjelu, saslušao bih vas.

15. Ali kako je nesporazum o nekim vašim riječima, imenima i židovskome Zakonu, uredite to sami. Ja u tomu ne želim biti sucem."

16. I otpremi ih iz sudnice.

17. Svjetina pograbi nadstojnika sinagoge Sostena te ga izbatinaju ondje, u sudnici. Ali Galion nije mario.

Pavao se vraća u sirijsku Antiohiju

18. Pavao ostane u Korintu još neko vrijeme, a onda se oprosti s braćom. U Kenhreji se prema židovskomu običaju ošiša jer je imao zavjet. Zatim s Priscilom i Akvilom isplovi prema Siriji.

19. Stignu u Efez. Ondje ih ostavi, a on uđe u sinagogu raspravljati sa Židovima.

20. Oni ga zamole da dulje ostane, ali on to odbije.

21. Pozdravi se s njima i obeća: "Vratit ću se k vama, bude li Božja volja." I otplovi iz Efeza.

22. Ode zatim pozdraviti crkvu u Cezareji, a zatim u Antiohiju.

23. Pošto je proveo nešto vremena u Antiohiji ode na put po Galaciji i Frigiji obilazeći vjernike i pomažući im da jačaju u vjeri.

Apolon u Efezu

24. Tada neki Židov Apolon, rječit govornik i dobar poznavatelj Svetoga pisma, dođe iz Aleksandrije u Egipat.

25. Bio je upućen u Put Gospodnji pa je gorljivo i točno poučavao o Isusu. Znao je, međutim, samo za Ivanovo krštenje.

26. Počne on tako jednom hrabro govoriti u sinagogi. To čuju Priscila i Akvila pa ga pozovu k sebi i podrobnije mu izlože Put Božji.

27. Kad je nakanio otići u Ahaju, braća ga ohrabre i napišu vjernicima u Efezu da ga lijepo prime. U Ahaji je po Božjoj milosti mnogo koristio vjernicima.

28. Uvjerljivo je pobijao tvrdnje Židova javno dokazujući iz Svetoga pisma da je Isus Mesija.