Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 15 Knjiga O Kristu (CKK)

Sabor u Jeruzalemu

1. Dok su Pavao i Barnaba bili u sirijskoj Antiohiji, dođu neki ljudi iz Judeje te počnu poučavati kršćane: "Ako se ne obrežete prema starome židovskom običaju kojemu vas je poučio Mojsije, ne možete se spasiti."

2. Pavao i Barnaba suprotstave se te nastane velika prepirka i uvelike se raspravljalo. Na koncu Pavao i Barnaba s nekolicinom tamošnjih vjernika odu u Jeruzalem da o tomu razgovaraju s apostolima i starješinama.

3. Crkva ih dakle pošalje na put. Prolazeći kroz Feniciju i Samariju, braći su, na njihovu veliku radost, pripovijedali o obraćenju pogana.

4. Kad su stigli u Jeruzalem, Crkva, apostoli i starješine lijepo ih dočekaju. Oni im ispripovijedaju što je sve Bog kroz njih učinio.

5. Ali ustanu neki koji su prije obraćenja bili u farizejskoj sljedbi i kažu: "Treba ih obrezati i zapovjediti im da se drže Mojsijeva zakona!"

6. Sastanu se dakle apostoli i starješine da to razmotre.

7. Nakon dugačke rasprave Petar ustane i reče im: "Braćo, vi znate da me je Bog prije mnogo vremena izabrao između vas da propovijedam poganima Radosnu vijest i da oni uzvjeruju.

8. Bog koji zna ljudska srca potvrdio je da prihvaća pogane darujući im Svetoga Duha, baš kao što ga je i nama dao.

9. Nikakve razlike nije pravio između nas i njih - i njihova je srca očistio vjerom.

10. Zašto onda sad iskušavate Boga tovareći na vjernike poganskoga podrijetla jaram koji ni mi ni naši preci nismo mogli nositi?

11. Vjerujemo, naprotiv, da se svi spašavamo milošću našega Gospodina Isusa Krista."

12. Nato svi ušute. Slušali su Barnabu i Pavla koji su pripovijedali o čudesima i znacima koje je Bog kroz njih učinio među poganima.

13. Kad su sve ispričali, Jakov reče: "Braćo, poslušajte me!

14. Petar vam je ispričao kako je Bog prvi put pohodio pogane da neke od njih pripoji svojemu narodu.

15. A obraćenje pogana u skladu je s proroštvima. U Svetome pismu piše:

16. "Poslije ću se vratiti i obnoviti Davidov srušeni šator. Podignut ću ga iz ruševina i obnoviti

17. da i ostali ljudi potraže Gospodina - i pogani koje sam pozvao da budu moji. Tako govori Gospodin,

18. koji je to odavna obznanio."

19. Zato smatram da ne treba dodijavati poganima koji se obrate Bogu,

20. nego im reći da ne jedu meso žrtvovano idolima, meso udavljenih životinja i krv te da se suzdržavaju od bluda.

21. Jer ti se Mojsijevi zakoni odavna propovijedaju u židovskim sinagogama po svim gradovima svake subote.

Pismo vjernika poganskog podrijetla

22. Zatim apostoli i starješine skupa s cijelom Crkvom odluče između sebe izabrati nekolicinu i poslati ih s Pavlom i Barnabom u sirijsku Antiohiju da izvijeste o toj odluci. Izaberu za to crkvene starješine: Judu zvanog Barsaba i Silu.

23. Po njima pošalju ovo pismo:"Ovo je pismo od apostola i starješina, vaše braće iz Jeruzalema. Upućeno je vjernicima poganskoga podrijetla u Antiohiji, Siriji i Ciliciji. Pozdravljamo vas!

24. Čujemo da su vas neki ljudi zbunili i uznemirili svojim učenjem. Ali to su učinili bez našega naloga.

25. Odlučili smo zato jednodušno izabrati nekolicinu ljudi i poslati ih k vama skupa s ljubljenom braćom Barnabom i Pavlom,

26. koji su svoje živote izložili pogibli zbog imena našega Gospodina Isusa Krista.

27. Šaljemo vam zato Judu i Silu da vam kažu što smo odlučili.

28. Sveti Duh i mi odlučili smo ne nametati vam nikakav nepotreban teret. Trebate se samo

29. uzdržavati od mesa žrtvovanoga idolima, mesa udavljenih životinja i krvi te od bluda. Budete li tako činili, bit će dobro. Pozdravljamo vas."

30. Četvorica glasnika pozdrave se dakle s njima i odu u Antiohiju. Ondje sazovu svu Crkvu i predaju im pismo.

31. Kad su ga pročitali, svi se ohrabre i razvesele.

32. Juda i Sila, i sami proroci, mnogo su govorili braći ohrabrujući ih i utvrđujući njihovu vjeru.

33. Ostali su ondje neko vrijeme, a onda se s mirom vratili onima koji su ih poslali.

35. A Pavao i Barnaba ostanu u Antiohiji te su s mnogim drugima navješćivali i poučavali riječ Gospodnju.

Pavao i Barnaba kreću svaki svojim putem

36. Nakon nekog vremena Pavao predloži Barnabi: "Vratimo se posjetiti braću u svim gradovima u kojima smo navješćivali Riječ Gospodnju da vidimo kako su novi obraćenici."

37. Barnaba pristane. Htio je povesti i Ivana Marka.

38. Ali Pavao nije smatrao da bi bilo dobro povesti sa sobom Ivana Marka, koji ih je u Pamfiliji napustio i nije dovršio započeto djelo.

39. Njihovo je neslaganje bilo tako žestoko da su se razdvojili. Barnaba je s Ivanom Markom otplovio na Cipar,

40. a Pavao sebi za suputnika izabrao Silu te su ih braća ispratila povjerivši ih milosti Gospodnjoj.

41. Proputovali su Siriju i Ciliciju utvrđujući Crkve.