Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 14 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavao i Barnaba u Ikoniju

1. U Ikoniju Pavao i Barnaba također uđu u židovsku sinagogu te su propovijedali s takvom silom da je povjerovalo veliko mnoštvo Židova i pogana.

2. Ali Židovi koji nisu htjeli poslušati podjare pogane protiv Pavla i Barnabe klevećući ih.

3. Apostoli su ipak ondje dugo ostali i hrabro propovijedali o Božjoj milosti. A Bog je potvrđivao njihove riječi dajući da im da čine čudesa i znamenja.

4. Žitelji grada podijelili su se. Neki su bili za Židove, drugi za apostole.

5. Na koncu pogani i Židovi sa svojim poglavarima navale na njih da ih kamenuju.

6. Kad su to doznali, pobjegnu u likaonske gradove Listru i Derbu

7. te su ondje navješćivali Radosnu vijest.

Pavao i Barnaba u Listri i Derbi

8. U Listri Pavao i Barnaba naiđu na čovjeka hroma od rođenja. Nikada nije hodao.

9. Slušao je Pavlovo propovijedanje

10. i Pavao je vidio da vjeruje u iscjeljenje pa mu glasno reče: "Ustani!" Čovjek skoči i prohoda.

11. Kad je mnoštvo vidjelo što je Pavao učinio, poviče na svojemu likaonskom narječju: "Bogovi u ljudskom obličju sišli su k nama!"

12. Zaključili su da je Barnaba grčki bog Zeus, a Pavao Hermes jer je vodio glavnu riječ.

13. Iz Zeusova hrama u predgrađu dođe svećenik s bikovima i cvjetnim vijencima te su ih on inarod htjeli žrtvovati apostolima pred gradskim vratima.

14. Kad su za to čuli Barnaba i Pavao, razderu svoju odjeću i potrče među narod vičući:

15. "Ljudi, što to radite? Mi smo samo smrtnici, jednako kao i vi! Došli smo vam navijestiti Radosnu vijest, da se od tih ispraznosti obratite živomu Bogu koji je stvorio nebo, Zemlju, more i sve što je u njima!

16. Prije je puštao da svaki narod ide svojim putem,

17. ali nikada vas nije ostavljao bez svjedočanstva o sebi. Uvijek je slao dobročinstva s neba: kišu, dobru žetvu, hranu i radost u srca."

18. Ali svejedno su jedva spriječili mnoštvo da im prinese žrtvu.

19. Neki Židovi iz Antiohije i Ikonija dođu i podjare svjetinu da kamenuje Pavla. Zatim ga odvuku izvan grada misleći da je mrtav.

20. Ali kad su ga okružili vjernici, Pavao ustane i vrati se u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.

Pavao i Barnaba vraćaju se u sirijsku Antiohiju

21. Kad su u Derbi navijestili Radosnu vijest i stekli brojne učenike, vrate se u Listru, Ikonij i Antiohiju.

22. Ondje su snažili vjernike i ohrabrivali ih da ustraju u vjeri podsjećajući ih da u Božje kraljevstvo treba ući kroz mnoge nevolje.

23. Po crkvama su postavljali starješine te su ih, pošto su za njih postili i molili, predavali na brigu Gospodinu u kojega su povjerovali.

24. Zatim kroz Pizidiju opet dođu u Pamfiliju.

25. U Pergi su opet propovijedali Riječ, a zatim odu u Ataliju.

26. Odande na koncu odjedre u sirijsku Antiohiju odakle su i započeli putovanje, povjereni Božjoj milosti za djelo koje su dovršili.

27. Kad stignu u Antiohiju, sazovu Crkvu i ispripovijedaju što je Bog sve kroz njih učinio na putu: kako je i poganima otvorio vrata vjere.

28. I dugo su ondje ostali s vjernicima.