Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 7 Knjiga O Kristu (CKK)

Stjepanov govor pred Vijećem

1. Veliki svećenik ga upita: "Je li to istina?"

2. Stjepan odgovori: "Braćo i časni oci, poslušajte me! Naš se slavni Bog ukazao našemu ocu Abrahamu u Mezopotamiji, prije nego što se nastanio u Haranu.

3. Rekao mu je: 'Idi iz svoje zemlje, iz svojega zavičaja, u zemlju koju ću ti pokazati.'

4. Abraham tako napusti kaldejsku zemlju i nastani se u Haranu. Odande ga je Bog, nakon smrti njegova oca, preselio u ovu zemlju u kojoj vi sada živite.

5. Ali nije mu u njoj dao nikakvu baštinu, ni stopu zemlje, nego ju je obećao dati njemu i njegovim potomcima iako Abraham još nije imao djece.

6. Bog mu je također rekao da će njegovi potomci živjeti u tuđoj zemlji kao robovi i da će ih ondje tlačiti četiri stotine godina.

7. Ali rekao je: 'Narodu kojemu će robovati ja ću suditi. A zatim će izići i klanjati mi se na ovomu mjestu.'

8. Zatim je Bog s Abrahamom sklopio savez obrezanja. Tako je Izak, Abrahamov sin, obrezan kad mu je bilo osam dana. Izak je tako učinio sa svojim sinom Jakovom, a Jakov s dvanaestoricom sinova, patrijarsima židovskoga naroda.

9. A Jakovljevi sinovi, patrijarsi, bili su ljubomorni na svojega brata Josipa pa su ga prodali kao roba u Egipat. Ali Bog je bio s njim

10. i izbavljao ga iz svih nevolja. Darivao ga je svojom naklonošću i mudrošću pred egipatskim kraljem, faraonom, te ga je on postavio za upravitelja Egipta i cijeloga svojeg dvora.

11. Poslije je zavladala glad u cijelome Egiptu i Kanaanu. Naši su preci bili u velikoj nevolji: nisu mogli naći hrane.

12. Jakov je čuo da u Egiptu ima žita pa je onamo poslao svoje sinove, naše pretke.

13. Kad su drugi put otišli onamo, Josip je otkrio braći tko je, pa je faraon upoznao njegovu obitelj.

14. Zatim je Josip poslao po svojega oca Jakova i svu svoju braću da dođu u Egipat. Bilo ih je sedamdeset pet.

15. Tako je Jakov došao u Egipat. Ondje su umrli on i njegovi sinovi, naši preci.

16. Prenijeli su ih u Sihem i položili u grob koji je Abraham za srebro kupio od Hamorovih sinova.

17. Kako se bližilo vrijeme ispunjenja obećanja koje je Bog dao Abrahamu, u Egiptu je naš narod rastao i množio se.

18. Ali na egipatsko prijestolje dođe novi kralj, koji nije poznavao Josipa.

19. Zlostavljao je naše pretke i primoravao roditelje da ostavljaju svoju novorođenčad da pomre.

20. U to se doba rodio Mojsije. Bio je prelijepo dijete. Roditelji su se o njemu brinuli tri mjeseca.

21. Kad su ga na koncu morali ostaviti, pronašla ga je faraonova kći i odgojila kao vlastitoga sina.

22. Mojsije je poučen svoj egipatskoj mudrosti. Postao je silnim i u riječima i na djelima.

23. Kad mu je bilo četrdeset godina, srce ga ponuka da posjeti svoje rođake, izraelski narod.

24. Ondje ugleda kako neki Egipćanin zlostavlja Izraelca. Braneći zlostavljanog Izraelca, suprotstavi se Egipćaninu te se osveti i ubije ga.

25. Mislio je da će njegova braća shvatiti kako ga je Bog poslao da ih spasi, ali oni nisu razumjeli.

26. Sutradan opet ode k njima i ugleda kako se tuku dva Izraelca. Počne ih nagovarati da se pomire: 'Ljudi!' reče im. 'Braća ste! Zašto zlostavljate jedni druge?!'

27. Ali onaj koji je zlostavljao bližnjega odgurne Mojsija i reče: 'A tko je tebe postavio poglavarom i sucem nad nama?

28. Kaniš li i mene ubiti kao onoga Egipćanina jučer?'

29. Kad je to čuo, Mojsije pobjegne i skloni se u midjansku zemlju. Ondje su mu se rodila dva sina.

30. Četrdeset godina nakon toga ukazao mu se anđeo u pustinji blizu gore Sinaja, u plamtećoj vatri gorućega grma.

31. Mojsije je opazio gorući grm i zadivljen se pitao što je to. Dok je prilazio da bolje pogleda, začuje Gospodnji glas:

32. 'Ja sam Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog.' Mojsije se silno preplaši. Nije se usuđivao gledati.

33. Gospodin mu reče: 'Izuj sandale s nogu jer stojiš na svetoj zemlji.

34. Dobro sam vidio nevolju svojega naroda u Egiptu i čuo njegove uzdahe. Sišao sam da ga izbavim. Idi sada! Šaljem te u Egipat!'

35. Toga istog Mojsija kojega su se odrekli pitajući ga: 'Tko je tebe postavio poglavarom i sucem nad nama?' Bog im je poslao kao poglavara i otkupitelja da ih izbavi, preko anđela koji mu se ukazao u gorućem grmu.

36. On ih je izveo iz Egipta čineći čudesa i znakovlje. Vodio ih je kroz Crveno more i kroz pustinju četrdeset godina.

37. Taj je isti Mojsije rekao izraelskome narodu: 'Bog će vam podignuti proroka poput mene iz vašega naroda.'

38. Isti je Mojsije bio posrednikom između izraelskoga naroda i anđela koji mu je dao riječi života na gori Sinaju da ih preda nama.

39. Naši preci nisu mu se htjeli pokoriti, nego su ga odbili i srcima se opet okrenuli prema Egiptu.

40. Rekli su Aronu: 'Napravi nam bogove koji će ići pred nama jer ne znamo što se dogodilo s Mojsijem koji nas je izveo iz Egipta!'

41. Načinili su idola u obliku teleta, prinijeli mu žrtve i veselili se tomu što su učinili.

42. A Bog se okrenuo od njih i pustio ih da se klanjaju Suncu, Mjesecu i zvijezdama kao svojim bogovima. U proročkoj je knjizi zapisano:'Zar ste meni prinosili žrtve za četrdeset godina u pustinji, Izraele?

43. Ne; okrenuli ste se poganskim bogovima - Molohovu svetištu i zvijezdi boga Refana, likovima koje ste načinili da biste im se klanjali. Zato ću vas odvesti u progonstvo dalje od Babilona!'

44. Naši su preci sa sobom kroz pustinju nosili Šator svjedočanstva. Bio je načinjen točno prema predlošku koji je Mojsiju pokazao Bog.

45. Mnogo godina zatim, kad je Jošua ratovao protiv poganskih naroda koje je Bog istjerao iz te zemlje, Šator su unijeli sa sobom u novu zemlju. Ondje je ostao sve do vremena kralja Davida.

46. Davidu je Bog bio milostiv, te ga je zamolio za dopuštenje da izgradi Hram Jakovljevu Bogu.

47. Ali izgradio ga je tek Salomon.

48. Ipak, Svevišnji ne prebiva u hramovima koje su izgradile ljudske ruke. Kao što kaže prorok:

49. 'Nebo mi je prijestolje, a zemlja podnožje mojim nogama. Kakav mi vi dom možete izgraditi? Gdje da počivam?

50. Zar nije moja ruka stvorila sve u nebu i na Zemlji?'

51. Tvrdoglavi ste! Pogani ste u srcima i gluhi za istinu! Uvijek se opirete Svetome Duhu , baš kao i vaši preci!

52. Ima li ijedan prorok kojega vaši oci nisu progonili? Pobili su one koji su pretkazali dolazak Pravednika - kojega ste vi izdali i smaknuli.

53. Preko anđela ste dobili Zakon, a niste ga se držali!"

54. Kad su to čuli, židovski se vođe toliko razgnjeve na Stjepana da na njega počnu škripati zubima.

55. Ali Stjepan, pun Svetoga Duha, upre pogled u nebo i ugleda Božju slavu i Isusa kako stoji na počasnome mjestu, Bogu zdesna.

56. "Vidim otvorena nebesa", reče, "i Sina Čovječjega kako stoji zdesna Bogu."

57. Oni nato rukama poklope uši i vičući iz svega glasa složno navale na njega.

58. Izvuku ga iz grada i počnu kamenovati. Svjedoci odlože ogrtače do nogu mladića Savla.

59. Dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: "Gospodine Isuse, primi moj duh!"

60. Zatim se baci na koljena i poviče iz sve snage: "Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!" Pošto to izgovori, izdahne.